Fri frakt och retur! Kundsupport: +46 73 56000 92 Fri frakt och retur! Kundsupport i Sverige: +46 73 56000 92
Home / News / Den kombinerade effekten av ljus och färgämne biter på de skadliga bakterierna på tänderna.
Den kombinerade effekten av ljus och färgämne biter på de skadliga bakterierna på tänderna.

Den kombinerade effekten av ljus och färgämne biter på de skadliga bakterierna på tänderna.

Artikeln publicerad i tidningarna Töölöläinen och Kamppi-Eira i december 2020.Kamppi-Eira och Töölöläinen är stadsdelstidningar i Helsingfors stadskärna.

Utgivare: Töölöläinen Oy.

Text och bild: Sakari Soininen

Morgonrutinerna är inte längre som förr. Vi har fått ett nytt sätt att sköta tänderna vid sidan av morgontidning, tandborstning, dusch och morgonlatte.  

Man löser upp en grön brustablett i lite vatten. Sedan sköljer man munnen med lösningen i en minut och spottar ut. Det indocyaningröna har fastnat på tändernas bakteriebeläggning. Strömmen kopplas till Lumoral-apparatens munstycke som placeras mellan tänderna och massförstörelsen av placken, dvs. biofilmen av bakterier, som gömmer sig på tändernas ytor kan börja. 

Kundtjänstchef Elvira Majanen på OLO-apoteket och medicine doktor, hjärtkirurg Tommi Pätilä presenterade tandvårdsmetoden Lumoral. 

Huvudsysslan för medicine doktor Tommi Pätilä från Tölö i Helsingfors finns på Nya barnsjukhuset där han arbetar som hjärtkirurg för barnpatienter. ”Indocyaningrönt har använts inom medicin från 50-talet bland annat som kontrastmedel inom bilddiagnostik och i test av leverfunktionen. Vi utförde forskning om gentransplantation av hjärtats stamceller och upptäckte att indocyaningrönt som aktiveras på en viss våglängd för ljuset eliminerar bakterier. Då fick jag idén att metoden skulle kunna utnyttjas i munhälsovård”, avslöjar Pätilä.  

År 2016 började en omfattande forskning och produktutveckling för att utveckla Lumoral-metoden. En grupp framstående professionella inom teknik, kemi, odontologi och ekonomi anslöt sig till Start-up-gruppen. Lumoral-tandvårdsapparaten är nu färdig och finns att köpa i vissa utvalda apotek och på nätet. 

På tandytan i alla munnar finns ett bakteriesamhälle. I bakteriebeläggningen som kallas plack, dvs. biofilm, finns bakterier som människans egna försvarsmekanismer inte rår på. Vissa enstaka bakterier är särskilt skadliga patogener. Tillsammans med socker orsakar de karies, dvs. hål i tänderna och inflammation i tändernas stödjevävnad. Rökning är en ännu farligare fiende för tänderna än socker. Vid tandköttsinflammation utan symtom uppstår ofta djupa fickor och därmed en ännu bättre grogrund för bakterier. Blödande tandkött och illaluktande andedräkt är tydliga symtom på tandköttsinflammation. Ungefär 70 % av finländarna lider av en folksjukdom som beror på dålig munhygien. Obehandlad tandköttsinflammation leder till en långvarig inflammationssjukdom, parodontit, som förstör tändernas stödjevävnad. 

”Man vet att parodontit, hål i tänderna och förlorade tänder har ett skadligt samband med cirka 200 olika sjukdomar. En mun i kontinuerligt inflammationstillstånd släpper ut mycket bakterier i blodomloppet, vilket har en omfattande skadlig inverkan på det allmänna hälsotillståndet. Man har konstaterat att detta inverkar på bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes”, berättar Pätilä. 

På tandläkarens mottagning undersöker man patientens tänder och tandkött. Vid behov mäter tandläkaren djupet på tandköttsfickorna. Oftast skickas patienten också till en tandhygienist för borttagning av tandsten. Tandsten är en hård beläggning av bakterier som genom sin sträva yta utgör en bra grund för bakterier att fästa på. 

Lumoral-apparaten avger dubbelt ljus, blått och rött, av vilka det senare inte ögat kan se, och de orsakar ett fotodynamiskt fenomen. Man har forskat mycket om ljusets antibakteriella effekt genom tiderna.

Inom tandvården används laserljus i behandlingen av parodontit. Problemet är dock att ljusbehandlingen ska vara regelbunden och när man utför den på klinik blir det dyrt. Behandlingsmetoden som Pätilä har skapat lämpar sig för daglig behandling och orsakar inga besvär i munnen.  

"Munstyckets blå ljus och det röda ljuset som borrar sig djupt in i vävnaden fungerar med olika mekanismer. Det röda ljuset aktiverar munsköljen som effektivt dödar bakterierna i placken. Det blå ljuset stärker den antibakteriella effekten. Dessutom stimulerar apparatens röda ljus munnens vävnader”, berättar Pätilä.  

Streptococcus mutans är bakteriernas center. Den skapar en sur miljö som skadar emaljen. Dessutom inverkar den för sin del även på bakteriefloran i parodontiten. Enligt Pätilä har Lumoral en särskilt bra effekt på mutans. Nämnas bör att björksocker, dvs. xylitol som finns i tuggummi också försvagar mutans-streptokockernas verksamhet. 

Ingen apparat eller metod tar bort behovet av mekanisk tandhygien. Tänderna ska borstas två gånger om dagen och mellan tänderna ska man göra rent dagligen. Trots borstningen har det samlats bakterier i tändernas små mikrometerstora hål utom räckhåll för tandborsten. Dessa bakterier elimineras med Lumoral.

Apparaten hålls i munnen helst full tid, alltså 10 minuter, då det dubbla ljuset och färgmedlet också dödar bakterierna som gömmer sig i plackens djup. Redaktörens användarupplevelse under tre veckor var inte alls obehaglig. Saliv utsöndrades mer än normalt och värmen från apparaten besvärade inte. Det var enkelt att använda den och samtidigt kunde man läsa tidningen, pyssla med telefonen eller utföra morgonsysslor, eftersom strömkällan som laddas med USB kan läggas i fickan. Om man skulle råka somna på kvällen mitt under behandlingen, stängs apparaten av automatiskt efter 10 minuter. Efter Lumoral-behandlingen borstar man tänderna och de döda bakterierna sköljs ut ur munnen. 

Undertecknad har alltid borstat tänderna i tre minuter med marknadens mest effektiva eltandborste. Efter Lumoral-behandlingen kändes tändernas yta renare och verkligen släta mot tungan i det kliniska testet.

”Vi testade metodens effekt i vårt eget bakteriologiska laboratorium med hjälp av en bakterieodling. Metoden har visat sig fungera med tanke på förebyggande av karies och vi inleder en undersökning om behandling av karies med Lumoral”, berättar Pätilä.

Användningen av Lumoral undersöks exempelvis i behandlingen av inflammation i munnen hos patienter med implantat och det används på prov bland annat hos spaltpatienter och på den hematologiska canceravdelningen. Pätilä poängterar betydelsen av vetenskaplig forskning.

Apparaten har en bra teknisk och estetisk utformning, likaså förpackningarna. Produkten tillverkas i det finländska företaget Koite Healths egna produktionslokal i Esbo. Designern Harri Koskinens Friends of Industry-studio har svarat för formgivningen.   

”Den tekniska designen har grundats på vetenskap och bland annat halvledarteknik. Lumoral är en medicinteknisk produkt och man har sökt omfattande patenträttigheter för dubbelljusmetoden”, säger Pätilä. Han betonar att metoden är helt säker och riktas till tänderna och tandköttet, och lämnar munnens övriga bakteriestam i fred.

Som ett exempel på övervunna utmaningar nämner Pätilä indocyaningrönt, vars tillverkning är mycket krävande. ”Utvecklingen av molekylens syntes orsakade grå hårstrån på många huvuden”, säger Pätilä.