Fri frakt och retur! Kundsupport: +46 73 56000 92 Fri frakt och retur! Kundsupport i Sverige: +46 73 56000 92
Home / News / Hur påverkar diabetes dina tänder?
Hur påverkar diabetes dina tänder?

Hur påverkar diabetes dina tänder?

Obehandlad gingivit leder till en sjukdom vid tändernas stödjevävnader. Denna kroniska bakterieinfektion kallas också parodontit. Parodontit skadar tandköttet, och är en mycket vanlig sjukdom hos vuxna. Allvarlig parodontit drabbar 10–15 % av vuxna och en lindrig variant drabbar 40–60 %. Hos diabetiker är sjukdomen ännu vanligare.

Även om parodontit påverkar hälsan och livskvaliteten på många sätt, är det svårt att identifiera den på grund av dess lindriga symptom. Studier har visat att diabetes är en betydande riskfaktor för parodontit. Diabetiker är cirka tre gånger mer benägna att utveckla parodontit, och det finns en direkt koppling mellan parodontit och högt blodsocker.1

En växande mängd vetenskapliga bevis visar att det finns en tvåvägseffekt, mellan diabetes och parodontit, där diabetes ökar risken för gingivit och gingivit har en skadlig effekt på glykemisk kontroll. Förekomsten av kronisk njursvikt är tre gånger högre hos diabetiker med svår gingivit än hos diabetiker utan gingivit.1

Även om gingivit främst drabbar vuxna, så är typ I-diabetes också en sjukdom som förorsakas av parodontit. Alla människor med diabetes, inklusive unga vuxna och barn, är mer sårbara för parodontit. 1

Hur kan utvecklingen av parodontit förhindras?

Den viktigaste aspekten när det gäller att förhindra gingivitis är bra och effektiv tandhygien, då inflammation utvecklas från den kroniska biofilm som bildas på tandytan, och hos den gingivala gränsen, vilken en tandborste eller tandtråd inte kan ta bort. Gingivit kommer att uppstå varje gång tillräckligt med plack samlar sig. Även om mängden plack inte syns, bör det noteras att tandytan inte är helt slät. Bakterier fäster sig vid håligheter med en storlek på mikrometer på tandytan, och borststråna på tandborsten inte kan nå dit för att ta bort dem.

Skillnaden i storlek mellan tandborsten och bakterien visas i figuren ovan, där oregelbundenheter på några dussin mikrometer ritas på tandytan och ett enda bortstrå visas i form av en halvcirkel. Bilden visar hur omöjligt det är för borststrået att nå bakterierna när den mikroskopiska placken lämnas kvar i tändernas små håligheter.

Lumoral är en bevisat effektiv antibakteriell metod. Den är effektivt mot bakterier och biofilm även vid kontinuerlig användning och ingen resistens kommer att utvecklas mot den. Det högteknologiska munsköljen fäster sig tätt vid placken, och aktiveras av Lumoral-ljusspridaren. Effekten från den högteknologiska munsköljen baseras inte på mekanisk borttagning utan påverkar varje bakterie, vilket gör den mycket exakt.

Bilden visar en elektronmikroskopbild av en Streptococcus mutans-bakterie som behandlats med Lumoral-metoden. Den ljusaktiverade högteknologiska munsköljen har gjort ett hål i det bakteriella ytmembranet och dödat den. Bakterier som dör under behandling kan inte bilda nya biofilmer, och de kan tas bort med en tandborste och sköljning med vatten.

Dessutom stimulerar det nästan infraröda ljuset i Lumoral tandköttet, vilket stärker det och påskyndar läkningen.2–4

Den viktigaste i behandlingen av parodontit är att besöka tandläkaren och regelbunden tandvård hemma. Den dagliga tandvården är avgörande. Om besöket till tandläkaren blir fördröjt, kommer Lumoral att förbättrar kvaliteten på den egna vården avsevärt. Regelbundna besök hos tandläkaren får dock inte glömmas bort.

  1. Chee B, Park B, Bartold PM. Periodontitis and type II diabetes: A two-way relationship. Int J Evid Based Healthc. 2013. doi:10.1111/1744-1609.12038
  2. Nikinmaa S, Alapulli H, Auvinen P, et al. Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation. PLOS ONE. 2020:2020.01.09.899963. DOI: 10.1371/journal.pone.0232775
  3. Yassaei S, Fekrazad R, Shahraki N, Shahraki N. Effect of Low Level Laser Therapy on Orthodontic Tooth Movement: A Review Article. Vol 10.; 2013. www.jdt.tums.ac.ir. Öppnad 20 juni 2019.
  4. De Freitas LF, Hamblin MR. Proposed Mechanisms of Photobiomodulation or Low-Level Light Therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron. 2016;22(3). doi:10.1109/JSTQE.2016.2561201