Kundsupport i Sverige: +46 73 56000 92 Kundsupport i Sverige: +46 73 56000 92
Home / News

News

Den kombinerade effekten av ljus och färgämne biter på de skadliga bakterierna på tänderna.

Den kombinerade effekten av ljus och färgämne biter på de skadliga bakterierna på tänderna.

Artikeln publicerad i tidningarna Töölöläinen och Kamppi-Eira i december 2020.Kamppi-Eira och Töölöläinen är stadsdelstidningar i Helsingfors stadskärna.

Utgivare: Töölöläinen Oy.

Text och bild: Sakari Soininen

Morgonrutinerna är inte längre som förr. Vi har fått ett nytt sätt att sköta tänderna vid sidan av morgontidning, tandborstning, dusch och morgonlatte.  

Man löser upp en grön brustablett i lite vatten. Sedan sköljer man munnen med lösningen i en minut och spottar ut. Det indocyaningröna har fastnat på tändernas bakteriebeläggning. Strömmen kopplas till Lumoral-apparatens munstycke som placeras mellan tänderna och massförstörelsen av placken, dvs. biofilmen av bakterier, som gömmer sig på tändernas ytor kan börja. 

Kundtjänstchef Elvira Majanen på OLO-apoteket och medicine doktor, hjärtkirurg Tommi Pätilä presenterade tandvårdsmetoden Lumoral. 

Huvudsysslan för medicine doktor Tommi Pätilä från Tölö i Helsingfors finns på Nya barnsjukhuset där han arbetar som hjärtkirurg för barnpatienter. ”Indocyaningrönt har använts inom medicin från 50-talet bland annat som kontrastmedel inom bilddiagnostik och i test av leverfunktionen. Vi utförde forskning om gentransplantation av hjärtats stamceller och upptäckte att indocyaningrönt som aktiveras på en viss våglängd för ljuset eliminerar bakterier. Då fick jag idén att metoden skulle kunna utnyttjas i munhälsovård”, avslöjar Pätilä.  

År 2016 började en omfattande forskning och produktutveckling för att utveckla Lumoral-metoden. En grupp framstående professionella inom teknik, kemi, odontologi och ekonomi anslöt sig till Start-up-gruppen. Lumoral-tandvårdsapparaten är nu färdig och finns att köpa i vissa utvalda apotek och på nätet. 

På tandytan i alla munnar finns ett bakteriesamhälle. I bakteriebeläggningen som kallas plack, dvs. biofilm, finns bakterier som människans egna försvarsmekanismer inte rår på. Vissa enstaka bakterier är särskilt skadliga patogener. Tillsammans med socker orsakar de karies, dvs. hål i tänderna och inflammation i tändernas stödjevävnad. Rökning är en ännu farligare fiende för tänderna än socker. Vid tandköttsinflammation utan symtom uppstår ofta djupa fickor och därmed en ännu bättre grogrund för bakterier. Blödande tandkött och illaluktande andedräkt är tydliga symtom på tandköttsinflammation. Ungefär 70 % av finländarna lider av en folksjukdom som beror på dålig munhygien. Obehandlad tandköttsinflammation leder till en långvarig inflammationssjukdom, parodontit, som förstör tändernas stödjevävnad. 

”Man vet att parodontit, hål i tänderna och förlorade tänder har ett skadligt samband med cirka 200 olika sjukdomar. En mun i kontinuerligt inflammationstillstånd släpper ut mycket bakterier i blodomloppet, vilket har en omfattande skadlig inverkan på det allmänna hälsotillståndet. Man har konstaterat att detta inverkar på bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes”, berättar Pätilä. 

På tandläkarens mottagning undersöker man patientens tänder och tandkött. Vid behov mäter tandläkaren djupet på tandköttsfickorna. Oftast skickas patienten också till en tandhygienist för borttagning av tandsten. Tandsten är en hård beläggning av bakterier som genom sin sträva yta utgör en bra grund för bakterier att fästa på. 

Lumoral-apparaten avger dubbelt ljus, blått och rött, av vilka det senare inte ögat kan se, och de orsakar ett fotodynamiskt fenomen. Man har forskat mycket om ljusets antibakteriella effekt genom tiderna.

Inom tandvården används laserljus i behandlingen av parodontit. Problemet är dock att ljusbehandlingen ska vara regelbunden och när man utför den på klinik blir det dyrt. Behandlingsmetoden som Pätilä har skapat lämpar sig för daglig behandling och orsakar inga besvär i munnen.  

"Munstyckets blå ljus och det röda ljuset som borrar sig djupt in i vävnaden fungerar med olika mekanismer. Det röda ljuset aktiverar munsköljen som effektivt dödar bakterierna i placken. Det blå ljuset stärker den antibakteriella effekten. Dessutom stimulerar apparatens röda ljus munnens vävnader”, berättar Pätilä.  

Streptococcus mutans är bakteriernas center. Den skapar en sur miljö som skadar emaljen. Dessutom inverkar den för sin del även på bakteriefloran i parodontiten. Enligt Pätilä har Lumoral en särskilt bra effekt på mutans. Nämnas bör att björksocker, dvs. xylitol som finns i tuggummi också försvagar mutans-streptokockernas verksamhet. 

Ingen apparat eller metod tar bort behovet av mekanisk tandhygien. Tänderna ska borstas två gånger om dagen och mellan tänderna ska man göra rent dagligen. Trots borstningen har det samlats bakterier i tändernas små mikrometerstora hål utom räckhåll för tandborsten. Dessa bakterier elimineras med Lumoral.

Apparaten hålls i munnen helst full tid, alltså 10 minuter, då det dubbla ljuset och färgmedlet också dödar bakterierna som gömmer sig i plackens djup. Redaktörens användarupplevelse under tre veckor var inte alls obehaglig. Saliv utsöndrades mer än normalt och värmen från apparaten besvärade inte. Det var enkelt att använda den och samtidigt kunde man läsa tidningen, pyssla med telefonen eller utföra morgonsysslor, eftersom strömkällan som laddas med USB kan läggas i fickan. Om man skulle råka somna på kvällen mitt under behandlingen, stängs apparaten av automatiskt efter 10 minuter. Efter Lumoral-behandlingen borstar man tänderna och de döda bakterierna sköljs ut ur munnen. 

Undertecknad har alltid borstat tänderna i tre minuter med marknadens mest effektiva eltandborste. Efter Lumoral-behandlingen kändes tändernas yta renare och verkligen släta mot tungan i det kliniska testet.

”Vi testade metodens effekt i vårt eget bakteriologiska laboratorium med hjälp av en bakterieodling. Metoden har visat sig fungera med tanke på förebyggande av karies och vi inleder en undersökning om behandling av karies med Lumoral”, berättar Pätilä.

Användningen av Lumoral undersöks exempelvis i behandlingen av inflammation i munnen hos patienter med implantat och det används på prov bland annat hos spaltpatienter och på den hematologiska canceravdelningen. Pätilä poängterar betydelsen av vetenskaplig forskning.

Apparaten har en bra teknisk och estetisk utformning, likaså förpackningarna. Produkten tillverkas i det finländska företaget Koite Healths egna produktionslokal i Esbo. Designern Harri Koskinens Friends of Industry-studio har svarat för formgivningen.   

”Den tekniska designen har grundats på vetenskap och bland annat halvledarteknik. Lumoral är en medicinteknisk produkt och man har sökt omfattande patenträttigheter för dubbelljusmetoden”, säger Pätilä. Han betonar att metoden är helt säker och riktas till tänderna och tandköttet, och lämnar munnens övriga bakteriestam i fred.

Som ett exempel på övervunna utmaningar nämner Pätilä indocyaningrönt, vars tillverkning är mycket krävande. ”Utvecklingen av molekylens syntes orsakade grå hårstrån på många huvuden”, säger Pätilä. 

 

 

Munsjukdomar är utmanande att behandla men lätta att förebygga.

Munsjukdomar är utmanande att behandla men lätta att förebygga.

Artikeln skrevs i samarbete med Mediaplanet som en del av kampanjen ”Mun, Syn och Hörsel.” Se originalartikeln (på finska) på Kansanterveys.fi

Barn borde bli lärda att ta hand om sina tänder i tidig ålder, då god tandhygien är detsamma som en hälsosam mun: tiden som spenderas på att rengöra tänderna betalar sig själv genom god munhälsa.

Enligt Jukka H. Meurman, professor emeritus på avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar på Helsingfors universitet, varierar det kraftigt hur väl det finska folket tar hand som sina tänder.

- Tandvård är en del av en hälsosam livsstil. De olika attityderna gentemot hälsa gäller även tandhygien.

Det rekommenderas att tänderna borstas två gånger per dag med fluortandkräm och regelbundet rengörs med tandtråd. Att borsta håller tänder och fickor i tandköttet rena, vilket reducerar karies och tandköttsinflammation.

Regelbundna besök hos tandläkaren är också viktigt, då munhälsa inte är en liten sak.

Meurman påminner oss om att ett flertal studier har verifierat kopplingen mellan munhälsa och exempelvis hjärt-och kärlsjukdomar.

- Diabetespatienter och patienter med hjärt- och kärlsjukdomar har ofta haft dålig munhälsa under lång tid innan de utvecklar symptom på kroniska sjukdomar. Detsamma gäller patienter som lider av många andra allvarliga sjukdomar.

Parodontit kan vara helt asymptomatisk

Dåliga vanor för munhälsa är samma sak som dåliga val för den allmänna hälsan. Ohälsosam livsstil påverkar tänderna.

”Från ett munhälsoperspektiv betyder hälsosamma och ansvarsfulla matvanor att begränsa måltiderna till fem gånger om dagen och att undvika alkoholanvändning,” säger Meurman.

Vanan att småäta eller smutta på sura eller söta drycker orsakar konstant avmineralisering av tänderna. Det tillståndet tillåter bakterier att frodas. Rökning bör undvikas, då rökare nästan alltid lider av tandköttsinflammationer och djupa fickor i tandköttet. Rökning ökar även risker för muncancer.

Om rekommendationerna inte följs och tänderna inte rengörs, kommer placken som formas på tänderna och fickorna i tandköttet skada tänderna och orsaka tandköttsinfektion.

Om tandköttsinflammation inte behandlas kan det leda till tandköttssjukdomar. Tandköttssjukdomar (parodontit) försvagar den sammanhållande vävnaden hos tanden och kan leda till ett väldigt obehagligt resultat.

- Parodontit är en inflammation i tandens sammanhållande vävnad, vilket praktiskt taget orsakas av dålig munhygien. Det orsakas av bakterier som bor i munnen som formar plack och tandsten vilket irriterar vävnaden. De första symptomen är blödande tandkött, men sjukdomen är smygande och ofta asymptomatisk. Tillslut leder inflammationen till tandlossning.

Meurman uppmuntrar till att följa grundläggande tandvårdsrutiner. Karies, tandköttsinflammation och parodontit är möjliga att förebygga.

Lumoral-metoden är en hjälp när utökad hygien krävs

Vad händer om metoden som nämns ovan inte är tillräcklig? För vissa människor är det inte tillräckligt att endast borsta och använda tandtråd för att förhindra munsjukdomar. Det är känt att mer än 70 % av finska befolkningen lider av tandköttsinflammation.

Lumoral-metoden utvecklades i samband med tandläkare för att förbättra vården och rengöringen av tänderna. Det är en hjälp i situationer där traditionell tandborstning och användning av tandtråd inte är tillräcklig för att uppnå bra tandhygien. Effektiviteten av Lumoral baseras på en unik teknisk munskölj som tidigare endast använts av tandläkare.

I Lumoral-metoden aktiveras den tekniska munsköljen av ljus, vilket har en antibakteriell effekt på plack och tandkött. Ljuset påverkar även osynligt plack som tandborsten inte kommer åt. Tänderna borstas efter behandling och den förbättrade rengöringen gör att tändernas yta känns lenare. Den antibakteriella effekten påverkar placken, och den normala bakteriefloran i munnen störs inte. 

Regelbunden användning av Lumoral reducerar formationen av ny plack och tandsten. Bra munhygien med stöd av Lumoral förebygger hål och tandköttsinflammation. Förbättrad munhygien kan även förebygga sekundära infektioner som uppstår av infektioner i munnen. Är tandköttet i bra skick ger det bra andedräkt tack vare den reducerade mängden anaeroba bakterier vid tandköttsgränsen, i fickor i tandköttet och mellan tänderna. 

Läs om hur Susanna har antagit Lumoral-metoden som en del av sin vanliga tandhygienrutin för att förbättra sin allmänna hälsaNy uppfinning reducerar orala sjukdomar när COVID-19 begränsar tillgången till tandvård

Ny uppfinning reducerar orala sjukdomar när COVID-19 begränsar tillgången till tandvård

Det är svårare att få tandvård under den pågående pandemin och detta orsakar en ökning i tandproblem såsom hål i tänderna och tandköttssjukdomar. Forskare har introducerat en metod man använder hemma för att reducera och förebygga tandsjukdomar.

[Esbo, Finland, 8.12.2020] Bevis tyder på att patienter med parodontit och hål i tänderna har en ökad risk för att utveckla allvarliga hälsoproblem, inklusive potentiellt mer allvarliga COVID-symtom. Forskare vid Aalto Universitetet och Helsingfors Universitetssjukhus i Finland har utvecklat en anordning man använder hemma för att rengöra tänder och tandköttsytor från bakterier. Forskningsteamet, som är baserat i Helsingfors anser att denna nya uppfinning avsevärt förbättrar tandhygienen och förbättra hemvården, i synnerhet under tider då reducerad tillgång till tandvårdstider kan förvärra problemen. Teamet har kommersialiserat sin forskning och den lätt-aktiverade munsköljbehandlingen finns nu tillgänglig från deras avknoppningsföretag Koite Health.

Mr Nikinmaa

VD för Koite Health, Sakari Nikinmaa, visar forskningen kommersialiserad som Lumoral-produkt.

COVID-19 har avsevärt reducerat tillgången till regelbunden behandling på tandvårdskliniker vilket har lett till en oro för en ökning i kronisk munsjukdom och efterföljande risk för allvarlig infektion. Kronisk inflammation har kopplats till fler än 100 sjukdomar och till 22 gånger högre risk för COVID-19 relaterade respiratoriska problem [1]. Tandsjukdomar är bland de vanligaste formerna av kronisk inflammation. Enligt forskare är lösningen man använder i hemmet, Lumoral, utformad för de som har eller kan drabbas av munsjukdomar trots regelbunden munhygiensrutin.

Lumoral – antibakteriell behandling inriktad på plack

Gruppen publicerade nyligen en klinisk studie där användningen av Lumoral reducerade antalet dentala patogener som orsakar parodontits och hål i tänderna, undertryckt dental plackbildning och reducerad aktiv tandköttsinflammation. [2].“Denna studier stödjer och utökar vår tidigare forskning”, uppger Sakari Nikinmaa, VD för Koite Health. Forskningsgruppen publicerade data avseende den antibakteriella effektiviteten i deras metod mot en av de viktigaste dentala patogenerna, Streptococcus mutans tidigare i år. .– Metoden har bevisats fungera med hög effektivitet och denna innovative vetenskap kom i rätt tid för att hjälpa människor som lider av vissa aspekter relaterat tull COVID-19 pandemin tillägger Nikinmaa.

Porphyromonas Gingivalis

Porphyromonas Gingivalis-bakterier, som kan orsaka inflammationer i tändernas stödjevävnader. Obehandlade (vänster) och Lumoral behandlade (höger).

Streptococcus Mutans

Streptococcus mutans bakterier på en hydroxiapatitskiva (en tandytmodell). 

Lumoral lanserades i Finland I mitten 2020 och hitintills har över 30 000 behandlingar fullföljts. Kunder respons på produkten och dess effekt på munhygien har varit utmärkt. “Med daglig använd har våra kunder rapporterat reducerad gingival blödning, tandstensbildning och friskare andedräkt. Viktigast av allt är att vi har ökande bevis på de positiva effekterna på tandrotsvävnad. Detta är ett område där vi verkligen kan förbättra hälsan världen över, säger Nikinmaa.

Med sin framgångsrika initiala lansering i Finland expanderar nu Koite Health produktdistributionen globalt där första fokus ligger på Europa och utvalda länder i Asien.

[1]            https://www.researchgate.net/publication/343852163_The_Mouth-COVID_Connection_Il-6_Levels_in_Periodontal_Disease_-Potential_Role_in_COVID-19-Related_Respiratory_Complications

[2]            https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.08.20187161v1