Vad är parodontit?

Parodontit är en infektionssjukdom i tandköttsvävnaderna som orsakas av bakterier. Sjukdomen är ofta ett resultat av tandköttsinflammation eller gingivit. Ifall tandköttsinflammationen inte behandlas kan det uppstå så kallade tandköttsfickor eller tomrum mellan tanden och tandköttet dit parodontala patogener, bakterier som orsakar parodontit, tränger sig.

Parodontala patogener är så kallade anaeroba bakterier som trivs i syrefattiga miljöer. Får de chans att föröka sig i tandköttsfickorna finns det risk för att tandköttsvävnaden kring tanden och käkbenet förstörs. Om sjukdomen får fortskrida ostört kan tanden eller tänderna börja gunga och i värsta fall lossna helt. Till skillnad från vanliga tandköttsinflammationer sprids inflammationen djupt in i tandköttsvävnaderna där den kan orsaka omfattande skada.

Symtom vid parodontit

I början är parodontit ofta smärtfri och i många fall till och med helt symtomfri. Den kan därför framskrida obemärkt. 

Typiska symtom vid parodontit är följande:

  • tandköttet är rött och svullet och känns ömt
  • tandköttet börjar blöda vid tandborstning eller användning av tandtråd
  • är parodontiten längre hunnen kan tänderna röra på sig eller i värsta fall lossna helt
  • andedräkten luktar illa

Behandling av parodontit

Parodontit diagnostiseras av tandvårdspersonal som granskar djupet på tandköttsfickorna samt tandköttets benägenhet för blödning. Vid behov kan tänderna röntgas, vilket bland annat kan påvisa potentiell benförlust.

Parodontit bör behandlas omgående

Misstänker du att du drabbats av parodontit bör du uppsöka tandvården direkt. Symtomen för parodontit är otrevliga; människan har en allt längre livslängd, och ingen av oss vill säkerligen mista sina tänder.

Vid sidan av de otrevliga symtomen är ett allvarligare hot kopplingen mellan parodontit och ett flertal allmänsjukdomar. Ifall det inte behandlas medverkar parodontit till ett inflammationstillstånd i hela kroppen, vilket ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, cancer, autoimmuna sjukdomar samt diabetes.

Parodontit och diabetes

Man har upptäckt en tvåvägsrelation mellan parodontit och diabetes. Diabetes ökar risken att utveckla parodontit samtidigt som det kroniska inflammationstillståndet i kroppen som orsakas av parodontit medverkar till en försämrad blodsockerreglering. Det är därför av ytterst stor vikt att diabetespatienter inte bara upprätthåller en god blodsockerbalans, utan också tar hand om sin munhälsa.

En god munhälsa innefattar såväl regelbundna besök hos tandvården som effektiv egenvård i hemmet.

Förebygg och vårda parodontit med Lumoral

Vid regelbundet bruk medverkar Lumoralmetoden till att antalet skadliga bakterier i munnen sjunker, vilket minskar risken för tandköttsinflammation. Ju tidigare tandköttsinflammationen diagnostiseras och behandlas, desto mindre är sannolikheten för att parodontit utvecklas.

Lider du av parodontit bidrar Lumoral till att minimera den skadliga bakteriestammen i munnen, vilket saktar ner sjukdomsutvecklingen. Åkomman går tyvärr inte att bota helt eftersom nya bakterier ständigt förekommer och måste elimineras, men Lumoral är ett effektivt komplement till en välplanerad och väl genomförd egenvård.

Utöver en effektiv egenvård i hemmet förutsätter behandling av parodontit även regelbundna besök hos tandvården.