Home / Lumoral för tandvårdspersonal

För professionella beställningar, vänligen skicka ett e-mail till oss på info@koitehealth.com.

Effektiv kontroll av biofilm med Lumoral®

Framgångsrik hemvård är avgörande för behandlingen av munsjukdomar. Hållbara resultat uppnås endast genom effektiv plackkontroll.

Lumoral®, en antibakteriell fotodynamisk behandling som är avsedd för hemmabruk, kan förbättra tandköttshälsan och plackkontrollen hos personer med bakterieorsakade munsjukdomar. Lumoral är ett bra hjälpmedel inom tandvården och för patientens orala munhygien i hemmet. Den minskar tandköttsinflammation, minskar plackbildning och tandstensbildning och förebygger karies.

”Professional cleaning is only effective if patients clean their teeth thoroughly, and surgery is not recommended in those with poor oral hygiene” –Mario Sanz, The Chair of Perio Workshop 2019

Lumoral - en ny behandlingsmetod för bakterieorsakade munsjukdomar

1.Den antibakteriella metoden Lumoral bygger på en fototermisk och fotodynamisk effekt. Ljuset aktiverar den ljuskänsliga Lumorinse-munsköljningen och initierar en antibakteriell effekt.

2. Lumoral påverkar endast lokalt och stör inte munnens bakterieflora. Det aktiva ämnet i Lumorinse, indocyaningrönt, fäster vid ytan av bakterierna i tandplacket. Den antibakteriella effekten riktar sig mot placket.

3. Betydligt effektivare antibakteriell verkan än någon annan produkt på marknaden.

4. Det finns ingen resistensbildning mot Lumoralmetoden. Lumoralmetoden är lika effektiv mot antibiotikaresistenta bakterier.

5. Lumoral har utmärkta bakteriologiska data under flera år. Tandläkare har haft en aktiv roll i utvecklingen av Lumoral sedan början.

Indikationer -  behandling av bakterieorsakade munsjukdomar.

√ Behandling av parodontit

√ Behandling av periimplantitis.

√ Förebyggande av karies

√ Förebyggande av oral mukosit

√ Halitosis

Behandling av parodontit

Lumoral-behandlingen är förenlig med alla stadier I-IV i riktlinjerna för parodontalbehandling. Den upprätthåller parodontal stabilitet hos behandlade patienter. Genom att helt enkelt ändra doseringen kan vi förvandla ett förebyggande verktyg till en terapeutisk intervention.

Lumoral är mycket effektivt mot de bakterier som förknippas med gingivit, till exempel bakterien Porphyromonas gingivalis och Aggregatibacter Actinomycetemcomitans.
Lumoral-behandlingen minskar tandköttsblödning (blödning vid sondering) och tandplack, samt tandstensbildning.
Lumoral-metoden sänker nivåerna av biomarkören MMP-8 i tandköttsfickan. (bild1)

  Image 1. Lumoral method lowers the levels of MMP-8 biomarker in the gingival pocket.

   

  Behandling av periimplantit

  • Lumoral eliminerar patogena bakterier från implantatytan, vilket minskar biofilmsbildning och tandstensbildning.
  • Daglig användning av Lumoral resulterade i statistiskt signifikant förbättring av blödning vid sondering, plackindex och MMP-8-nivåer hos periimplantitis-patienter.
  • Implantat har en hög risk för inflammation (6,6 % -43 %).
  • Förbättrad tandhygien är nyckeln till att hålla implantat fria från inflammation.
  • Den antibakteriella effekten förhindrar inflammation i den mjuka vävnaden som omger implantatet.

   Förebyggande av karies

   • Lumoral är mycket effektivt mot Streptococcus mutans-bakterier. (Bild 2)
   • Minskar avsevärt mängden plack på tandytan och hjälper till att rengöra mikroskopiska spår i tänderna som tandborsten inte når. På så sätt bromsar det utvecklingen av nytt plack.
   • Lumoral minskar avsevärt mängden syraproducerande streptokockbakterier från tandplack.

   Image 2. Dual Light vs. aBL ja aPDT

    

   Förebyggande av oral mukosit


   Främjar läkning: ökar cellmetabolismen och minskar inflammation.

   Sårläkning: Ökade nivåer av interleukin-1a, interleukin-8 och mRNA, vascular endothelial growth factor (VEGF) och TGF-β cytokinnivåer förbättrar cellmigration och proliferation.

   Cellens livskraft: Stimulerar ATP-produktionen i celler (cytokrom C-oxidas, porfyriner, flavoproteiner).

   Halitosis
   Lumoralmetoden är mycket effektiv mot luktproducerande anaeroba bakterier. Lumoralmetoden förbättrar rengöringen av biofilm i interdentala utrymmen och avlägsnandet av luktproducerande anaeroba bakterier vilket resulterar i en frisk andedräkt.

   • Lumoral förbättrar kvaliteten på munhygienen.
   • Hjälper till att avlägsna mikroskopiskt plack.
   • Den antimikrobiella effekten är mot bakterier som orsakar gingivit och karies.
   • Lumoral bromsar plackbildningen och förhindrar bildning av tandsten.

   Unique treatment features

   Effektivare behandlingsresultat: Lumoral är den första lösningen för behandling av parodontit som främjar patientens vård i hemmet.

   Den förändrar inte den normala munfloran: Även vid kontinuerlig användning upprätthåller Lumoral-lösningen den bakteriella mångfalden i munnen.

   Lämplig för regelbunden användning: Bakterierna bildar ingen resistens mot Lumoral-behandlingen.

   Omedelbar antibakteriell effekt: Lumoral överträffar alla andra antibakteriella behandlingar för biofilmkontroll.

   Kliniska resultat

   I studier har vi visat att Lumorals ICG-baserade aPDT är effektiv och minskar mängden kända orala patogener, med kompenserad bakterietillväxt hos arter som förknippas med god munhälsa. Den kombinerade användningen av aBL-ljus i synkronisering med aPDT stoppar anpassningen och ger en betydligt förbättrad och hållbar antibakteriell effekt.

   Behandlingen kan tillämpas specifikt på tandplack, och den antiinflammatoriska effekten förhindrar utvecklingen av tidig gingivit. APDT-behandlingen minskade avsevärt plackmängden och mängden kariesframkallande bakterier i biofilmen. Hos periimplantitis-patienter resulterade ett intensivt Lumoral-behandlingsprotokoll med två veckors daglig användning följt av två veckors användning två gånger om dagen i en statistiskt signifikant minskning av aMMP-8-nivåerna, plackindex och blödning vid sondering.

   Läs mer om våra studier: Vetenskap