Vad är karies?

Karies – eller hål i tänderna som det också kallas – uppstår när skadliga bakterier löser upp den så kallade tandemaljen, det vill säga tandens yta, och bildar ett slags hål i emaljen.

Hur bildas karies?

Karies bildas över en längre tid då naturligt förekommande bakterier i munnen blandas med kolhydrater och socker från vår kost. Dessa reagerar med bakterierna i munnen och omvandlas till syror som fräter hål i tandens emalj, vilket ger upphov till ett hål i tanden.

Bakterierna använder kolhydrater som energi och bildar en skyddande struktur till skydd för sin levnadsmiljö. Denna struktur kallas plack eller biofilm. Bakterierna lever i så kallade bakteriesamhällen där varje stam har sin unika roll.

Bakterierna frigör syror som sänker pH-värdet lokalt. Ifall det lokala pH-värdet sjunker under 5, börjar tandytan, eller tandemaljen, lösas upp. Saliv fungerar som ett slags neutraliseringsmedel och försöker förhindra pH-värdet att sjunka. Detta sker genom att mineralerna i salivet börjar återmineralisera den upplösta emaljen. Alltför frekventa mellanmål samt sura eller sockerhaltiga drycker kan dock stoppa denna återmineraliseringsprocess. Det är därför viktigt att hålla tillräckligt långa pauser mellan måltiderna.

Den muterade streptokockbakterien (Streptococcus mutans) är en av de vanligaste bakterierna som orsakar karies. Karies bildas då den muterade streptokockbakterien kommer i kontakt med socker och kolhydrater från mat och dryck. Den har en utmärkt förmåga att bilda plack och syror och klarar sig ypperligt i miljöer med ett lågt pH-värde.

Så här förebygger du karies

Det finns mycket du kan göra för att undvika karies:

  • Rengör alla tandytor och tandkött grundligt varje dag. Borsta tänderna varje morgon och kväll med fluortandkräm. Använd tandtråd dagligen.
  • Undvik sura och sockerhaltiga drycker och mellanmål.
  • Undvik småätande mellan måltider.
  • Använd fluorprodukter (tandkräm).
  • Använd tuggummi som innehåller xylitol.
  • Besök din tandläkare för den årliga kontrollen och vid behov din tandhygienist.

Notera dock att karies kan förekomma hur noggrant du än tar hand om dina tänder, så låt dig inte avskräckas från en omsorgsfull egenvård ifall hål i tänderna mot all förmodan ändå utvecklas.

Benägenheten att bilda karies varierar

Olika personer är olika benägna att bilda karies: vissa har mera hål än andra. Detta beror på att bakteriestammen hos en del människor helt enkelt är mer aggressiv än hos andra. Lumoralmetoden kan användas både i förebyggande syfte och som hjälp i situationer där en effektiverad egenvård är nödvändig; till exempel till följd av en förhållandevis aggressiv bakteriestam som förorsakar karies. Det är dock värt att komma ihåg att många av tand- och munsjukdomarna kan vara helt symtomfria och därmed svåra att diagnostisera utan professionell hjälp. Också en symtomfri patient gynnas av en effektiverad egenvård. 

Förebygg karies med Lumoralmetoden

Lumoralbehandligen förebygger uppkomsten av karies på tre sätt.

  • eliminerar effektivt de mutans-streptokockbakterier som orsakar karies
  • eliminerar mikroskopiskt plack
  • minskar hastigheten av nybildning av plack på tändernas yta

Lumoralbehandlingen har en utmärkt antibakteriell effekt mot mutans-streptokocker; den kan eliminera till och med enstaka bakterier på ytan av tänderna. Metodens effekt riktas även på de bakterier som ligger undangömda i plack. Detta gör det lättare att borsta och skölja bort bakterierna.

Hur noggrant du än borstar tänderna blir det ofta kvar plack i munnen. Med hjälp av Lumoral eliminerar du även bakterierna i kvarvarande plack, vilket får ytan av tänderna att bli slätare och på alla sätt renare. Du märker renheten efter bara första behandlingen. Många som använder Lumoral har märkt att färgen på deras tänder blir ljusare, den plack som missfärgat ytan en längre tid nu är avlägsnad med Lumoral behandlingen.