Home / Vanliga frågor

Vad är Lumorinse?

Den aktiva beståndsdelen i Lumorinse är ett fotokänsligt färgämne som administreras i form av en praktisk brustablett strax före användning. När den löses upp i vatten bildars en munskölj, vilket är en viktig del av Lumoral-processen. Färgämnet tillsammans med vissa våglängder av ljus ger en antibakteriell effekt på plack. 

Indocyaningrön används som färgämne. Det är en säker, osmältbar molekyl som används intravenöst vid medicinsk diagnostik, inklusive bedömning av leverfunktionen. Substansen licensierades av US Food and Drug Administration redan 1958. 

Lumorinse ska inte sväljas  utan sköljs runt i munnen för att spottas ut.  Munsköljets grön färg fäster sig på plackens yta. När substansen aktiveras av det dubbla ljuset i munstycket påverkas bakterierna i placken. 

  Hur ofta ska jag använda Lumoral?

  Vi rekommenderar att du använder Lumoral-metoden minst två gånger i veckan i tio minuter tillsammans med Lumorinse-munskölj. Regelbunden användning förhindrar karies och tandköttsinflammation. När man borstar tänderna efter en Lumoral behandling blir de väldigt rena,  plackens sammansättning blir lättare att ta bort. Ta hand om tänderna genom att borsta dem minst två gånger om dagen och genom att använda tandtråd.

  Det är också säkert att använda Lumoral-munstycket dagligen. Kom ihåg att du behöver en Lumorinse brustablett vid varje användningstillfälle. Ingen bakterieresistens utvecklas mot Lumoral-metoden vilket innebär att behovet av antibiotika kan komma att minskas. 

  Är Lumoral och Lumorinse säkra?

  Lumoral-metoden, innefattar Lumoral-munstycket och munsköljen Lumorinse, metoden bygger på det fotodynamiska fenomenet och dess antibakteriella effekt. I medicinska tillämpningar kallas en sådan kombination av ljus och en fotosensibilisator för fotodynamisk terapi (PDT).

  PDT har genomgått omfattande studier inom medicin och tandvård och metoden anses vara mycket säker. Den har en mängd olika medicinska tillämpningar. Inom tandvård har flera studier fokuserat på förmågan hos antibakteriell PDT att påverka bakterier i biofilm (dental plack). Lumoral och Lumorinse har noga utvecklats genom åratal av laboratoriearbete och högkvalitativ klinisk forskning. Tillsammans utgör de en medicinsk enhet av klass I och är CE-märkta.  

  Vad händer om det Lumoral-munstycket inte passar mig?

  Lumoral-munstycket är utformat för att passa de flesta vuxna och övre tonårens ungdommar. Ljusflödet är tillräckligt även om munstycket inte passar perfekt. 

  Om du känner att det Lumoral-munstycket inte passar dig tillräckligt bra kan du skicka tillbaka enheten.

  Lumoral-munstycke i barnstorlek kommer att finnas tillgängligt under hösten.

  Kan jag använda Lumoral tillsammans med antibakteriell munskölj (klorhexidin)?

  Lumoral® -metoden (Lumoral+Lumorinse) kan användas tillsammans med klorhexidin. Denna kombination är en väldigt effektiv antibakteriell behandling, men tänk på att du kan endast använda klorhexidin i max två veckor åt gången.

  Lumoral-enheten startar inte och dess kontrollenhetslampa blinkar.

  Det finns en brytare på sidan av Lumorals strömförsörjning som kan användas för att kontrollera batteriets laddningsnivå.
  När du trycker på brytaren på sidan avbryts batteriets strömtillförsel i cirka 30 sekunder.
  Om du trycker på brytaren två gånger startar strömförsörjningen om.

  Obs! Om Lumoral är ansluten till strömförsörjningen när brytaren på sidan används
  avbryts strömförsörjningen till Lumoral. I så fall kan enheten återställas enligt följande:

  1. Koppla bort Lumoral från strömförsörjningen.
  2. Starta om strömförsörjningen genom att trycka två gånger på sidobrytaren (eller vänta i 30 sekunder).
  3. Återanslut Lumoral till strömförsörjningen.

  Vad är fotodynamisk reaktion?

  Lumoral-metoden baseras på den fotodynamiska reaktionen. Det är en antibakteriell process som är känt för alla växter. De använder den för att skydda sig själva mot skadliga bakterier och virus. Det är en av immunfunktionerna inom växtvärlden.

  Fotodynamisk reaktion kräver

  • en ljuskänslig molekyl, en sensibilisator
  • en speciell typ av ljus
  • närvaro av syre

  När fotosensibilisatorer exponeras för specifika ljusvåglängder producerar de en form av syre som eliminerar de utvalda bakteriecellerna. Människoceller kan skydda sig själva mot reaktivt syre med en enzym som kallas katalas.

  Lumoral är till för alla, både unga och äldre samt sjuka och friska. Alla med samma önskan, bättre mun/allmänhälsa.