Vanliga frågor

Har du funderingar kring Lumoralmetoden och vill veta hur behandlingen fungerar? Här kan du bekanta dig med våra vanligaste frågor.  

Ifall du inte får svar på dina frågor här får du gärna kontakta oss på info@koitehealth.com.

Lumoral och Lumorinse

1. Hur ofta bör jag använda Lumoral?

Lumoralmetoden är avsedd för regelbundet bruk i hemmet, som en del av din munvård för god munhälsa. I preventivt syfte rekommenderar vi att du gör minst två behandlingar i veckan. Har du problem med din munhälsa, kontakta din tandläkare för en anpassad behandlingsplan. Du kan också kontakta oss för rådgivning. Metoden är unik och utvecklar ingen bakterieresistens, vilket betyder att behandlingen kan fortgå dagligen för att uppnå en god munhälsa. Observera dock att du behöver en Lumorinse tablett vid varje användningstillfälle.

Upprätthåll god munhygien genom att borsta tänderna minst två gånger om dagen och använd även tandtråd.

2. Hur lång är behandlingen?

Lumoralbehandlingen tar endast 10 minuter. Använd Lumoralmetoden regelbundet, 10 minuter per gång och minst 2 gånger i veckan. Det är den rekommenderade dosen för att förebygga karies och inflammation i tandköttet.

Under behandlingen kan du se på TV, läsa en bok, eller koppla av på annat sätt – behandlingen kräver inte att du sitter still. Vill du röra på dig kan du stoppa batteriet i fickan. Batteriet stängs av automatiskt då behandlingen är färdig. Kom ihåg att alltid borsta tänderna efter behandlingen.

3. Vad är Lumorinse?

Lumorinse är ett lätt mintsmakande munskölj. Lumorinse levereras i form av en vattenlöslig tablett som löses upp i lite vatten. Att skölja munnen med Lumorinse är steg ett av de tre steg du behöver genomgå vid behandlingen. Utan Lumorinse munskölj har Lumoralmetoden ingen effekt.

Det ljusaktiverade färgämnet i Lumorinse fastnar på ytan av plack som omger tänder och tandkött. Den antibakteriella effekten uppstår när munskenans ljus når de sjukdomsalstrande bakterier som finns i plack.

Färgämnet som används heter indocyaningrönt och är en ofarlig molekyl som inte absorberas i matsmältningskanalen. Inom medicin används indocyaningrönt bland annat intravenöst vid medicinsk diagnostik och vid bedömning av leverfunktionen. Lumorinse bör inte sväljas, utan sköljs runt i munnen i en minut och spottas sedan ut. Den gröna färgen kommer då att fästa på ytan av plack och möjliggör således en lyckad behandling. En lyckad behandling förutsätter alltid att Lumorinse används.

Startpaketet innehåller 10 st. tabletter. Utöver det går tabletterna att beställas separat i förpackningar på 10 st. eller i en större förpackning med 3 x 10 st. tabletter.

4. Hur används Lumorinse?

Tillsätt Lumorinse tabletten i 30 ml vatten och låt den lösas upp. Skölj runt munsköljet i munnen under en minut och spotta ut. Vät aldrig munnen med vatten innan du placerar munskenan i munnen: färgämnet i munsköljet fäster vid ytan av plack och möjliggör därigenom en lyckad behandling. Plackmissfärgningen är inte synlig för blotta ögat.

Den aktiva substansen i Lumorinse, indocyaningrönt, är vattenlösligt. Det färgar inte tänderna och sköljs ut ur munnen i samband med tandborstningen. Om du märker att den gröna färgen fastnat i tandköttskanten eller på ytan av tungan kan du borsta tänderna på nytt eller rengöra tungan med till exempel en tungskrapa.

5. Hur rengör jag munskenan?

Munskenan kan rengöras med flytande diskmedel under rinnande vatten. Torka av munskenan lätt med hushållspapper eller låt den torka på en handduk. Strömbrytaren får inte blötas ner (stänkvatten stör inte), men själva munskenan kan läggas i blöt. Vi rekommenderar att rengöra munskenan efter varje behandling.

6. Bör batteriet laddas innan första användningen?

Startpaketets batteri har ström till ett flertal behandlingar. Beroende på användningsfrekvens har ett fulladdat batteri en batteritid på 10–15 behandlingar. Batteriet kan laddas med laddningskabeln som tillhör startpaketet. Koppla kabeln till din mobiltelefons laddningsenhet.

7. Munskenan går inte i gång och ljuset på batteriet blinkar. Vad ska jag göra?

Lumoral-munskenan startar bäst om

• du kopplar munskenans kabel till batteriet precis innan användning och
• aktiverar munskenans ljus efter att du placerat den i munnen genom att trycka på den runda knappen.

Ifall du har problem med att starta munskenan, återanslut munskenan till batteriet och försäkra dig om att kabeln är väl kopplad. Undvik att röra brytaren på batteriet; dess funktion är att kontrollera batteriets laddningsnivå.

Order och leverans

1. Order och leverans av produkter

Lumoral och Lumorinse finns att beställas i vår nätbutik. Din beställning behandlas och skickas i väg inom två vardagar från att vi mottagit den. Leveransen sköts av DHL.

Under kampanjer (till exempel Black Friday) kan leveranstiderna vara lite längre än normalt.

Tillgänglighet

1. Var kan jag köpa Lumoral och Lumorinse?

Alla våra produkter går att beställas via vår nätbutik. Du kan även köpa Lumoral hos vissa tandläkarkliniker. Kontakta oss för mer besked om vilka på info@koitehealth.com.

Lämplighet

1. Munskenan passar inte mig. Vad ska jag göra?

Munskenan är designad för att passa de flesta i vuxen ålder samt ungdomar. Ljusflödet är tillräckligt även om den inte passar perfekt. Placera munskenan varsamt i munnen och var noga med att inte bita på munskenan.

Känner du att munskenan inte alls passar dig erbjuder vi 30 dagars returrätt. Ifall du märker att din munskena inte fungerar som den ska, kontakta oss per epost info@koitehealth.com.

2. Är Lumoralbehandlingen lämplig för barn?

Lumoralbehandlingen lämpar sig för såväl vuxna som barn. Munskenan kan användas av vuxna och barn som är över 11 år. Vi utvecklar för närvarande en ny storlek av munskenan som ska passa barn som är under 11 år. Barnmodellen lanseras under 2022.

Barn och unga under 18 år bör använda Lumoralmetoden under uppsyn av en vuxen.

3. Jag är gravid. Kan jag använda Lumoralmetoden?

Lumoralmetoden är säker att använda även under graviditeten. Hormonella förändringar i kroppen påverkar munhälsan. Risken för bildning av karies och tandköttsinflammation ökar. Därför är det speciellt viktigt att vara noga med sin munhygien under graviditeten. En bristfällig munhälsa under graviditeten kan orsaka betydande skador för fostret. Därför rekommenderas Lumoralmetoden även för gravida kvinnor.

4. Jag har tandställning / en pågående ortodontisk behandling. Kan jag använda Lumoralmetoden?

Lumoralmetoden lämpar sig utmärkt för patienter som genomgår ortodontisk behandling. En fast tandställning komplicerar rengöringen av tänder och tandkött. Plack bildas lätt runt tandställningen och det är svårt att nå med tandborste och tandtråd, vilket ökar risken för karies och tandköttsinflammation.

Med hjälp av Lumoralmetoden kan du effektivt eliminera de skadliga bakterier som orsakar och finns i plack, ofta döljer sig plack kring tandställning och brackets. Var noga när du borstar bort all plack.

5. Jag har diabetes. Kan jag använda Lumoralmetoden?

Lumoralmetoden är ett effektivt komplement till omsorgsfull tandhygien för diabetiker. Diabetiker har en förhållandevis stor risk att insjukna i tandköttssjukdom. Samtidigt som diabetes ökar risken för tandköttssjukdom kan en långvarig tandköttsinflammation försämra blodsockerregleringen. Det är därmed av stor vikt för en diabetespatient att ta hand om sin munhälsa.

Lumoral riktar sin antibakteriella effekt endast på sjukdomsalstrande bakterier i plack. Behandlingens antibakteriella effekt är hela 99,99 %, d.v.s. betydligt bättre jämfört med munskölj som innehåller klorhexidin. Dessutom bildas ingen bakterieresistens, vilket betyder att metoden lämpar sig för kontinuerligt bruk.

Säkerhet

1. Är Lumoralmetoden trygg att använda?

Lumoral är en ny revolutionerande medicinteknisk innovation som hjälper dig att förbättra och behandla din munhälsa i hemmet. Metoden bidrar med en effektiv rengöring av tänder och mun. Teknologin grundar sig på en välkänd teknik som används inom både tandvård och medicin. Med Lumoral kan du nu ta hem metoden.

Lumoral är en dubbelverkande metod och således effektivare än andra metoder. Metoden riktar sin antibakteriella effekt mot bakterierna i plack och stör därmed inte bakteriebalansen i munnen.

Lumoralmetoden är ett komplement till omsorgsfull munhygien. Borsta tänderna noga två gånger om dagen och använd tandtråd dagligen.

2. Vad grundar sig Lumoralmetoden på?

Lumoralbehandlingen grundar sig på den fotodynamiska processen. Den fotodynamiska processen är en naturlig antibakteriell reaktion som uppkommer då ett ljusaktivt ämne aktiveras med ljus, vilket leder till att skadliga bakterier elimineras.

Den aktiva substansen i Lumorinse, indocyaningrönt, är ett ljuskänsligt ämne som fäster sig på plack på och kring tänderna. I samverkan med munskenans ljus uppkommer en antibakteriell effekt som eliminerar skadliga bakterier i plack och förebygger uppkomsten av karies och inflammation i tandköttet.

Inom medicin kallas denna samverkan mellan ljuset och ett ljusaktiverande färgämne för fotodynamisk terapi (PDT, eng. photodynamic therapy). Fotodynamisk terapi har studerats ingående inom både medicin och tandvården. Metoden tillämpas aktivt inom medicin och anses vara mycket säker. Inom tandvården har speciellt den antibakteriella effekten och dess tillämpningsmöjligheter väckt stort intresse.

3. Är värmekänslan som uppstår i samband med behandlingen normal?

Känslan av värme som uppstår i munnen under behandlingen hör till dess natur. 85 % av den energi som produceras frigörs som värme. Graden av värme som uppstår varierar beroende på individ. Skillnaderna härrör sig till individens salivsekretion och mängden plack på tänderna och i tandköttet. Har du mycket plack känns värmen starkare. Ifall värmen känns obehaglig kan du spotta ut saliven under behandlingen.

4. Vad innehåller Lumorinse?

Den aktiva substansen i Lumorinse är indocyaningrönt. Indocyaningrönt absorberas inte i matsmältningskanalen, så du behöver inte oroa dig ifall du råkar svälja lite av munsköljet. Avsikten är dock att först skölja munnen med Lumorinse och sedan spotta ut det.

Ingredienser: mannitol, ksylitol, askorbinsyra, natriumbikarbonat, polyvidon, indocyaningrönt, magnesiumstearat, kiseldioksid och pepparmyntssmak.

5. Lumoral är en CE-märkt medicinteknisk produkt. Vad innebär det?

Lumoralmetoden är ett resultat av flera års laboratoriearbete och högkvalitativ klinisk forskning. Tillsammans bildar Lumoral (munskenan) och Lumorinse (munsköljet) en medicinteknisk produkt som är CE-märkt.

Bokstäverna CE står för Conformité Européenne och tyder på att produkten är i överensstämmelse med aktuell EU-lagstiftning. CE-märkningen visar att produkten uppfyller väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskrav i relevanta direktiv. Märkningen fungerar som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Lumoral är en CE-märkt medicinteknisk produkt, vilket innebär att produkten fyller alla nödvändiga krav och har klarat alla relevanta inspektioner. Koite Healths medicintekniska produkter övervakas av Fimea i Finland.

Tandhygien

1. Jag använder både tandborste och tandtråd. Räcker inte det?

Det är näst intill omöjligt att få bort all plack från ytan av tänderna med tandborste och tandtråd. Kvarvarande plack i tänder och tandkött ger upphov till irriterar tandköttet och orsakar största delen av problemen i tänder och mun. Detta i sin tur medverkar till uppkomsten av karies, tandsten och tandköttsinflammation.

Lumoral eliminerar bakterierna i plack och gör dem lättare att borsta bort. Behandlingen eliminerar 99,99 procent av bakterierna i plack som du inte kan komma åt med tandborste och tandtråd.

Forskning har visat att tand- och tandköttssjukdomar som inte vårdas kan leda till över 200 allmänsjukdomar, bland dem hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och reumatism. Att förebygga och vårda problem som uppstår kring tänder och mun är därför av största vikt för individens hälsa och livskvalitet.

Lumoral är ett effektivt komplement till god tandhygien för förebyggande och vård av mun- och tandsjukdomar.