Kontaktuppgifter

Support och reklamationer

info(at)lumoral.com

Huvudkontor och laboratorier

Koite Health AB
Vävarsvägen 2 C
02630 Esbo
Finland

info(at)lumoral.com

Produktchef i Sverige (försäljning)

Helén Huttunen
Produktchef, Sverige
helen.huttunen(at)lumoral.com

 

Arbetar du inom tandvården?

Optimera dina patienters tandhälsa med den nya antibakteriella Lumoralmetoden. Vi ordnar regelbundna informationsmöten för tandläkare, tandhygienister och tandvårdspersonal.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.