Kontaktuppgifter

Produktchef i Sverige

Helén Huttunen
Produktchef, Sverige
helen.huttunen@lumoral.com
+46 73 560 0092

 

Huvudkontor och laboratorier

Koite Health AB
Vävarsvägen 2 C
02630 Esbo
Finland

info@lumoral.com

Arbetar du inom tandvården?

Optimera dina patienters tandhälsa med den nya antibakteriella Lumoralmetoden. Vi ordnar regelbundna informationsmöten för tandläkare, tandhygienister och tandvårdspersonal.

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.