Home / Varför Lumoral?

Frisk mun

Lumoral är en bevisat effektiv antibakteriell metod. Den är effektivt mot bakterier och biofilm även vid kontinuerlig användning och ingen resistens kommer att utvecklas mot den. Lumoral-metoden dödar mer än 99,9% av bakterierna i plack som inte kan tas bort med en tandborste. 

Även om mängden plack som finns kvar inte är synlig för blotta ögat, bör det noteras att det fortfarande kan finnas bakterier på tandytan som orsakar plackbildning och karies. [1] Bakterier fäster sig vid håligheter med en storlek på mikrometer på tandytan, och borststråna på tandborsten inte kan nå dit för att ta bort dem. Skillnaden i storlek mellan tandborsten och bakterien visas i figuren nedan, där oregelbundenheter på några dussin mikrometer ritas på tandytan och ett enda bortstrå visas i form av en halvcirkel. Bilden visar att borststrået inte når bakterierna och att den mikroskopiska placken lämnas kvar i tändernas små håligheter.

Bacteria on tooth surface

Lumoral-metoden når dessa bakterier, vilket är tydligt på grund av den släta känsla som ytan på dina tänder får. Bakterier som dör under behandling kan inte bilda nya biofilmer, och de kan tas bort med en tandborste och sköljning med vatten. Dessutom stimulerar det nästan infraröda ljuset i Lumoral munnens vävnader, vilket stärker dem och påskyndar deras läkning. [2-4]

Tandhygienen påverkar den allmänna hälsan

Inom tandvård orsakas de största problemen av hål (karies), och parodontit, vilket är en långtidsinflammation i tändernas stödjevävnader. Detta är sjukdomar som orsakas av bakteriella biofilmer. Dessa sjukdomar är vanliga, men ofta asymtomatiska under lång tid. Därmed har alltså en stor andel vuxna en viss grad av bakteriell biofilminflammation i munnen.

På grund av den asymtomatiska naturen är regelbundna undersökningar av munnen en nödvändighet. Lumoral hjälper till med hantering av biofilm. Periodontala sjukdomar är förknippade med utveckling och försämring av flera kroniska sjukdomar. Sådana sjukdomar omfattar hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, reumatism och diabetes. Målet med Lumoral-produkten är att förbättra den övergripande hälsan genom att förbättra den orala hygienen och förhindra utvecklingen av dentala sjukdomar. 

Lumoral har visat sig vara effektiv mot Streptococcus mutans

Utvecklingen av tandsjukdomar är en mångsidig process som omfattar flera olika bakteriearter. Det är dock känt att vissa typer av bakterier spelar en större roll än andra. Streptococcus mutans är en av dem. Mutans spelar en viktig roll för att förvärra både karies och parodontit, eftersom mutanerna är en mycket potent bildare av tandplack och en av de få bakterier som kan skapa en kraftigt sur miljö med pH 3.0, som orsakar upplösning av emalj och dentin.

Lumoral är särskilt effektiv mot Stepococcus mutans. Mutanerna saknar enzymet katalas, som de skulle kunna försvara sig mot metoden med. Lumoral är mycket effektiv, även i små doser, mot de plankton som bildar mutans i fall där plack ännu inte har utvecklats. I dessa fall räcker till och med en liten mängd ljus för att döda mutansstreptokockerna. Med mer avancerad plack är den antibakteriella effekten också utmärkt när Lumoral används under den rekommenderade tiominutersperioden. Detta beror på att bakterierna är bättre skyddade i biofilmsstrukturen. 

Lumoral-metoden är ett utmärkt verktyg för förhindrande av karies, och forskning på behandlingen av karies håller på att starta. Särskilt reversering av klass 1-karies är en intressant plats att börja på. 

 

Referenser

  1. E. Eden, Evidence-Based Caries Prevention, 2016, sidorna 1-10
  2. Nikinmaa S, Alapulli H, Auvinen P, et al. Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation. bioRxiv. 2020:2020.01.09.899963. doi:10.1101/2020.01.09.899963
  3. Yassaei S, Fekrazad R, Shahraki N, Shahraki N. Effect of Low Level Laser Therapy on Orthodontic Tooth Movement: A Review Article. Vol 10.; 2013. www.jdt.tums.ac.ir. Öppnad 20 juni 2019.
  4. De Freitas LF, Hamblin MR. Proposed Mechanisms of Photobiomodulation or Low-Level Light Therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron. 2016;22(3). doi:10.1109/JSTQE.2016.2561201