Illaluktande andedräkt

Dålig andedräkt, eller halitos som det också kallas, har oftast att göra med bristande munhygien. Känner du att din andedräkt luktar illa, kolla då först upp hur det står till med rengöringen av tänder och mun. Den vanligaste orsaken till illaluktande andedräkt är inflammationsframkallande bakteriebeläggningar på tungan och kring tänderna, i tandmellanrummen och på eventuella tandställningar eller tandproteser.

Så här uppstår illaluktande andedräkt

I de flesta fall uppstår dålig andedräkt i munnen. Bakterierna i munnens saliv bryter ner proteiner i kosten, vilket medverkar till uppkomsten av illaluktande gaser som innehåller svavel. Illaluktande gaser uppstår även vid nedbrytning av aminosyror i matrester samt i den biofilm som bildas på tungan.

Dålig andedräkt orsakas speciellt av anaeroba bakterier, det vill säga bakterier som lever i syrefattiga eller syrefria miljöer i mellanrum och tandköttsfickor. Orsakerna till att dålig andedräkt uppstår är många. Du kan känna igen dig vid något eller några av följande:

Dålig andedräkt på morgonen

Salivproduktionen avtar under natten, vilket gör att saliven inte sköljer ner mikroberna i munnen lika effektivt som dagtid. Också att snarka eller andas genom munnen medverkar till muntorrhet, vilket gör saliven mer trögflytande och mindre rengörande och skyddande. Resultatet av detta är att du har en större mängd bakterier i munnen då du vaknar och din andedräkt luktar. Lukten avtar om du dricker vatten då du vaknar.

Bakterieplack i mellanrummen

Att rengöra mellan tänderna är ett av de effektivaste sätten att förbättra andedräkten. Plack uppstår till följd av att bakterier och deras ämnesomsättningsprodukter blandas och bildar en struktur till skydd för bakterierna. Plack samlas speciellt i mellanrummen och medverkar således till illaluktande andedräkt. Kom ihåg att borsta tänderna två gånger per dag, morgon och kväll, och att dagligen rengöra mellanrummen med tandtråd eller mellanrumsborste.

Bildning av tandsten

Lider du av illaluktande andedräkt kan regelbundna besök hos tandhygienisten för borttagning av tandsten vara till hjälp. Kvarvarande plack i munnen i kombination med salivens proteiner mineraliseras över tid och bildar tandsten, vars porösa yta bildar ett ypperligt underlag för bakterier att fästa sig vid och föröka sig på. Tandsten kan även bildas under tandköttskanten. Ifall tandköttsfickan fördjupas sprids de anaeroba bakterierna snabbt, vilket ökar risken för parodontit.

Tandköttsinflammation

Ifall du rengör mellanrummen och de börjar blöda, lider du med stor sannolikhet av tandköttsinflammation. Inflammationer i tandköttet uppstår då bakterierna i plack irriterar tandköttet. De anaeroba bakterierna förökar sig i det inflammerade tandköttet och orsakar dålig lukt. Misstänker du att du lider av tandköttsinflammation rekommenderas en omsorgsfull och mer frekvent rengöring av tänder och mellanrum för att stoppa inflammationen.  

Parodontit eller inflammation i tandvävnaden

Obehandlade tandköttsinflammationer eller tandsten som bildats under tandköttskanten kan leda till att inflammationen fortskrider till parodontit, det vill säga inflammation i tandköttsvävnaden. Illaluktande andedräkt är ett av symtomen vid parodontit. Parodontit orsakas av ett flertal bakterier, av vilka största delen är anaeroba. Forskning pekar på en koppling mellan anaeroba bakterier och kroniska sjukdomar. Parodontit är en allvarlig inflammation som bör behandlas med regelbundna tandläkarbesök och effektiv egenvård.

Karies eller hål i tänderna

Karies orsakas främst av mutanta streptokockbakterier som processerar kolhydrater i mat. Fermenteringsprocessen ger upphov till sura ämnesomsättningsprodukter som löser upp tandemaljen. I allmänhet producerar de ingen lukt, däremot kan ett stort hål i tanden orsaka illaluktande andedräkt. Det samma gäller hål som har lagats hos tandläkaren men som läcker, det vill säga under vilka kariesbildande bakterier kommit åt att föröka sig. Problemet åtgärdas med ett besök hos tandvården.

Bakteriebeläggning på ytan av tungan

Tungans ovansida består av korta, täta små strån som kallas papiller. Bakterierna kan fästa sig vid papillerna och bilda en tät beläggning där de ligger kvar. Bakterierna trivs väl i denna beläggning som också kallas biofilm: de kan föröka sig lätt och producera illaluktande ämnen som orsakar dålig andedräkt. Vid behov kan ytan av tungan rengöras med en så kallad tungskrapa. Också en del tandborstar är utrustade med en gummidel som är avsedd för rengöring av tungan.

Förebygg illaluktande andedräkt med Lumoral

  • Lumoralmetoden eliminerar skadliga bakterier i munnen med en fräschare andedräkt som resultat.
  • Lumoral eliminerar även plack som blir kvar i och kring tänder och tandköttet trots noggrann tandborstning. Du kan känna av den släta och rena tandytan efter bara första behandlingen.
  • Lumoral är trygg att använda; ingen bakterieresistens uppstår och metodens antibakteriella effekt riktas endast på bakterier som orsakar plack. Munnens normala bakterieflora gynnas.
  • Lumoral förbättrar tandköttets hälsa.
  • I regelbundet bruk bromsar Lumoralmetoden upp och minskar plackbildning.

Lumoralmetoden är kliniskt testad, trygg och effektiv. Den håller bakterierna i styr och motverkar uppkomsten av illaluktande andedräkt. Lumoral är ett utmärkt komplement till en omsorgsfull egenvård. Med regelbundna behandlingar håller du tänderna rena och minskar risken för tandsjukdomar.