Home / Berättelsen om Lumoral

Ett team av finska tandläkare, läkare, kemister, halvledarspecialister, forskare inom biomedicin och genetiker har framgångsrikt utvecklat en helt ny antibakteriell metod för tandhygien.

Produktens verkan baseras på en fotodynamisk reaktion där ljus aktiverar den antibakteriella verkan av munsköljen. Utan ljus har munsköljen ingen verkan. Den fotodynamiska reaktionen är känd inom tandvården, men dess praktiska användning har varit besvärlig och dyr. 

I Aalto-universitetets omfattande långsiktiga forskningsprojekt har metoden blivit totalt demonterad och systematiskt återuppbyggd. Till att börja med undersökte kemisterna molekylen indocyaningrön. Molekylen indocyaningrön agerar som en sensibilisator i den fotodynamiska reaktionen. Den är välkänd och erkänd inom tandvård och vid medicinsk tillämpning.

Egenskaperna hos indocyaningrön modifierades för att fästa hårt vid placket. Man uppmärksammade särskilt hur den fäste vid det mikroskopiska placket för att åtgärda den problematiska bakteriella ekologin hos tandlossningspatienter. För att hitta det optimala utseendet krävdes en fullständig ombyggnad av sammansättningen av den komplexa molekylen. 

Ombyggnaden av sammansättningen för molekylen indocyaningrön följdes av fokusering på halvledarteknologi för att utveckla nya typer av ljuskällor. Laserljus förkastades tidigt på grund av svagheten och det opraktiska hos ljusproduktion inom laserteknologi. En bred variation av ljuskällor skapades genom utformning av de kemiska elementen hos den ljusbildande ytan av lysdioder. Teamet av biokemister och bioingenjörer utredde skillnaderna i deras effekt på bakteriella biofilmer i ett bakterielaboratorium på Aalto-universitetets campus. En förvånande upptäckt var lysdiodskomponenterna hos Dual Light och deras exceptionella förmåga att påverka bakterier. Denna påverkan är speciellt intressant när det gäller biofilmer, där effektiviteten hos all antibakteriell behandling är känd för att vara dålig.  

De viktigaste forskningsresultaten håller in nuläget på att publiceras.. Publikationerna jämför effekterna hos olika ljuskällor på Streptococcus mutans biofilmer. 

Det mest intressanta resultatet hittills har varit förmågan hos kraftkällan till Dual Light att bevara dess kraft trots systematisk återkommande användning. Denna egenskap har varit svagheten hos den konventionella fotodynamiska metoden. 

Ett team från Viikks forskningsprogram inom genetik och genomik på Helsingfors universitet analyserar för tillfället de genetiska egenskaperna av Dual Light-funktionen i bakterien Streptococcus mutans. Fenomenet kommer ifrån effekten av det antibakteriella blåa ljuset på molekylerna porfyn och flavin hos bakterien. Den simultana processen hos blått ljus med en exogent administrerad fotosensibilisator förhindrar bakteriell stressrespons. De första kliniska testerna utfördes med rött ljus och indocyaningrön på tandläkarstudenter i randomiserade tester, där man fann att metoden signifikant minskade utvecklandet av plack.  Det minskade mängden av både kariogena och parodontala bakterier i placken. 

Studien visade för första gången effektiviteten av mätning av MMP-8 som ett sätt att mäta tidig tandköttsinflammation. Metoden reducerade mängden MMP-8. Bevarandet av bakteriell mångfald på placken var en intressant upptäckt. Det var troligen ett resultat av den riktade naturen hos processen. Effekten var primärt riktad mot biofilmens yta, vilket lämnade den allmänna bakteriestammen i munnen i fred.