Berättelsen om Lumoral

Ett team av finska tandläkare, läkare, kemister, halvledarspecialister, forskare inom biomedicin och genetik har framgångsrikt utvecklat en helt ny antibakteriell metod för professionell tandvård i hemmet. 

Produktens effekt baseras på en fotodynamisk reaktion, där ljus aktiverar den antibakteriella egenskapen i munsköljen, Lumorinse. Den fotodynamiska reaktionen är känd inom tandvården, tidigare metoder på marknaden har vairt  kostsamma och opraktiskta därför har aldrig metoden slagit väl ut.  

I Aalto-universitetets omfattande forskningsprojekt har man demonterad metoden till grunden för att systematiskt återuppbygga den. Forskarna började undersöka den kemiska sammasättningen i molekylen indocyaningrön. Molekylen indocyaningrön agerar som en sensibilisator i den fotodynamiska reaktionen. Metoden är erkänd inom både tandvården och sjukvården.

Sammmansättningen hos indocyaningrön struktur är att den fäster vid plack. Man uppmärksammade särskilt egenskapen att fästa vid mikroskopiskt plack, detta för att kunna åtgärda den problematiska bakteriella ekologin hos tandlossningspatienter. För att hitta den optimala variationen krävdes en fullständig omstruktuering av sammansättningen av den komplexa molekylen. 

Omstruktueringen av molekylen indocyaningrön efterföljdes av studerande av halvledarteknologi för att utveckla nya typer av ljuskällor. Laserljus förkastades tidigt på grund av svaghet samt opraktiska ljusproduktionen inom laserteknologi. En bred variation av ljuskällor skapades genom utformning av de kemiska elementen hos den ljusbildande ytan av lysdioder. Teamet av biokemister och bioingenjörer utredde skillnaderna i deras effekt på bakteriella biofilmer i ett bakterielaboratorium på Aalto-universitetets campus. En förvånande upptäckt var lysdiodskomponenterna hos Dual Light och deras exceptionella förmåga att påverka bakterier. Den påverkan är speciellt intressant när det gäller biofilmer, där effekiviteten hos all antibakteriell behandling är känd för att vara dålig.  

De viktigaste forskningsresultaten är under publikation.  Publikationerna jämför effekterna hos olika ljuskällor på Streptococcus mutans biofilmer. 

Det mest intressanta resultatet finns hos kraftkällan till Dual Light, att bevara dess kraft trots systematisk återkommande användning. Denna egenskap har varit svagheten hos den konventionella fotodynamiska metoden. 

Ett team från Viikks forskningsprogram inom genetik och genomik på Helsingfors universitet analyserar för tillfället de genetiska egenskaperna av Dual Light-funktionen i bakterien Streptococcus mutans. Fenomenet kommer ifrån effekten av det antibakteriella blåa ljuset på molekylerna porfyn och flavin hos bakterien. Den simultana processen hos blått ljus med en exogent administrerad fotosensibilisator förhindrar bakteriell stressrespons. De första kliniska testerna utfördes med rött ljus och indocyaningrön på tandläkarstudenter i randomiserade tester, där man fann att metoden signifikant minskade utvecklandet av plack.  Det minskade mängden av både kariogena och parodontala bakterier i placken. 

Studien visade för första gången effektiviteten av mätning av MMP-8 som ett sätt att mäta tidig tandköttsinflammation. Metoden reducerade mängden MMP-8. Bevarandet av bakteriell mångfald på placken var en intressant upptäckt. Det var troligen ett resultat av den riktade naturen hos processen. Effekten var primärt riktad mot biofilmens yta, vilket lämnade den allmänna bakteriestammen i munnen i fred.