Oral health for a better life

Bonnier news interviews Tommi Pätilä, Björn Klinge, Doven Birkhed on oral health connections to good life.

Bonnier News: Lumoral i rymden

Tommi Pätilä

Hur hjärtkirurgen främjar munhälsan

Tommi Pätilä

Så får dina tandimplantat ett långt och hälsosamt liv

Leif Björn, Ing-Marie Albinsson och Tommi Patila

Tandhygienistens nyckelroll för din munhälsa

Bonnier News: Ing-Marie Albinsson och Tommia Patila

Sambandet mellan munhälsa och allvarlig sjukdom

Björn Klinge, Doven Birkhed och Tommi Patila

Hur vi undviker karies och frätskador?

Björn Klinge, Doven Birkhed och Tommi Patila.