Integritetsspolicy

1. Allmänt

  1.1 Denna Integritetsspolicy hjälper dig att förstå Koite Healths onlinemetoder för insamling av personuppgifter och hur vi använder dem. Denna policy introducerar även de val du har när det gäller sättet dina personuppgifter samlas in och används i relation till denna hemsida och våra tjänster vi erbjuder dig. 

  1.2 Denna Integritetspolicy kan uppdateras när som helst och utan förvarning. Alla ändringar gäller direkt efter att den uppdaterade Integritetspolicyn publicerats och fortsatt användning av hemsidan https://lumoral.se medför godkännande av Integritetspolicyn.

  2. Registeransvarig för personuppgifter

  2.1 I syfte att följa dataskyddsförordningarna, är vår registeransvarig 

  Koite Health Oy (2918895-9) 

  Otakaari 5A (vi refererar till oss själva som ”vi”, ”oss” eller ”vår”). 

  Detta betyder att vi är ansvariga för dina personuppgifter. Om du har vidare frågor när det gäller vår integritetspolicy och du önskar komma i kontakt med oss, kan du använda följande kontaktuppgifter:

  [contact(at)koitehealth.com]

  3. Syfte för insamlingen av personuppgifter och rättslig grund

  3.1 Vi försäkrar att personuppgifter är insamlade och bearbetas endast i enlighet med följande syften:

  Att förse dig med information om produkterna och tjänsterna vi erbjuder;

  Att meddela dig om ändringar i våra tjänster;

  För kommunikation och marknadsföringssyfte; och

  Att dela data med vissa myndigheter om lagstiftningen kräver det.

  3.2 Den rättsliga grunden för vår bearbetning av dina personuppgifter är

  medgivande från den berörda personen, alltså du; och

  att bearbetning är nödvändigt för syften med legitima intressen i Koite Health eller en tredje part, och detta intresse överskuggar intressen hos den berörda personen.

  3.3 När den rättsliga grunden för bearbetning av personuppgifter är ditt medgivande, har du alltid rätten att dra tillbaka ditt medgivande. Tyvärr kan vissa av våra tjänster inte längre vara tillgängliga för dig.

  3.4 Personuppgifterna kommer lagras tills du drar tillbaka ditt medgivande. Efter denna tidsperiod kommer informationen raderas/anonymiseras.

  4. Vilken information samlar vi in?

   4.1 Vi kan samla in och lagra personlig identifierbar information som ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, eller andra identifierbara personuppgifter som frivilligt lämnats in av dig när du använde vår hemsida eller tog del av vårt innehåll.

   4.2 Med ditt medgivande kan vi också samla in personuppgifter för marknadsföringssyften för att skicka reklam via e-post. Om du är under 16 måste detta medgivande ges av din vårdnadshavare.

   5. Överföring av personuppgifter

   5.1 De insamlade personuppgifterna kan överföras till anställda och våra affärspartners för att leverera tjänster till oss eller å våra vägnar i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Överföringen av personuppgifter utförs i enlighet med rättsliga krav, vilket inkluderar krav på att överföringarna görs i enlighet med databehandlingsavtal, för att säkerställa att personuppgifter inte behandlas för syften andra än de som klart uttalats och för att säkerställa att säkerhetsåtgärderna är tillräckliga.

   5.2 För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna,
   samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

   6. Säkra personuppgifter

   6.1 Vi kommer att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig skada, förlust, ändring, icke-auktoriserad delning av eller tillgänglighet till personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Dina personuppgifter kommer att lagras i en säker miljö och behandlas konfidentiellt.

   7. Rättigheter för den berörda personen

   7.1 Du har rätt till

   att begära tillgång till dina personuppgifter;

   rättning eller radering av dina personuppgifter;

   att begränsa behandling;

   invända mot behandling;

   dataportabilitet;

   att dra tillbaka ditt medgivande när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som baserats på tidigare medgivande; och

   lägga ett klagomål med en övervakande myndighet.

   7.2 Om du önskar att utföra dina ovan nämnda rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna under sektion 2.1. Vi kommer att svara på din förfrågan utan obefogad försening, men senast inom en månad efter att förfrågan har mottagits.