Riktlinjer för Lumoralbehandlingen

Lumoral för egenvård av tandköttsinflammation och parodontit

Lumoralbehandlingen minskar mängden sjukdomsalstrande bakterier i munnen och medverkar således till behandling av tandköttsinflammation. Utvecklingen av parodontit förhindras då inflammationer i tandköttet vårdas med Lumoral.

För patienter med parodontit kan Lumoralbehandlingen bromsa upp sjukdomsutvecklingen. Lumoral ska användas som komplement till professionell tandvård samt daglig rengöring av tänder och mun. Lumoral behandlingen eliminerar de bakterier i munnen som orsakar parodontit.

Gör så här

Lumoralmetoden är avsedd för hemmabruk. Behandlingen tar endast 10 minuter och sker i tre enkla steg innan rengöring av tänder och tandmellanrum.

  1. Skölj munnen med mintsmakande Lumorinse i en minut. Det ljusaktiverade färgämnet i munsköljet fastnar på ytan av plack.
  2. Placera munskenan i munnen i 10 minuter. Det integrerade ljuset aktiverar färgämnet i munsköljet, vilket sätter i gång behandlingens antibakteriella verkan.
  3. Borsta tänderna med omsorg. Mikroskopiska plack som lagt sig på tandytan och tandköttet kan nu lätt borstas bort.

Du kan känna av skillnaden i renhet redan efter första behandlingen. I preventivt syfte uppnås bäst resultat med två behandlingar i veckan. Ifall du har problem med din munhälsa, kontakta din tandläkare för en anpassad behandlingsplan.

Rekommenderad användning

Förebyggande - Använd minst två gånger i veckan.

Vid ökad risk för karies · gingivit · tandsten · dålig andedräkt

Behandling - Använd en gång om dagen.

Karies · gingivit · riklig tandstensbildning · periimplantär mukosit · avancerad parodontit

Intensiv behandling - Använd två gånger dagligen i 2-4 veckor.

Svår gingivit · svår parodontit · svår periimplantär mukosit

Förebyggande munvård är den mest effektiva för att bekämpa munsjukdom. Om du drabbats symtom eller diagnostiserats med munsjukdom orsakad av bakterier rekommenderar vi dig att kontakta tandvården för en behandlingsplan med Lumoral.