Tandköttsinflammation orsakas av bakterieplack

Tandköttsinflammation, eller gingivit som den också kallas, är en munsjukdom som orsakas av bakterieplack som samlas vid tandköttsranden och mellan tänderna. Tandköttet, det vill säga stödjevävnaden runt tanden, irriteras av bakterierna i plack, och som en motreaktion till detta uppstår en inflammation. Inflammationer utvecklas snabbt speciellt i mellanrummen. Den vanligaste orsaken till att inflammationer i tandköttet uppstår är att tänderna och mellanrummen inte rengjorts tillräckligt noga.

Symtom vid tandköttsinflammation

Vanliga symtom vid tandköttsinflammation är:

  • illaluktande andedräkt
  • rött och svullet tandkött
  • blödande tandkött i samband med tandborstning och/eller användning av tandtråd

Tandköttsinflammation bör behandlas omgående

Inflammationer i tandköttet avtar snabbt då den bakterieorsakade irritationen försvinner. Rengöringen av tänder och mun bör därför effektiviseras så fort som tandköttsinflammationen upptäckts. Tandköttsinflammationer som inte behandlas omgående riskerar att leda till att bindvävnaden skadas och parodontit, en sjukdom i tändernas stödjevävnader, utvecklas.

Vårda tandköttsinflammationer med Lumoral

Lumoralmetoden förebygger och vårdar många sjukdomar i tänder och mun, däribland tandköttsinflammation. Lumoral tar hand om irriterat och inflammerat tandkött. Munskenans infraröda ljus aktiverar munsköljets antibakteriella effekt samt stimulerar och förstärker vävnaderna i munnen, vilket påskyndar tandköttets återhämtningsprocess och stöder tandköttets hälsa.

Lumoralbehandlingen eliminerar bakterierna i plack och gör bakteriebeläggningen lätt att borsta bort med tandborste för att sedan skölja bort med vatten. Behandlingens antibakteriella effekt riktas endast mot bakterierna i plack och medverkar inte till bakterieresistens, vilket betyder att metoden är trygg att använda regelbundet. Vid kontinuerligt bruk sjunker antalet skadliga bakterier som fäster sig vid ytan av plack, vilket i sin tur minskar sannolikheten för att tandköttsinflammation ska uppstå.

Du kan känna av skillnaden redan efter den första behandlingen: tandytan känns jämnare, slätare och renare. Tandköttsinflammationen behandlas och munnens normala bakterieflora gynnas, vilket stöder munhälsan.