Ta hand om din munhygien – förebygg karies och tandköttsinflammation

Sunda levnadsvanor, god munhygien och regelbundna besök hos tandvården förebygger munsjukdomar. En effektiv egenvård grundar sig på att göra rent tänderna med tandborste och tandkräm varje morgon och kväll samt att dagligen rengöra mellanrummen med tandtråd eller mellanrumsborste. Lumoralbehandlingen är ett effektivt komplement till detta.

Tandrengöring

Grunden till god munhälsa utgörs av daglig rengöring av tänder och mun. Rena och friska tänder medverkar inte bara till en bättre allmänhälsa, utan också till bättre självförtroende, ett brett leende och överlag bättre livskvalitet.

En omsorgsfull rengöring av tänder och mun tar bort plack från tandytan, mellanrummen och tandköttet, vilket minskar bildningen av karies och tandköttsinflammation. Använder du tandprotes eller genomgår en ortodontisk behandling bör du vara extra noggrann med din munhygien.

Borsta tänderna varje morgon och kväll i två minuter

Rätt tandrengöringsteknik är A och O. Borsta dina tänder två gånger om dagen, morgon och kväll, i minst två minuter. Använd en mjuk tandborste – gärna eltandborste – och fluortandkräm. Gör så här:

  • Börja borsta de bakre tänderna. Fortsätt systematiskt från ena sidan av käken till den andra. Om du använder eltandborste, låt borsten glida fram längs tandköttskanten. Borstar du med en manuell tandborste, för borsten fram och tillbaka längs tandraden.
  • Det mest kritiska området att rengöra är tandköttskanten. Placera borsten på ytan av tanden, diagonalt mot tandköttskanten. På detta sätt rengör du både tänder och tandkött. Var noga med att inte trycka för hårt ; ett för hårt tryck kan få tandköttet att dra sig tillbaka, vilket inte är önskvärt.
  • Då du noggrant borstat igenom hela munnen, spotta ut tandkrämen och skölj munnen med lite vatten. Fluor som blir kvar i munnen skyddar tänderna, så undvik att spotta ut det helt.

Ifall du vill stärka dina tänder och förbättra din motståndskraft gentemot kariesangrepp, borsta tänderna oftare än två gånger per dag, öka mängden tandkräm eller skölj munnen med tandkrämsskum efter tandborstningen. Har du förhöjd risk för karies är det rekommenderat att varken äta eller dricka något på två timmar efter att du borstat tänderna.

Byt ut din tandborste med jämna mellanrum, gärna var tredje månad eller senast då stråna på tandborsten börjar böja sig. Byt ut tandborsten även efter att du varit sjuk.

Tandmellanrum

Vill du hålla munnen ren räcker det inte med att bara borsta tänderna. Ytorna mellan tänderna är speciellt svåra att komma åt med tandborste. Tandköttsinflammation (gingivit) härrör sig till exempel allt som oftast från en bakteriell irritation orsakad av plackbildning i mellanrummen. Därför rekommenderas, utöver tandborstning, även daglig användning av tandtråd, tandmellanrumsborste eller tandpetare. Lumoralmetoden effektiviserar rengöringen av mellanrummen betydligt.

Rengör mellanrummen dagligen

Mellanrummen bör rengöras dagligen i samband med tandborstning. Bästa effekten får du om du rengör mellanrummen innan du borstar tänderna; då är mellanrummen rena vid tandborstning, vilket betyder att de är lättare att komma åt med tandborste och tandkräm.

Du hittar ett brett sortiment av tandtråd, mellanrumsborstar och tandpetare både i livsmedelsaffärer och på apotek. För val av rätt utrustning för just dig, konsultera din tandläkare eller tandhygienist. Detta gäller speciellt ifall du har en tandbro eller tandbrygga, implantat eller någon form av tandreglering i munnen.

Tandtråd

Tandtråd är ett effektivt hjälpmedel för rengöring av ytorna mellan tänderna. Utbudet av tandtråd är brett: du kan välja mellan platta, tunna, vaxade, fluorbehandlade och fluorfria tandtrådar. Val av rätt typ av tandtråd är A och O för en effektiv egenvård. Vänd dig till din tandläkare eller tandhygienist för konsultation.

Tandtråd på bygel

Tandtråd på bygel är ett utmärkt alternativ för dig som är ute efter ett behändigt alternativ till traditionell tandtråd. Skaftet gör det lättare att hantera tråden och nå även svåråtkomliga mellanrum.

Mellanrumsborste

Mellanrumsborsten är ett effektivt verktyg för rengöring av mellanrum. Den lämpar sig speciellt väl rengöring av de triangelformade utrymmena som finns i tandköttskanten mellan tänderna. Utbudet av borstar av olika storlekar är stort. Återanvändbara borstar bör rengöras noggrant efter användning.

Tandpetare

Även tandpetare av olika slag lämpar sig väl för rengöring av mellanrum. Jämfört med traditionella tandpetare av trä är tandstickor gjorda av silikon ett effektivare och också mer hygieniskt alternativ. Liksom mellanrumsborsten fungerar tandpetare utmärkt för rengöring av det triangelformade utrymmet mellan tänder och tandköttet.

Så här förebygger du karies:

  • Borsta tänderna två gånger per dag, morgon och kväll, två minuter åt gången.
  • Använd eltandborste och fluortandkräm.
  • Byt ut din tandborste (eller den utbytbara ändan på din eltandborste) med jämna mellanrum, gärna var tredje månad, eller när du varit sjuk.
  • Rengör mellanrummen dagligen med tandtråd, mellanrumsborste eller tandpetare, gärna innan tandborstning. Konsultera din tandläkare eller tandhygienist vid val av rätt utrustning.
  • Effektivera rengöringen av tänder och tandkött med hjälp av Lumoralmetoden.

Tandrengöring hos barn

Det är viktigt att vänja barnet vid omsorgsfull rengöring av tänder och mun i ett så tidigt skede som möjligt. En god tandvårdsrutin följer med barnet ända in i vuxen ålder.

Även barn rekommenderas att borsta tänderna två gånger per dag, morgon och kväll. Rengöringen av barnets tänder bör inledas så snart barnet fått sin första tand, det vill säga vid ca 4-5 månaders ålder. Använd en mjuk borste och fluortandkräm anpassat för barn.

Rengöringen av mellanrummen bör inledas då barnet fyllt 6 år i samband med att de första mjölktänderna ersätts av permanenta tänder. En platt och vaxad tandtråd fungerar väl för barn i och med att den glider lätt in mellan tänderna och rengör ett större område åt gången.

Lumoralbehandlingen kompletterar en effektiv egenvård av tänder och mun även för barn och unga. Detta gäller speciellt för dem med tandställning eller annan ortodontisk behandling eller när det är svårt att nå alla tänderna med tandborsten.

Lumoralmetoden som del av din tandvårdsrutin

Att rengöra plack från ytan av tänderna är svårt om inte till och med omöjligt med bara tandborste och tandtråd. Kvarvarande plack irriterar tandköttet och orsakar största delen av problemen i tänder och mun. Detta i sin tur medför karies, tandsten och tandköttsinflammation. Lumoral är ett effektivt komplement till en omsorgsfull tandvårdsrutin i syfte att förebygga och vårda tand- och munsjukdomar.

Lumoral eliminerar bakterierna i plack och gör det lättare att borsta bort all plack. Behandlingen eliminerar 99,99 procent av bakterierna i plack som du inte kan komma åt med tandborste och tandtråd. Om du använder Lumoral var tredje eller fjärde dag dämpas plack- och tandstensbildningen och påbörjade tandköttsinflammationer avtar.

Forskning visar att tand- och tandköttssjukdomar som inte vårdas kan leda till över 200 allmänsjukdomar, bland dem hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och reumatism. Att förebygga och vårda problem som uppstår kring tänder och mun är därför av största vikt.

Använd Lumoral två gånger i veckan

Lumoralmetoden är avsedd för regelbundet bruk i hemmet, som en del av din munvård för god munhälsa. I preventivt syfte rekommenderar vi att du gör minst två behandlingar i veckan. Har du problem med din munhälsa, kontakta din tandläkare för en anpassad behandlingsplan. Metoden är unik och utvecklar ingen bakterieresistens, vilket betyder att behandlingen kan fortgå dagligen utan att dess effekt avtar.

En effektiverad egenvård är speciellt gynnsam ifall du genomgår en ortodontisk behandling eller har tandimplantat, tandprotes eller parodontit. Det samma gäller ifall du har diabetes eller annan allmänsjukdom.

Läs mer här