Tandsten, plack och biofilm

Tandsten uppstår då bakteriebeläggningar (plack) på tänderna kommer i kontakt med munnens saliv och mineraliseras. Biofilm, i folkmun även kallad plack, bildas genom samverkan mellan bakterier och dess metaboliter. Biofilmens uppgift är att skydda bakteriestammen; bakterierna trivs bra och förökar sig lätt i skydd av biofilmen.

Varför bör tandsten behandlas?

Plack är mer eller mindre omöjligt att få bort från tandytor och tandköttet med bara tandborste och tandtråd. Våra tänder har fem ytor, varav vi med tandborste kommer åt att rengöra endast tre. Speciellt mellanrummen mellan tänderna är svåra att nå med tandborste, vilket betyder att de behöver rengöras med extra rengöringsverktyg som mellanrumsborste eller tandtråd. Plack orsakar inte endast estetiska besvär, utan dess bakterier kan skada såväl tandköttet som tänderna.

Tandsten bildas då plack som blivit kvar på ytan av tänder och tandköttet kommer i kontakt med munnens saliv och hårdnar. Bakterier i munnen fäster sig lätt på ytan av tandsten: den grova och porösa ytan fungerar som ett ypperligt underlag för bakteriernas förökning. Bakterierna som växer och samlats på ytan av tandsten irriterar tandköttet och orsakar inflammation.

Tandsten kan även bildas i tandköttskanten, bakterier som fäster där kan vara speciellt svåra att få bort. Därtill kan tandsten även uppstå under tandköttet. Detta kan skapa små tandköttsfickor mellan tänderna och tandköttet där mer plack kan bildas och infektioner uppstå. Sker detta finns det risk för att bakterierna skadar tandvävnaden, vilket resulterar i parodontit, med andra ord en tandköttsinfektion som trängt sig djupt in i vävnaderna i munnen.

Tandsten gör det svårare att hålla tänderna rena. Plack kvarstår lätt på ytan av tänderna, vilket medverkar till en förhöjd risk för karies.

Upprätthåll god munhygien – undvik tandsten

Olika personer har olika benägenhet att bilda tandsten. I ideala fall bildas inte tandsten överhuvudtaget. Personer vars saliv har en hög mineralhalt bildar lättare tandsten är personer vars saliv har en lägre mineralhalt. 

Som tidigare nämnt kan tandsten bildas även under tandköttskanten, därifrån den är svårare att identifiera. Därför är det viktigt att varje dag noggrant rengöra både tänder och mun.

Borttagning av tandsten kan inte skötas i hemmet, utan förutsätter ett besök hos tandvården. Ifall tandsten bildats, bör den avlägsnas så fort som möjligt.

Förebygg tandsten med hjälp av Lumoralmetoden

Lumoralmetodens antibakteriella effekt bromsar upp uppkomsten av tandsten. Behandlingen minskar mängden bakterier som orsakar plack och tandsten. En regelbunden användning av Lumoral medverkar således till att plackbildningen avtar och risken för tandsten minskas.