Varför Lumoral? (OLD)

Frisk mun

Lumoral är en bevisad effektiv antibakteriell metod. Den är effektivt mot bakterier och biofilm, vid kontinuerlig användning påverkas och utvecklas ingen resistens. Lumoral-metoden elimineras mer än 99,9% av bakterierna i plack som inte kan tas bort med en tandborste. 

Även om mängden plack som finns kvar inte är synlig för blotta ögat, bör det noteras att det fortfarande kan finnas bakterier som orsakar plackbildning och karies. [1] Bakterier fäster sig vid håligheter med en storlek på mikrometer på tandytan, borststråna på tandborsten inte kan nå dit för att ta bort dem. Skillnaden i storlek mellan tandborsten och bakterien visas i figuren nedan, där oregelbundenheter på några dussin mikrometer ritas på tandytan och ett enda bortstrå visas i form av en halvcirkel. Bilden visar att borststrået inte når bakterierna och att den mikroskopiska placken lämnas kvar i tändernas små håligheter.

Bacteria on tooth surface

Lumoral-metoden når dessa bakterier, många patienter upplever skillnaden tydligt då ytan blir väldigt slät. Bakterier som dör under behandling kan inte bilda nya biofilmer. Bakterierna ska borstas bort med tandborste och sedan sköljs munnen med vatten. Det nästan infraröda ljuset i Lumoral stimulerar munnens vävnader, vilket stärker och påskyndar läkning. [2-4]

Tandhygien påverkar den allmänna hälsan

Det största problemen inom tandvård orsakas av bakterier som ger upphov till karies samt parodontit vilket är en långtidsinflammation i tändernas stödjevävnader. Detta är sjukdomar som orsakas av bakteriella biofilmer. Dessa sjukdomar är vanliga, men ofta asymtomatiska under lång tid. Därmed har alltså en stor andel vuxna en viss grad av bakteriell biofilminflammation i munnen.

På grund av den asymtomatiska naturen är regelbundna undersökningar av munnen en nödvändighet. Lumoral hjälper till med hantering av biofilm. Periodontala sjukdomar är förknippade med utveckling och försämring av flera kroniska sjukdomar. Sådana sjukdomar omfattar hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, reumatism och diabetes. Målet med Lumoral-produkten är att förbättra den övergripande hälsan genom att förbättra den orala hygienen och förhindra utvecklingen av dentala sjukdomar. 

Lumoral är effektiv mot Streptococcus mutans

Utvecklingen av tandsjukdomar är en mångsidig process som omfattar flera olika bakteriearter. Det är dock känt att vissa typer av bakterier spelar en större roll än andra. Streptococcus mutans är en av dem. Mutans spelar en viktig roll för att förvärra både karies och parodontit, eftersom mutanerna är en mycket potent bildare av tandplack och en av de få bakterier som kan skapa en kraftigt sur miljö med pH 3.0, som orsakar upplösning av emalj och dentin.

Lumoral är särskilt effektiv mot Stepococcus mutans. Mutanerna saknar enzymet katalas, vilket innebär att de inte inte kan försvara sig mot metoden. Lumoral är mycket effektiv, även i små doser, mot de plankton som bildar mutans i fall där plack ännu inte har utvecklats. I dessa fall räcker till och med en liten mängd ljus för att döda mutansstreptokocker. Även mot avancerad plack är den antibakteriella effekten med Lumoral utmärkt och används under den rekommenderade tiominutersperioden. Detta beror på att bakterierna är bättre skyddade i biofilmsstrukturen. 

Lumoral-metoden är ett utmärkt verktyg att förhindra karies, forskning av  Lumoral metoden mot karies är under uppstart. Särskilt reversering av klass 1-karies är en intressant plats att börja på. 

 

Referenser

  1. E. Eden, Evidence-Based Caries Prevention, 2016, sidorna 1-10
  2. Nikinmaa S, Alapulli H, Auvinen P, et al. Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation. bioRxiv. 2020:2020.01.09.899963. doi:10.1101/2020.01.09.899963
  3. Yassaei S, Fekrazad R, Shahraki N, Shahraki N. Effect of Low Level Laser Therapy on Orthodontic Tooth Movement: A Review Article. Vol 10.; 2013. www.jdt.tums.ac.ir. Öppnad 20 juni 2019.
  4. De Freitas LF, Hamblin MR. Proposed Mechanisms of Photobiomodulation or Low-Level Light Therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron. 2016;22(3). doi:10.1109/JSTQE.2016.2561201