Allvarliga tandproblem hos barn ökar: unik finländsk innovation håller tandtrollen borta

Allvarliga tandproblem hos barn ökar: unik finländsk innovation håller tandtrollen borta

Enligt svenska forskare har upp till 20 procent av barnen i sin mun en särskilt virulent stam av Streptococcus mutans (S. mutans), bakterien har en större förmåga än vanligt att orsaka karies. En alternativ modell av Lumoral-metoden, Lumoral Junior, har nu tagits fram för att passa barnens behov. Lumoral Junior förbättrar barns munvård och förebygger problem med munhälsan även i vuxen ålder. Lumoral-metoden är utvecklad av finländska forskare i syfte att eliminera skadliga bakterier i munnen och förbättra egenvården av munhälsan. 

Orala sjukdomar skiljer sig från många andra sjukdomar genom att de till stor del kan förebyggas. Trots detta är karies och tandköttsinflammation mycket vanliga sjukdomar även hos barn. Genom att påverka förhållandena i munnen med hjälp av kost, munhygien och fluor kan barn säkerställas en god munhälsa genom relativt enkla dagliga rutiner  

– Munhälsa är en balans mellan de faktorer som skyddar mot sjukdomar och de faktorer som gör att man kan drabbas av dem. Regelbundna matvanor, noggrann mekanisk rengöring av tänderna för att avlägsna bakterier som lever på tandytan samt regelbunden användning av fluor skyddar mot karies, säger Heikki Alapulli, barntandläkare på Nya barnsjukhuset vid HUS (Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen).

Frekvent konsumtion av kolhydratrik mat eller dryck och dålig munhygien är faktorer som bidrar till tand- och munsjukdomar. Det är här som den nya Lumoral Junior – en antibakteriell munrengöringsmetod utvecklad för barns behov – kommer in i bilden.

 – Just nu ser vi väldigt många småbarn med mycket dåliga tänder. Alla sätt att förbättra egenvården av barns tänder är därför mycket välkomna, fortsätter Alapulli.

Att hålla de orala bakterierna under kontroll

S. mutans är en av de vanligaste bakteriearterna som orsakar karies. God munhygien är nödvändig för att förhindra att dessa bakterier förökar sig och skadar barnets känsliga tänder. Noggrann mekanisk tandborstning och användning av fluortandkräm är grunden för barns munhygien. Men även den mest effektiva mekaniska tandborstningen är inte alltid tillräcklig.

Lumoral Junior-enheten förbättrar barnens orala egenvård och är särskilt lämplig för barn som är benägna att få karies, har begynnande karies eller en hög S. mutans-bakteriepopulation i munnen. 

I en svensk studie som publicerades 2017 hade upp till 20 procent av de iakttagna barnen en särskilt virulent stam av S. mutans i munnen, med en större förmåga än normalt att fästa vid tänderna, tolerera sura förhållanden i munnen och orsaka fler fall av karies (1). Egenskaper som utmanar traditionella metoder för hantering av karies.

– Antibakteriell munvård ersätter inte traditionell oral egenvård, det vill säga att borsta tänderna med fluortandkräm samt rengöring mellan tänderna, men metoden kan inspirera och aktivera barn och föräldrar att ta bättre hand om sina tänder, säger Alapulli.

Huvudansvaret för att hålla barnens tänder rena ligger dock alltid hos de vuxna – åtminstone fram till tredje klass i grundskolan.

– I takt med att barnets handmotorik utvecklas kan ansvaret för att rengöra tänderna gradvis överföras till barnet. Men barnets munhygien måste övervakas under hela grundskoletiden – ända upp till 12–13 års ålder. 

Heikki Alapulli, barntandläkare på Nya barnsjukhuset vid HUS

Antibakteriell behandling fungerar när mekanisk rengöring inte räcker till

Lumoral Junior-metoden minskar plackbildning och kan användas för att förebygga bakteriella munsjukdomar som karies och gingivit. Metoden kan även användas för att förebygga oral mucosit orsakad av kemoterapi. Enheten är avsedd för regelbunden användning. Den rekommenderade användningen för att förhindra karies är minst två gånger i veckan. 

Lumoral Junior är avsedd för barn över 3 år – den typiska åldersgruppen för användning av apparaten är barn i åldern 4–12 år. Lumoral Junior är endast avsedd att användas i kombination med det ljusaktiverade Lumorinse-munsköljet som fäster på tändernas plack.

– Lumoral Junior förbättrar barnens egenvård av sina tänder även när traditionella metoder inte räcker till eller när en befintlig munsjukdom kräver mer än bara mekanisk tandrengöring, säger Tommi Pätilä, kirurg vid HUS Barnsjukhus och en av utvecklarna av den antibakteriella munvårdsmetoden.

– Tandborstning är den viktigaste delen av tandvården. Det är dock viktigt att komma ihåg att tandborstning endast tar bort 50–60 % av plack i bästa fall. Lumoral metoden är ett mycket effektivt men ändå skonsamt sätt att avlägsna tandplack. Det bromsar också bildandet av ny plack, fortsätter Pätilä, fortsätter Pätilä.

Tommi Pätilä, kirurg vid HUS Barnsjukhus och en av utvecklarna av den antibakteriella munvårdsmetoden.

Det är viktigt att barnets permanenta tänder kan utvecklas utan att ha infekterats av karies. Detta gör det mycket troligt att barnet kommer att ha en god munhälsa även i framtiden. Detta skyddar barnet från hjärt- och kärlsjukdomar även i vuxen ålder. 

– Bakterier från munnen finns i prover som tagits från koagulerat blod vid blodproppar hos patienter med plötslig hjärtinfarkt, och munhälsans betydelse för hanteringen av risken för hjärtsjukdomar kan inte betonas nog. 

Alapulli påpekar att många långtidssjukdomar är förknippade med en ökad risk för munsjukdomar och att de flesta munsjukdomar har sitt ursprung i biofilm. Det är just här den antibakteriella effekten av Lumoral Junior fungerar. 

Alapulli tillägger att förutom karies är gingivit också vanligt hos vissa barn om tänderna inte rengörs tillräckligt noggrant. En god munhälsa är också bra för behandlingen av underliggande sjukdomar. Dålig munhygien i barndomen kan däremot vara ett steg på vägen mot en allvarlig tandköttsinflammation i vuxen ålder, det vill säga parodontit. 

– Vanor och sätt som man lär sig tidigt bevaras och barn lär sig snabbt att tandborstning varje morgon och kväll är en del av deras dagliga rutin. Det är särskilt viktigt att förebygga tandsjukdomar hos barn med hjärtsjukdomar, eftersom de löper en ökad risk att drabbas av karies än andra barn. God munhygien är också ett av de viktigaste stegen i förebyggande av endokardit, en inflammation i hjärtats inre strukturer, som föräldrar och barn själva kan påverka.    

Enligt Alapulli är en av de stora fördelarna med antibakteriell behandling att den är selektiv. Lumoral Junior angriper dold plack i munnen utan att störa den normala munfloran. Det är här Lumoral skiljer sig från orala antiinflammatoriska antimikrobiella medel som klorhexidin. Plack som inte kan nås med tandborsten måste avlägsnas med andra metoder än idag, vi måste få bukt med problematiken och Lumoral är en bra hjälp.

– Kemiska munsköljmedel dödar också de goda bakterierna i munnen och vid långvarig användning vänjer sig munnen vid dem, förklarar Alapulli.

– Användningen av Lumoral Junior underlättar det mekaniska avlägsnandet av biofilm i barnets mun och är därför en del av en noggrann egenvårdsrutin i munnen för att upprätthålla barnets munhälsa.

 Lumoral Junior Startpaket

Testa i 30 dagar