Även lindrig tandköttsblödning är ett allvarligt symptom

Även lindrig tandköttsblödning är ett allvarligt symptom

Finländarnas munhälsa är dålig: endast cirka 40 procent av de finländska männen borstar tänderna två gånger om dagen enligt rekommendationerna, jämfört med nästan 100 procent i grannlandet Sverige. Samtidigt lider ungefär två tredjedelar av finländarna av en viss grad av adhesiv tandköttssjukdom, som orsakas av läckande tandkött och utvecklas till den otäcka sjukdomen parodontit. I Sverige, där befolkningen är mer flitig med att hålla munnen ren, är siffran mindre än hälften.

Hur uppstod denna situation? Varför blir munhälsovården i vårt land så styvmoderligt behandlad trots att det är välkänt vilken typ av samband munhälsan har med den allmänna hälsan och det allmänna välbefinnandet?

Sara Niilivuo, Oral Health Advocate™ och Inspirator™, ser också frågan som en i hög grad beklaglig värderingsfråga, som yrkespersoner borde uppmuntras att undersöka mer ingående. Vi känner redan tydligt igen dåliga tandborstningsvanor och dålig borstningskvalitet, men de bakomliggande orsakerna till denna underskattning av munhälsan är i slutändan inte särskilt välkända.

- Jag tror inte att det handlar om någon enkel orsak som är lätt att ta till, som lättja eller brist på kunskap, utan jag tror att det handlar om en djupare känslomässig fråga", säger Niilivuo.

Niilivuo har tagit det som sin uppgift att förespråka munhälsa genom att ta uppriktigt ställning även till dess problemområden. Niilivuo är utbildad tandhygienist och under sin nästan 20-åriga karriär har hon sett hur otroligt underskattat munhälsan ibland har behandlats i Finland. Detta återspeglas också direkt i antalet fall av orala sjukdomar som parodontit och periimplantit.

Inga hål - en frisk mun?

Niilivo erkänner att hon brinner för munhälsa eftersom det är ett intressant fenomen. Som tandhygienist fick hon redan i skolan lära sig att blödningar helt enkelt ej hör hemma i munnen.

Hon beklagar det faktum att nästan utan undantag frågar patienterna när det kommer in till tandläkarmottagningen är hur många hål det har i tänderna.

- Förebyggandet av karies har länge uppmuntrats, men dessvärre har vi nästan lika stort antal kariesangrepp ( hål) som tidigare. Karies är en förstås en stor global utmaning, men ofta verkar hotet inte tas på allvar och är inte tillräckligt allvarligt för vissa människor för att kunna väcka intresse som engagemang för att förbättra sin munhälsa.

- Skulle det vara ett bra tillfälle att äntligen rikta uppmärksamheten mot tandköttets hälsa, som även i sin mildaste form har en direkt koppling till kroppens välbefinnande? Kunde tandköttet vara en fräschare inspirationskälla för att uppmärksamma munnen som en del av egenvården?

I Niilivuos perfekta orala värld skulle även proffs inom området framför allt betona för sina patienter och kunder vikten av tandköttshälsa och vikten av att vårda tandköttet.

- Det är lätt att fokusera på att "ta bort" karies från munnen genom att lappa, även om detta faktiskt inte botar själva tandrötan.

Det är bevisat att munsjukdomar har en koppling till många vanliga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Ett "sårigt" tandkött är en helt öppen och perfekt motorväg för bakterier att komma in i blodomloppet.

Enligt Niilivuo kan man säga att om tandköttet får tillräckligt med uppmärksamhet, kan man också hålla karies i schack, och inte tvärtom.

- När vi talar om karies, om tänder och till exempel om tandborstar så fastnar våra tankar ofta vid själva tanden. Det är dock hela munnen och tandköttet som står på spel. Tandköttet är helhetens ryggrad och den grundpelare som själva tanden vilar på, och därför förtjänar tandköttet att uppmärksammas med vördnad.

Utan lämplig vägledning kan många till och med undvika att borsta tandköttet noggrant och rengöra mellan tänderna av rädsla för att det ska blöda lite.

- Det här är alltid ett tecken på att något måste göras bättre, men absolut inte på att man ska sluta rengöra. Tyvärr är detta vad de flesta människor gör. Blödning mellan tänderna orsakas vanligtvis av det som inte har gjorts, och inte av det du gör i det ögonblicket.

En frisk mun är inte en självklarhet

En frisk mun påverkar inte bara kroppens välbefinnande utan hela ditt liv på många olika sätt - inklusive sociala relationer, sömn, kost, motion, mental hälsa, sexualitet och till exempel karriärmöjligheter. När din mun och ditt leende är i ordning är det lättare att njuta av livet i alla dess aspekter.

- Jag kan föra in vikten av munhälsa i nästan allt jag ser runt omkring mig. Dess inverkan är synlig nästan överallt i våra liv, men vi känner inte till det särskilt väl, än mindre säger vi det, säger Niilivuo.

Niilivuo tror att en attitydförändring gradvis kommer att ske även i Finland.

- Det som behövs är ett kontinuerligt utbyte av information - särskilt med färska nya infallsvinklar - samt uppmuntran, inspiration och entusiasm för effektiv egenvård av tänderna. Lumoral är det perfekta verktyget och hjälpmedlet i denna ekvation. Jag skulle verkligen vilja se mer mod och kreativitet inom vår sektor för att ta itu med bristerna, för att göra saker på ett helt nytt sätt och även för att nyfiket dra nytta av nya metoder som också underlättar vår enorma arbetsbörda.

Det är här som Lumoral-metoden gör det intressant att ta hand om sin egen munhygien.

Lumoral hjälper många

- Tanken på att använda antibakteriell ljusterapi för att avlägsna skadliga bakterier från munnen är fascinerande. Tekniken är fascinerande för många människor, och detta kan vara en av anledningarna till att till exempel män börjar intressera sig för Lumoral och därmed för munhälsa, konstaterar Sara Niilivuo.

Hon säger att munhälsan för män, och även för pojkar, för närvarande är ett verkligt problem i Finland, alltså bör alla befintliga verktyg användas. Lumoral-enheten kan hjälpa många fler. Särskilt patienter med betydande problem i munnen samt för dem som en ren mun kunde ge stöd mot ett potentiellt hot mot den allmänna hälsan, som till exempel cancer.

- Ibland får jag ta emot en kundgrupp där jag gjort ett bra jobb med underhållsvården och där klienten också samvetsgrant skött sin egen vård när det gäller att borsta tänderna och rengöra mellan tänderna, men ingenting verkar hjälpa. Tyvärr kan vi ibland inte kontrollera blödningen med traditionella metoder längre än till en viss punkt. I dessa fall skulle jag definitivt ta Lumorals munhygieniska egenvård som partner in i samarbetet och försöka se vart den vägen tar oss.

Tänk på att det redan finns ett stort antal människor i vårt land som gör bra ifrån sig vad gäller munhälsan.

- De vill ta sin munhälsa till nästa nivå, alltså till bästa möjliga punkt, och för dem är Lumoral säkerligen en väldigt fascinerande metod. Jag gillar att ära min egen mun med Lumoral varje vecka och jag ser fram emot lanseringen av munstycket för barn.

Är en tandhygienist bara en tandstensborttagare?

I slutet av intervjun skrattar Niilivuo och tar upp ett ord hon själv avskyr: "tandsten".

- Vi tandhygienister är ju dock inga arkeologer. Tandhygienister tar hand om hela kroppen, människors hälsa och förbättrar livskvaliteten inom väldigt många områden, vår väg till detta går via munnen.

- Anti-infektionsbehandling och avlägsnande av biofilm skulle vara mera nutidens begrepp", säger Niilivuo.

Tandsten är visserligen ett vanligt problem för många människor, men handlar det om "sten" i ordets verkliga bemärkelse? Den tandsten som många känner till är en mineraliserad bakteriell beläggning av saliv, det vill säga plack. Plack, som egentligen mer korrekt borde kallas för biofilm, är en struktur som bildas av bakterier och deras metaboliter, det vill säga nedbrytningsprodukter, vars uppgift är att skydda bakteriesamhället.

- Plack är en skiktad biofilm, tandsten är en hårdnad biofilm - och så finns det ännu en bakteriemassa som är osynlig för ögat. Alla dessa är fortfarande samma biofilm. Det är det här som alla kämpar mot såväl hemma som på mottagningar!

Sara Niilivuo

Hon är tandhygienist till sin utbildning, entreprenör i hjärtat och förespråkare för munhälsa till sin inställning. Niilivuo är också delägare i nätbutiken Hampaille.fi och bloggare bakom sajten Suusi Supervoima (fritt översatt: Superkraften i din mun). Hennes SmileSpa Oral Hygienist Service, som grundades i Tammerfors år 2009, fungerar stolt som en av Lumorals specialistkliniker. "Som kliniker har jag redan sett den positiva effekten av Lumoral-behandlingen när det gäller behandling av tandköttssjukdomar", säger Niilivuo.

 

Testa i 30 dagar