Bristen på tandvård och dålig munhygien ökar risken för allvarliga huvud- och nackinfektioner

Bristen på tandvård och dålig munhygien ökar risken för allvarliga huvud- och nackinfektioner

Den vetenskapliga evidensen om sambandet mellan muninfektioner och övergripande hälsa ökar stadigt. En nyligen avlagd doktorsavhandling från Universitetet i Åbo avslöjar att dålig munhygien ökar risken för allvarliga infektioner i huvud- och nackregionen som kräver sjukhusvård. Samtidigt visar det sig att investeringar i munhälsa och tandvård kan minska kostnaderna, komplikationerna och dödligheten i samband med dessa infektioner.

Djupa nackinfektioner uppstår ofta som allvarliga bakterieinfektioner när tand- eller halsinflammation fortskrider. Behandlingen innefattar vanligtvis intravenösa antibiotika och kirurgi i munnen, käkarna och nackregionen, ibland krävs intensivvård.

I en patientstudie undersöktes faktorer som påverkar sjukdomsförloppet, komplikationer och mikrobiologi hos 277 patienter, tillsammans med användningen av magnetresonanstomografi vid akut nackbildning. Resultaten visade på ett ökande problem med nackinfektioner, där andelen tandrelaterade infektioner ökade.

Studiens resultat visade att dödligheten vid huvud- och nackinfektioner inträffade hos svårt sjuka patienter (1,4%), med komplikationer som uppstod hos ungefär en femtedel av fallen. Magnetresonanstomografi av nacken visade sig vara en användbar och noggrann diagnostisk metod, även vid akuta tillfällen.

Studien undersökte också faktorer som förvärrar och förebygger huvud- och nackinfektioner. Den bekräftade betydelsen av dålig munhygien och tillgången till tandvård som bakgrundsfaktorer för infektioner som kräver sjukhusvård. Patienter som upprepat använder akuta tandvårdstjänster är särskilt utsatta.

Eftersom karies och deras progression är förebyggbara kan investeringar i god munhygien, utbildning och tillräcklig tillgång till tandvård hjälpa till att minska de betydande kostnaderna, komplikationerna och dödligheten i samband med dessa infektioner.

Studien noterade också att hos barn är djupa nackinfektioner oftare följden av hals- och lymfkörtelinflammationer.

JARNO VELHONOJA: Djupa huvud- och nackinfektioner - Riskfaktorer, förändrade egenskaper och avancerad diagnostik. Avhandling, 138 s. Åbos kliniska doktorandprogram, december 2023; Länk till avhandlingen


Vanliga frågor relaterade till detta ämne:

Hur kan tandinfektioner påverka nackområdet?

Tandinfektioner kan snabbt påverka nackområdet. Till exempel kan rotkanalsinfektioner eller inflammationer i tandens stödjevävnader sprida sig till nackområdet genom lymfkärl eller blodkärl och orsaka allvarliga komplikationer. Det är viktigt att behandla tandinfektioner på ett korrekt och snabbt sätt för att förhindra deras spridning.

Vilka är de vanligaste tandinfektionerna?

Här är en sammanfattning av de vanligaste tandinfektionerna:

Tandkaries (tandröta):

Tandkaries orsakas av bakterier som producerar syror och trivs i en sur miljö. Karies kan leda till tandförfall och smärta. God munhygien och en hälsosam kost hjälper till att förebygga hål i tänderna.

Rotkanalsinfektioner:

Rotkanalsinfektioner kan orsaka smärta och inflammation vid tandens rot. Rotkanalbehandling är en vanlig metod för dessa infektioner.

Gingivit (tandköttsinflammation):

Gingivit orsakas av bakterier som orsakar inflammation i tandköttet. Regelbunden tandvård och rengöring av tandköttsfickor hjälper till att förebygga gingivit.

Parodontit (tandlossningssjukdom):

Parodontit kan orsaka skada på tandens stödjevävnader och löshet i tänderna. God munhygien och regelbundna tandläkarbesök är viktiga.

Infektioner relaterade till tandimplantat:

Tandimplantat kan vara benägna för infektioner. Korrekt behandling och övervakning är viktigt i samband med implantat.

Sambandet mellan oralinfektioner och systemiska infektioner:

Oralinfektioner kan också påverka den allmänna hälsan. Samarbetet mellan tandläkare och läkare är viktigt vid allvarliga infektioner. Det är viktigt att behandla tandinfektioner på rätt sätt och förebygga dem med god munhygien.

Hur kan tandinfektioner förebyggas?

God munhygien: Regelbunden tandborstning med fluortandkräm på morgonen och kvällen, liksom rengöring mellan tänderna dagligen, hjälper till att förebygga infektioner.

Hälsosam kost: Undvik frekvent konsumtion av sockerhaltiga produkter, eftersom de ökar risken för tandförfall.

Användning av xylitol: Xylitolpastiller eller tuggummi efter måltider kan hjälpa till att förebygga hål i tänderna.

Lumoral: Lumoral är en finsk banbrytande uppfinning som tar bort 99,998% av plackbakterier. Det är en medicinteknisk produkt som används hemma och kan hjälpa till att förebygga bakterieorsakade munsjukdomar.

Lumoral rekommenderas av Finlands tandhygienistförening och ledande tandläkare. Kom ihåg också att ha regelbundna tandläkarbesök, eftersom avancerade infektioner ofta kräver specialiserad tandvård. Bibehåll munhälsan med noggrann egenomsorg och professionell vägledning!

Testa i 30 dagar