Diabetiker löper större risk att insjukna i parodontit

Diabetiker löper större risk att insjukna i parodontit

Obehandlad gingivit eller tandköttsinflammation kan leda till en kronisk bakterieinfektion i tändernas stödjevävnader. Denna sjukdom kallas parodontit. Parodontit skadar tandköttet och är en mycket vanlig sjukdom hos vuxna. Sjukdomen är ännu vanligare hos diabetiker.

Allvarlig parodontit drabbar 10–15 % av vuxna och en lindrig variant 40–60 %. Även om parodontit påverkar hälsan och livskvaliteten på många sätt är sjukdomen svår att identifiera på grund av dess lindriga symptom.

Studier har visat att diabetes är en betydande riskfaktor för parodontit. Diabetiker är cirka tre gånger mer benägna att utveckla parodontit. Därtill finns en direkt koppling mellan parodontit och högt blodsocker.1

Tvåvägseffekt mellan diabetes och parodontit

Det finns ett allt växande antal vetenskapliga bevis som tyder på en tvåvägseffekt mellan diabetes och parodontit. I praktiken betyder detta att diabetes ökar risken för gingivit samtidigt som gingivit har en skadlig effekt på glykemisk kontroll (blodsockerreglering). Förekomsten av kronisk njursvikt är tre gånger högre hos diabetiker med svår gingivit än hos diabetiker utan gingivit.1

Även om gingivit främst drabbar vuxna så är typ 1-diabetes också en sjukdom som förorsakas av parodontit. Alla diabetespatienter, oberoende ålder, inklusive unga vuxna och barn, är mer sårbara för parodontit. 1

Hur kan utvecklingen av parodontit förhindras?

Den viktigaste aspekten vid förebyggande av gingivit är en effektiv och god tandhygien. Detta beror på att inflammation utvecklas i den kroniska biofilm som bildas på tandytan och vid tandköttskanten. Denna är omöjlig att nå med tandborste eller tandtråd.

Gingivit uppstår varje gång som plack samlas på tandytan eller vid tandköttskanten. Även om mängden plack inte syns, bör det noteras att tandytan inte är helt slät. Bakterier fäster sig vid håligheter med en storlek på mikrometer på tandytan. Tandborstens borststrån kan inte nå håligheterna för att ta bort bakterierna.

Figur 1. Skillnaden i storlek mellan tandborsten och bakterierna visas i figuren ovan, där oregelbundenheter på några dussin mikrometer ligger på tandytan och ett enda bortstrå visas i form av en halvcirkel. Bilden visar hur omöjligt det är att nå bakterierna med tandborste när mikroskopiskt plack blivit kvar i tändernas små håligheter.

En bevisat effektiv antibakteriell metod

Lumoral är en bevisat effektiv antibakteriell metod vars effekt riktas mot bakterier och biofilm också vid kontinuerligt bruk. Ingen bakterieresistens utvecklas mot metoden.

Behandlingen sker i tre enkla steg. Först sköljs munnen med munsköljet Lumorinse. Det ljusaktiverade färgämnet i munsköljet fastnar på ytan av plack på tandytan och i tandköttskanten. Behandlingens antibakteriella effekt aktiveras i steg två, då det integrerade ljuset från Lumoral-munskenan får verka i munnen i tio minuter. Det nästan infraröda ljuset stimulerar, stärker och påskyndar läkningen av tandköttet.2–4

Bild 1. Bilden visar en elektronmikroskopbild av en Streptococcus mutans-bakterie som behandlats med Lumoral-metoden. Det ljusaktiverade högteknologiska Lumorinse-munsköljet har gjort ett hål i det bakteriella ytmembranet och dödat bakterien. Bakterier som dör under behandling kan inte bilda nya biofilmer. De kan borstas och sköljas bort med tandborste, tandkräm och vatten.

Till sist slutförs behandlingen med att omsorgsfullt borsta tänderna med tandborste och tandkräm samt skölja munnen med vatten. De döda bakterierna sköljs bort med vatten och ytan av tänderna känns slät, ren och fin. 

Effektiv egenvård och regelbundna tandläkarbesök

En effektiv behandling av parodontit bygger på regelbundna tandläkarbesök och en effektiv egenvård. Om tandläkarbesöket blir fördröjt, förbättrar Lumoral kvaliteten på egenvården. Glöm dock inte bort att besöka tandläkaren regelbundet – det är minst lika viktigt som en effektiv egenvård för att uppnå goda slutresultat.

 

Källor: 

  1. Chee B, Park B, Bartold PM. Periodontitis and type II diabetes: A two-way relationship. Int J Evid Based Healthc. 2013. doi:10.1111/1744-1609.12038
  2. Nikinmaa S, Alapulli H, Auvinen P, et al. Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation. PLOS ONE. 2020:2020.01.09.899963. DOI: 10.1371/journal.pone.0232775
  3. Yassaei S, Fekrazad R, Shahraki N, Shahraki N. Effect of Low Level Laser Therapy on Orthodontic Tooth Movement: A Review Article. Vol 10.; 2013. www.jdt.tums.ac.ir. Öppnad 20 juni 2019.
  4. De Freitas LF, Hamblin MR. Proposed Mechanisms of Photobiomodulation or Low-Level Light Therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron. 2016;22(3). doi:10.1109/JSTQE.2016.2561201
Testa i 30 dagar