En frisk mun skyddar din röst

En frisk mun skyddar din röst

Munhälsan spelar en viktig roll inte bara för det allmänna välbefinnandet, utan också för att upprätthålla röstkvaliteten hos vokalister och talare. En frisk mun gör det möjligt att le utan ansträngning och främjar en smidig sång och ett smidigt framträdande.

"Människans röst är ett underbart instrument som förmedlar känslor! Både röst och oral hälsa är viktiga för att undvika röstproblem och för att säkerställa att inte bara det talade budskapet utan också de viktiga ansiktsuttrycken och gester kan stödja det budskap som rösten förmedlar," säger Minttu Ripatti, fonetiker.

Minttus arbete har fokuserat på uttal och ljudproduktion samt deras akustiska och fysiologiska egenskaper. Genom sitt arbete har hon sett röstens påverkan på självförtroende och röstomfång, bland annat. Som pionjär inom sitt område etablerade hon en specialitet inom klinisk fonetik i Finland vid HUS Foniatriska polikliniken 2016-2017. Under sin karriär har hon även tränat professionella talare, särskilt inom röstergonomi och röstbruk.

Minttu pekar på att oral hälsa även kan ha en påverkan på ljudproduktionen. Till exempel har flera studier undersökt effekterna av torr mun på ljudkvaliteten, särskilt konsekvenserna av hyposalivation och xerostomi. (1, 2)

God munhygien är grunden för ett varaktigt leende

Hyposalivation är ett tillstånd där salivering reduceras från normala nivåer. Detta kan inträffa som ett resultat av torr mun orsakad av medicinering eller dysfunktion i salivkörtlarna. Munnen blir normalt torr i situationer som stress, medicinering eller uttorkning, men hyposalivation är ett tillstånd där torrheten är ihållande eller betydande, vilket kan orsaka obehag och påverka oral hälsa (2).

Enligt Minttu kan torr mun påverka röstfunktionen på flera sätt, inklusive minskad flexibilitet i stämbanden och ökad irritation i struphuvudet, vilket kan leda till röstskrovighet och heshet. Detta understryker vikten av att vårda torr mun för att upprätthålla ljudkvaliteten och stödja röstens hälsa.

Ett annat forskningsområde, säger Minttu, har fokuserat på proteser och dess påverkan på artikulation och ljudkvalitet. Dåligt passande proteser kan göra talbildning och röstens klarhet svårt, vilket kan leda till otydlig uttal och minskad taluppfattbarhet (3). Det är därför viktigt att säkerställa att proteser passar korrekt och att besöka tandläkaren regelbundet, särskilt för yrkesverksamma inom tal och sång.

Tandköttshälsa har även kopplats till en persons livskvalitet. Studier har visat att friskt tandkött kan främja ett fylligare, mer naturligt leende, vilket kan ha en positiv inverkan på känslomässig uttrycksfullhet, självkänsla och övergripande livskvalitet. Detta understryker sambandet mellan oral hälsa och mentalt välbefinnande, vilket är viktigt att beakta inom holistisk vård. (4)

Att få röstergonomin rätt

Minttu påpekar att ljudproduktion sker på nivån av struphuvudet, och röstergonomi fokuserar till exempel på att "förbättra" miljön för stämbanden – såsom genom korrekt hydrering och röstuppvärmning.

"Oral hälsa kan påverka sväljning och artikulation. Självklart är det möjligt att en komplex infektion i svalget, till exempel, skulle kunna vara av tandläkarursprung, så oral hälsa spelar in där, möjligen även påverka fonation genom faryngeal infektion. Men detta har inte studerats så vitt jag vet."

Minttu påpekar också att oral hälsa kan påverka en talares vilja att delta i olika situationer där man använder sin röst. Framgångsrik offentlig talan kräver många mentala egenskaper och färdigheter, inklusive självförtroende, koncentration, stress tolerans, mod, kreativitet och förmågan att hantera spänning. En positiv attityd, motivation, empati med publiken och förmågan att hantera potentiellt misslyckande krävs också.

God oral hälsa och munhygien är grunden för ett varaktigt leende och det självförtroende som behövs för att prestera. Dessutom bibehåller god munhygien fräsch andedräkt och minskar halitos, vilket kan vara avgörande för att bibehålla självförtroendet i prestations situationer.

 

Källor:

Grinstein-Koren, O., Herzog, N., & Amir, O. (2023). Hyposalivation affecting women's voice. Journal of Voice, 37(3), 469-e19.

Saghiri, M.A., Vakhnovetsky, A. & Vakhnovetsky, J. Scoping review of the relationship between xerostomia and voice quality. Eur Arch Otorhinolaryngol 280, 3087-3095 (2023). https://doi.org/10.1007/s00405-023-07941-x

Broka, K., Vidzis, A., Grigorjevs, J., Sokolovs, J., & Zigurs, G. (2011). The influence of removable denture design on patient voice quality.

Patel, R. R., Richards, P. S., & Inglehart, M. R. (2008). Periodontal health, quality of life and smile patterns - an exploration. Journal of Periodontology, 79(2), 224-231.

Bergström J, Eliasson S. Dental care habits, oral hygiene and gingival health in Swedish professional musicians. Acta Odontol Scand. 1985 Aug;43(4):191-7. doi: 10.3109/00016358509046498. PMID: 3864337.

 

 

 

Testa i 30 dagar