Europas största studie om tandköttsinflammation avslöjar: Det räcker inte med en tandborste

Europas största studie om tandköttsinflammation avslöjar: Det räcker inte med en tandborste

Studien visar att regelbunden plackborttagning bör göras vid sidan om tandborstning och rengöring mellan tänderna som en del av den regelbundna tandvården.

Metropolia University of Applied Sciences (Yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors) genomför som bäst den största oberoende parodontitstudien i Europa. De preliminära resultaten av den treåriga studien visar redan på ett övertygande sätt att regelbunden användning av Lumoral, en finländsk innovation inom munhälsa, minskar gingivit (tandköttsinflammation) i munnen och förbättrar munhygienen avsevärt genom att mångfaldiga effektiviteten av tandvård. Lumoral-enheten bygger på en effektiv antibakteriell metod som utvecklats av finländska forskare, en metod som eliminerar plack på tändernas yta.

Mer än 50 procent av finländarna lider av parodontit, en avancerad tandköttssjukdom som orsakas av bakterier, antingen omedvetet eller medvetet. I västvärlden är siffran så hög som upp till 70 procent. Parodontit är en utbredd folksjukdom (den sjätte vanligaste sjukdomen i världen) som även påverkar uppkomsten av andra sjukdomar i kroppen, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Plack är den främsta orsaken till infektioner i munnen. Alla får tandköttsinflammation om det bildas tillräckligt mycket plack på tandytan.

Det räcker inte med att borsta och använda tandtråd - mer än hälften av alla med gingivit uppnådde munhälsa genom antibakteriell behandling efter bara tre månader.

Forskningsrapporten har skickats för publicering i ett specialnummer av den prestigefyllda tidskriften Dentistry Journal. Rapporten finns för närvarande tillgänglig på preprints.org. Studien visar att redan efter tre månaders uppföljning hade 54 % (N=59) av de patienter som behandlats med Lumoral uppnått en sund tandköttshälsa, dvs. tillfrisknat från sin kroniska tandköttsinflammation enligt BOP-indexet (Bleeding on Probing, blödning vid sondering). Detta var ungefär 2,5 gånger mer än kontrollgruppen som inte använde Lumoral: endast 22 % av patienterna i denna grupp fick friskt tandkött. Lumoral-gruppen visade en avsevärd minskning av plack, medan ingen minskning av plack observerades i kontrollgruppen.

– Tvärtemot vad många tror kan bara hälften av plackbeläggningen tas bort med en tandborste. Inte konstigt att karies och tandköttsinflammation är de vanligaste sjukdomarna i världen. Om vi vill förbättra behandlingsresultaten måste vi ta itu med den plack som blir kvar efter tandborstningen, säger Timo Sorsa, professor i mun- och käksjukdomar vid Helsingfors universitet.

– Vårt antagande var korrekt: eftersom tandvårdssjukdomar till 95 % orsakas av plackbakterier, förbättrar regelbunden plackbehandling munhygienen och förebygger och botar både tand- och tandköttssjukdomar. Resultaten är helt enkelt fantastiska och visar redan att användningen av Lumoral vid behandling av gingivit höjer effektiviteten av själva vården till en helt ny nivå. Vi har redan fått flera kontakter från parodontologer runt om i världen, säger Tommi Pätilä, hjärtkirurg och en av Lumorals utvecklare.

Tandköttsfickan vid en tand kan vara ett veritabelt bakterienäste: en studie visar att Lumoral dödar bakterier där en tandborste inte når fram.

Vid parodontit skadar långvarig tandköttsinflammation orsakad av plack och tandsten tandens fäste, vilket leder till att tandköttsfickan runt tanden fördjupas. När sjukdomen fortskrider försvagas tandfästet och tänderna faller ut.

Sjukdomen är anmärkningsvärt vanlig - upp till hälften av personer över 50 år lider av den. Grundläggande tandhygien är viktigt, men vid avancerad sjukdom krävs även regelbunden tandköttsrengöring av en professionell tandläkare. Gingivala fickor är svåra att rengöra med traditionella tandvårdsmetoder, vilket innebär att bakterier lätt kan samlas i fickorna, vilket i sin tur förvärrar inflammationen.

– Sjukdomen kan fortskrida väldigt länge utan symtom. Ingen vill ha smärta, men tyvärr är smärta för många den första motivationen för att söka vård, fortsätter Sorsa.

Studien visade att två av tre (67 %) av de patienter som behandlades med Lumoral hade minst halverat antalet djupa tandköttsfickor jämfört med utgångsläget. Detta resultat var betydligt bättre än i kontrollgruppen. Hos fyra patienter försvann djupa tandköttsfickor helt och hållet.

– Vi vill förändra munhygienen i hemmet permanent. Tidigare kunde avancerad tandköttsinflammation endast behandlas hos tandläkaren, med långa köer till offentliga tandvårdskliniker och dyr privat vård. Lumoral, i kombination med vård av tandläkare, minskar förekomsten av tandköttsinflammation och förbättrar avsevärt munhygienen. Tandvård som utförs av tandläkare och munhygienister är också beroende av resultaten av hemvården, så Lumoral hjälper tandläkare att uppnå bättre behandlingsresultat. Eftersom behandlingen fortsätter under längre tid förväntar vi oss att behandlingsresultaten blir ännu mer betydande när nästa halvårsresultat är klart, avslutar Pätilä.

Info om Europas mest omfattande parodontitforskning och Lumoral

I Metropolia-studien behandlas parodontit med den mest kända metoden, som omfattar mekanisk borstning och nya moderna elektriska tandborstar. Alla patienters tänder och tandköttsfickor rengörs fullständigt. Slutligen kommer testpersonerna att delas in i två grupper, varav den ena utför den antibakteriella Lumoral-behandlingen hemma och den andra fungerar som kontrollgrupp. Den orala statusen kontrolleras vid uppföljningar efter tre och sex månader.

Båda kontrollgrupperna består av 100 patienter som redan lider av parodontit. Studien genomförs i grupper om 50 personer åt gången. Varje tand i studien mäts vid sex olika punkter. Om det till exempel finns 25 tänder erhålls 150 mätpunkter för patienten. Mätpunkterna används särskilt för att kontrollera om det finns inflammation. Inflammation i munnen är ett tecken på att tandlossningssjukdomen parodontit fortskrider och orsakar skador i munnen.

Lumoral-enheten kombinerar antibakteriell fotodynamisk terapi (aPDT) med antibakteriellt blått ljus (aBL). I Lumoral-metoden aktiverar det antibakteriella "röda" PDT-ljuset (aPDT), som främjar munhälsan, den ljuskänsliga Lumorinse munsköljningen, vilket orsakar en reaktion som eliminerar skadliga bakterier i munnen. Det finns ingen jämförbar produkt på marknaden och liknande behandlingar har tidigare endast funnits tillgängliga på tandläkarkliniker. I augusti 2022 fick Lumoral en officiell rekommendation av Finlands munhygienistförbund.

Koite Health

Koite Health är ett finskt medicintekniskt företag med inriktning inom oralhälsa samt sjukvård. Företagets revolutionerande produktlansering inom förebyggande tandvård, kommer att ha en stor betydelse för människors orala hälsa runt om i världen. Produkten är även högpotentiell i bekämpningen av bakterieresistens inom tandvården.

Lumoral är den första produkten i världen att erbjuda aPDT antibakteriell tandvård i hemmet. Den unika rengöringsmetoden av tänder och tandkött visar enligt studier att 99,99 % av sjukdomsalstrande bakterier i munnen elimineras, vilket resulterar i att tänderna blir oerhört rena och den allmänna munhälsan förbättras avsevärt.

Lumoral är en CE-märkt medicinteknisk produkt, vilket innebär att produkten fyller alla de nödvändiga krav som övervakande myndigheter ställer på hälsovårdsprodukter och har klarat alla relevanta inspektioner i enlighet med myndigheternas krav. Koite Healths medicintekniska produkter övervakas av Läkemedelsverket i Sverige.

Testa i 30 dagar