Gingivit kan vara en bidragande faktor för utveckling av demens

Gingivit kan vara en bidragande faktor för utveckling av demens

Inflammation i tändernas fästvävnad, så kallad parodontit, kan öka risken för demens eller kognitiv försämring, alltså en mildare form av minnessjukdom. Sambandet är särskilt tydligt hos patienter som har förlorat tänder.

Resultaten av en studie som publicerats i Journal of the American Geriatrics Society visade att risken för att utveckla demens eller mindre allvarliga kognitiva störningar var ungefär en femtedel högre om en patient hade dålig munhälsa.

I ytterligare analyser var sambandet särskilt starkt hos patienter med saknade tänder eller hos patienter som redan var helt tandlösa. Avsaknad av alla tänder var förknippad med risken för demens och partiell tandlöshet med risken för nedsatt kognitiv funktion.

Inflammation i tändernas fästvävnader leder till tandlöshet om den inte behandlas, och det tillhörande inflammatoriska tillståndet har kopplats till risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och eventuellt diabetes.

Forskarna påpekar dock att även om deras genomgång enligt uppgift är den mest omfattande studien i ämnet, kan man utifrån den analyserade forskningen inte dra någon direkt slutsats om huruvida minnessjukdomar orsakas av dålig tandhälsa eller om tandhälsan bara försämras med minnessjukdomar. Därför skulle det vara bra med ytterligare forskning om sambandet.

###

Journal of the American Geriatrics Society 2022;DOI:10.1111/jgs.17978

 

Testa i 30 dagar