Gingivit släpper in mikrober i kroppen

Gingivit släpper in mikrober i kroppen

Munnen och tänderna spelar en mycket viktig roll i människans liv. Munnen är det organ genom vilket ett nyfött barn uppfattar världen för första gången och är därefter viktig för all fysiologisk och psykologisk utveckling.

Munhälsan är också direkt kopplad till en persons allmänna hälsa och välbefinnande. Ett "sårigt" tandkött bildar en direkt väg för bakterier från munnen att ta sig in i resten av kroppen.

- Infektioner i munnen och tänderna är tyvärr ofta orsaken till att mikrober sprids genom blodomloppet i hela kroppen. Tyvärr förstår människor fortfarande inte helt och hållet detta samband, trots att det har varit känt redan i det gamla Egypten! beklagar Jukka Meurman, professor emeritus i orala infektionssjukdomar.

Det har visat sig att munsjukdomar är kopplade till ett antal allmänna sjukdomar, såsom till exempel hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Munhälsan är dock inte bara direkt kopplad till kroppens välbefinnande utan även till hela människans liv på många olika sätt.

- Var och en av oss har säkert upplevt att det inte behöver vara så mycket fel på munnen, för att man skulle känna av det och det är väldigt obehagligt. Munnen är ett mycket känsligt organ, säger Meurman.

En djup tandköttsficka är ett bakterienäste i kroppen

Tecken på parodontit är bland annat rodnat tandkött, blödande tandkött och dålig andedräkt. Hos en person med parodontal sjukdom förstörs de fibrer som fäster tanden. En tandköttsficka börjar bildas mellan tandköttet och tanden, som kan sträcka sig hela vägen runt tanden. Efterhand börjar inflammationen förstöra mer av de vävnader som fäster tänderna och så småningom även käkbenet.

Professor Meurman varnar för att parodontit när den väl är etablerad, är den en "seg" följeslagare som kommer att bli mer omfattande om den inte behandlas noggrant.

Egenvård spelar en viktig roll för munhälsan. Enligt Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL) borstar allt fler finländare tänderna minst två gånger om dagen, men det finns fortfarande brister i egenvården.

Det är något man kan observera. Till exempel är tandköttssjukdomar redan oroväckande vanliga i åldersgruppen 30–44 år, både bland kvinnor (43 %) och män (57 %).

När det inte räcker med en tandborste

Meurman påpekar att god munhygien kräver tillräckliga motoriska och mentala färdigheter. Till exempel kan det vara svårt att använda tandtråd eller interdentalborstar på grund av ålder eller fysiska funktionshinder, vilket gör att mellanrummen mellan tänderna inte rengörs.

Å andra sidan visar studier att även en den mest effektiva elektriska tandborsten bara tar bort cirka 65 procent av de skadliga bakterierna i munnen, även om du borstar tänderna perfekt.

För att ta itu med denna kvarvarande plack, som är osynlig för blotta ögat, har finländska forskare utvecklat Lumoral, en metod som dödar både karies och de inflammatoriska bakterierna som orsakar tandköttsinflammation.

Personlig vägledning är nyckeln

Enligt Meurman har personer med fysiska funktionshinder sämre munhälsa än befolkningen i allmänhet.

Det är dock möjligt att förebygga tandköttssjukdomar även om en fysisk funktionsnedsättning gör det svårt att sköta sig själv. I dag finns det också bättre verktyg för det.

En bra elektrisk tandborste finns redan nu att köpa till ett rimligt pris, och för att förebygga tandsjukdomar kan du också anskaffa Lumoral-metoden, som bygger på den antibakteriella behandlingen som används av tandläkare.

När det gäller fysiskt funktionshindrade personer är personlig vägledning särskilt viktig för att förbättra egenvården. Patienten får vägledning av munvårdspersonal när det gäller att välja det lämpligaste sättet att förbättra egenvården. Patienten eller dennes assistent måste också instrueras i effektiv användning av utrustningen.

Meurman säger att till exempel en vanlig tandborste kan vara en utmaning för en person med funktionshinder, då plack kan lämnas kvar på flera tandytor och därmed leda till en ökning av bakterier.

Meurman beklagar sig över att bristen på resurser för munhälsovård på den offentliga sidan direkt återspeglas i kvaliteten på munhälsovård för personer med funktionshinder och därmed även i förekomsten av munsjukdomar. Branschen behöver framför alltmer personal som är insatt i munhälsovård för personer med funktionshinder.

Alla tillgängliga hjälpmedel för att förbättra finländarnas munhälsa bör vara tillgängliga för patienterna. Särskilt nu när den offentliga tandvården är överbelastad, eftersom det uppstått långa patientköer under coronapandemin.

Enligt professor Meurman kan Lumoral också vara till hjälp för att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning.

- Även här betonas vikten av personlig vägledning, råder Meurman.

 

Artikeln finns i sin helhet i nummer 8/2022 av tidningen IT-lehti, som ges ut av Invalidförbundet i Finland.

Testa i 30 dagar