God munhälsa är nyckeln till kvinnors välbefinnande

God munhälsa är nyckeln till kvinnors välbefinnande

Förändrade hormonnivåer under menstruation, graviditet och klimakteriet kan öka risken för mun-, tand- och tandköttsproblem hos kvinnor. Noggrann tandborstning och användning av tandtråd samt regelbundna tandläkarbesök är bra för allas munhälsa och välbefinnande. Den antibakteriella Lumoral-behandlingen förebygger munsjukdomar även i utmanande livsskeden för kvinnors munhälsa.

När hormonnivåerna förändras kan tandköttskänsligheten öka. Blödande tandkött är vanligt hos kvinnor, särskilt under graviditeten, då kroppens immunförsvar är känsligare än vanligt. Detta kan leda till att tandköttssjukdomar uppstår - i värsta fall parodontit, en sjukdom som drabbar tändernas fästvävnader.

Forskning tyder på att cirka 40 procent av gravida kvinnor har någon grad av parodontal sjukdom i munnen. Parodontal sjukdom orsakas oftast av bristande munhygien, vilket leder till att plack lagras och gradvis hårdnar på tandytorna. 

Regelbunden och noggrann tandborstning och tandtrådsanvändning minskar risken för irritation och blödning av tandköttet under graviditeten genom att plack avlägsnas från tandytorna. Men även den bästa eltandborsten på marknaden avlägsnar endast ca 60 % av de skadliga bakterierna i tandplack. Den antibakteriella Lumoral-behandlingen angriper det återstående dolda placket och ger ytterligare stöd för munhälsan under alla faser av en kvinnas liv.

Hormonella växlingar bakom munsjukdomar?

Hormonnivåerna stiger och sjunker under menstruationscykeln. Under ägglossningen och några dagar före menstruationen kan högre nivåer av progesteronhormoner leda till svullet, rött tandkött och blödning vid tandborstning. Hormonella preventivmetoder påverkar också nivåerna av östrogen- och progesteronhormoner i kroppen, vilket kan öka känsligheten och blödningen i tandköttet.

Hormoner kan också påverka hur dina munvävnader läker efter till exempel tandutdragning eller annan tandbehandling. Om du exempelvis ska genomgå en tandutdragning är det därför en bra idé att berätta för din tandläkare om alla läkemedel du tar, inklusive preventivmedel.

Graviditet kräver särskilt noggrann munvård

Hormonella förändringar gör att saliven blir surare och motståndskraften mot plack minskar. Under graviditeten är noggrann munhygien särskilt viktig, men det kan vara svårt att borsta tänderna av hormonella skäl. Om den starka lukten eller smaken av den tandkräm du använder gör att du känner dig illamående under graviditeten kan du försöka byta till ett tandkrämsmärke med en mindre irriterande smak eller lukt.

Om du under graviditeten lider av morgonsjuka som orsakar kräkningar kan tandemaljen vara hårt utsatt på grund av de magsyror som stiger upp i munnen. Halsbränna, som är ett vanligt besvär under graviditeten, sliter också på tandemaljen.

För att förhindra tanderosion orsakad av kräkningar och halsbränna är regelbunden användning av xylitol en bra vana att ta till sig. Att skölja munnen med vatten varje gång du kräks bidrar också till att minska slitaget på tandemaljen som orsakas av magsyror.

Om du är gravid bör du berätta detta för din tandläkare. Din tandläkare kan rekommendera tätare besök hos munhygienisten under graviditeten för att till exempel minska risken för att utveckla tandköttssjukdomar.  Noggrann munhygien kan också förebygga tandköttsproblem och till och med tandavlossning på grund av hormonella orsaker.

Det är bra att komma ihåg att noggrann munhygien under graviditeten också är viktig för det växande barnets välbefinnande. Parodontal sjukdom har enligt studier bland annat kopplats till för tidig födsel och låg födelsevikt hos barnet.

Antibakteriell behandling med Lumoral rekommenderas starkt under graviditeten eftersom det hjälper den blivande mamman att ta hand om sin egen munhälsa och det ofödda barnets hälsa.

Hur påverkar klimakteriet en kvinnas munhälsa?

Många kvinnor upplever smärta eller en brännande känsla i munnen under eller efter klimakteriet. Munnen kan värka och slemhinnorna kan ömma och vara såriga. Smaksinnet kan också förändras. Under klimakteriet minskar kroppens produktion av östrogen avsevärt och detta påverkar också munhälsan, eftersom utsöndringen av saliv i munnen samtidigt minskar.

Saliven skyddar tänderna från karies, och om det inte finns någon saliv kan tänderna lätt få hål. När tandköttets motståndskraft försvagas på grund av hormonella förändringar kan även en liten mängd bakteriell plack lätt orsaka gingivit.

Muntorrhet är ett mycket vanligare tillstånd hos kvinnor än hos män på grund av dess hormonella bakomliggande orsaker. Många sjukdomar och mediciner som skrivs ut till kvinnor i klimakteriet bidrar också till känslan av muntorrhet.

Låga nivåer av hormonet östrogen efter klimakteriet ökar risken för benskörhet hos alla kvinnor. När benstommen försvagas på grund av osteoporos kan tandköttssjukdomar också bryta ut snabbare. Om benmineraltätheten är låg är risken större att du också förlorar tänder.

Åldrande ökar också sannolikheten för att man behöver implantatbehandling. Implantat placeras också hos patienter som har behandlats för parodontal sjukdom. Detta kan vara en utmaning när det gäller implantatets hållbarhet, eftersom tandimplantat kräver en stabilt och bra benkvalitet samt friskt tandkött.

Noggrann egenvård av tänder är en förutsättning för goda resultat av implantatbehandling. Om du har ett implantat i munnen försvinner inte risken för tandköttssjukdomar. Utan rätt behandling kan periimplantit utvecklas i tandköttsvävnaden som omger implantatet.

Periimplantitis uppstår när bakterier ackumuleras och påverkar tandköttsvävnaden och benet runt tandimplantatet. Även mot detta kan du skydda dig med regelbunden antibakteriell Lumoral-behandling.

 ***

Varför lönar sig Lumoral-behandling?

  • Minskar bildningen av tandsten

Tandsten bildas när plack på tändernas yta mineraliseras och hårdnar. Lumoral minskar plackbildningen och bromsar utvecklingen av ny tandsten.

  • Förebygger karies

Karies, alltså hål i tänderna uppstår när syraproducerande bakterier fäster sig på tandytan under lång tid och fräter på tandemaljen och tandbenet. Lumorinse munskölj som används i Lumoral avlägsnar syraproducerande bakterier från tandytan mer effektivt än någon annan munskölj - och det bästa av allt är att den är lämplig för regelbunden användning!

  • Förebygger gingivit

Lumoral-metoden eliminerar gingivitproducerande bakterier från tandytan och tandköttsranden och minskar uppbyggnaden av både plack och tandsten kring tandköttskanten. Ansamling av plack och tandsten vid tandköttskanten är en vanlig orsak till gingivit, det vill säga tandköttsinflammation.

  • Behandlar irriterat och inflammerat tandkött

Lumoral minskar bakteriell irritation i tandköttet. Det nära infraröda ljuset från Lumoral-enheten stimulerar också vävnaderna i munnen och påskyndar deras läkning.

  • Fräschar upp andedräkten

Anaeroba bakterier som ansamlas på tandytan och kring tandköttskanten utsöndrar illaluktande gaser. Lumoral eliminerar skadliga bakterier i munnen och fräschar upp andedräkten.

  • Upprätthåller en sund bakteriebalans i munnen

Lumoral-behandlingen riktar sig mot tändernas yta och tandköttsranden, men påverkar inte den normala bakteriebalansen i munnen. Tänderna är den enda icke-förnybara ytan i kroppen där bakterier kan fästa och orsaka utveckling av tand- och tandköttssjukdomar. Lumoral upprätthåller en sund bakteriebalans i munnen genom att förhindra bildandet av oönskad tandplack.

  • Bleker tänderna och tar bort missfärgningar

Lumoral-metoden tar effektivt bort fläckar som har fastnat på tänderna på grund av plack.

 

Testa i 30 dagar