Internationella Munhälsodagen påminner om vikten av munhälsa för hela kroppens hälsa

Internationella Munhälsodagen påminner om vikten av munhälsa för hela kroppens hälsa

Internationella Munhälsodagen firas årligen den 20 mars i syfte att sprida information om god munhygien och dess betydelse för hela kroppens hälsa. Särskild uppmärksamhet på vikten av munhälsa behövs just nu, eftersom studier visar att tand- och munbakterier är kopplade till många kroniska sjukdomar i kroppen - till och med till uppkomsten av allvarliga cancerformer.

Förutom hjärtsjukdomar är munsjukdomar kopplade till lungsjukdomar, diabetes och metaboliska problem hos friska människor. Enligt svenska forskare löper personer med parodontal sjukdom (inflammation i tändernas fästvävnader) ungefär en femtedel större risk att utveckla bukspottkörtelcancer än personer med friskt tandkött. Risken att insjukna ökar även hos patienter som redan förlorat flera tänder, vilket tyder på avancerad parodontit.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattas parodontal sjukdom drabba omkring 19 % av världens vuxna befolkning. Detta innebär mer än en miljard fall i världen. De viktigaste riskfaktorerna för parodontal sjukdom är dålig munhygien och tobaksbruk.

Dålig munhälsa återspeglas även hos barn. Tidigare denna månad uppmanade UK Oral Health Foundation till brådskande åtgärder för att förbättra munhälsan hos barn i Storbritannien. Organisationen konstaterade att antalet barn som får sina tänder utdragna under allmän anestesi i Storbritannien har ökat "katastrofalt". Det behövs mer tandvårdsresurser och utbildning om vikten av noggrann egenvård av munnen för att hjälpa situationen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har också uppmärksammat den försämrade munhälsan. Enligt rapporten Global Oral Health Status Report, som publicerades i november förra året, lider nästan hälften av världens befolkning av olika munsjukdomar och antalet fall av munsjukdomar har ökat med en miljard i världen under de senaste 30 åren. Högt sockerintag, rökning och problematisk alkoholkonsumtion bidrar alla till den globala munhälsokrisen, säger WHO i sin rapport.

Parodontal sjukdom är ett problem för många

Parodontit är en långvarig inflammation i tandköttet. Med tiden skadar inflammationen den vävnad som fäster tänderna vid käkbenet, vilket kan leda till att kollagenfibrerna som håller tänderna fast vid käkbenet bryts av, vilket i sin tur leder till tandförlust. Tidiga tecken på parodontal sjukdom är rött tandkött, blödande tandkött och dålig andedräkt.

Inflammation i tandköttet ger upphov till en så kallad låggradig inflammation, vilket bland annat påverkar blodkärlshälsan och idrottares prestationer. Bakterier från tandytan och tandköttsfickorna kan komma in i hela kroppen när tänderna borstas och mat tuggas. Även asymtomatiska munsjukdomar kan påverka hälsan i hela kroppen.

- Forskning visar att människor med en frisk mun lever längre. Varje saknad tand minskar den förväntade livslängden. Det här är något som det talas alldeles för lite om, säger Tommi Pätilä, hjärtkirurg vid HUS Nya Barnsjukhuset. Han är också en av utvecklarna av den antibakteriella Lumoral-metoden.

Lumoral stöder munhälsan

Lumoral är en medicinteknisk produkt som är utformad för att förbättra munhygienen och munhälsan. Lumoral-behandlingen lämpar sig för personer med svårbehandlade tandköttssjukdomar som parodontit. Lumoral är vetenskapligt bevisat att vara den bästa tillgängliga hembehandlingen för parodontitpatienter och för underhåll av implantat. I februari utökades produktfamiljen med Lumoral Junior, en antibakteriell Lumoral-metod särskilt lämpad för barn.

- Omfattande forskning visar att tand- och munbakterier är kopplade till hjärtsjukdomar. Orala sjukdomar är också kopplade till bland annat lungsjukdomar, diabetes och metaboliska problem hos friska människor, säger Pätilä.

Enligt Pätilä har mer än 10 % av Finlands befolknin svår parodontit i munnen. I det här fallet kan det inflammerade området runt tandens fästvävnad vara lika stort som en handflata. Även i lindrigare fall finns det en inflammerad "såryta" som orsakar en låggradig inflammation i kroppen, men i mindre omfattning.

Pätilä tillägger att det finns bevis för att till exempel diabetes ökar risken för parodontal sjukdom. Å andra sidan försämrar det kroniska inflammatoriska tillståndet i samband med parodontit blodsockerregleringen.

- Eftersom den förrädiska parodontiten är kopplad till många systemiska sjukdomar i kroppen är tidig upptäckt och behandling också viktig för patientens allmänna hälsa.

Även om borstning av tänderna och mellanrummen är det bästa sättet att rengöra tänderna visar studier att borstning lämnar kvar upp till hälften av placket på tandytan. Lumoralbehandlingen har utvecklats för att bekämpa kvarvarande plack som orsakar munsjukdomar samt för att stödja god munhygien, och behandligen är bevisligen effektiv.

- God munhälsa är viktigt för människor i alla åldrar. Munnen genomgår många förändringar under hela livet, och goda dagliga rutiner för munvård bidrar till att upprätthålla en god munhälsa under hela livet. En frisk mun är inte en självklarhet och därför är det viktigt att som en påminnelse om detta årligen fira Världsdagen för munhälsa, säger tandläkare Pirta Liljekvist, som själv är Lumoralanvändare och även rekommenderar Lumoral till sina patienter som en del av god munhygien.

Testa i 30 dagar