Koite Health Oy lanserar en aktieemission för att finansiera Lumorals tillväxt

Koite Health Oy lanserar en aktieemission för att finansiera Lumorals tillväxt

2020 lanserade det Esbo-baserade företaget Koite Health Ab Lumoral, en revolutionerande enhet för hemvård av munhälsa. Idag lanserar företaget en aktieemission via Invesdors crowdfunding-plattform för att stödja sin starka tillväxt. Parallellt med detta ordnas också en riktad aktieemission för institutionella investerare som är intresserade av Koite.

(Helsingfors, 21.9.2023) - Koite Health Ab har hittills ägts av tre grundare, av välkända finska och utländska affärsänglar inom hälsosektorn samt av Apotekens pensionsfond. Nu har även allmänheten möjlighet att bli delägare i ett finskt tillväxtföretags framgångssaga.

Lumoral är en kliniskt beprövad och CE-märkt medicinteknisk produkt för munhälsa som redan har uppnått en stark tillväxt i popularitet i Finland. Företaget har redan sålt mer än 10 000 enheter i Finland och Sverige på tre år.  Sedan i våras har Lumoral även varit tillgänglig i andra europeiska länder. Försäljningen av enheten växer nu kraftigt på marknader som Tyskland, Italien och Storbritannien, och nya partners och distributörer kommer att tillkännages före årets slut. Företaget har ambitionen att erbjuda de unika fördelarna med Lumoral till användare och patienter i hela Europa och att tillsammans med framtida partners expandera till marknaderna i USA och Asien.

Lumoral bidrar till människors välbefinnande

Lumoral har en direkt inverkan på människors välbefinnande. Mer än hälften av den finska befolkningen lider av någon grad av gingivit. Situationen på andra håll är inte ljusare. Enligt WHO:s rapport Global Oral Health Status från november förra året lider nästan hälften av världens befolkning av olika munsjukdomar, och antalet fall av munsjukdomar har ökat med en miljard fall i hela världen under de senaste 30 åren.

Koite Healths hälsoteknologiprodukt erbjuder möjligheten att förebygga munsjukdomar och även behandla allvarliga former.

I Koite Health Ab:s styrelse ingår även Timo Hildén, som blev känd som VD för börsnoterade Revenio Group Abp.  Hildén bidrog starkt till att skapa tillväxt för Revenio, känt för sin oftalmometerteknik, och företagets börsvärde steg med nästan 3 000% under hans tid.

Se till att du blir en del av den finska framgångssagan inom hälsoteknik. Investera i ett företag som redan har revolutionerat den orala hemsjukvården i Finland och runt om i världen.

Klicka här för att få tillgång till Lumorals aktieinnehav.                                            

Koite Health

Koite Health är ett finskt medicintekniskt företag med inriktning inom oralhälsa samt sjukvård. Företagets revolutionerande produktlansering inom förebyggande tandvård, kommer ha stor betydelse för människors orala hälsa runt om i världen.  Produkten är även högpotentiell i bekämpningen av bakterieressistens inom tandvården.

Lumoral är den första produkten i världen att erbjuda aPDT antibakteriell tandvård i hemmet. Den unika rengöringsmetoden av tänder och tandkött visar enligt studier att 99,99 % av sjukdomsalstrande bakterier i munnen elimineras, vilket resulterar i att tänderna blir oerhört rena och fina.

Lumoral är en CE-märkt medicinteknisk produkt, vilket innebär att produkten fyller alla nödvändiga krav och har klarat alla relevanta inspektioner.

 

Testa i 30 dagar