Koite Health samarbetar med italiensk gigant inom tandimplantat

Koite Health samarbetar med italiensk gigant inom tandimplantat

Det finländska hälsoteknikföretaget Koite Health har undertecknat ett distributionsavtal med Megage Italia, en distributör av högklassiga tandimplantat och kirurgisk utrustning. Som en del av det nya samarbetet kommer företagen att delta med en gemensam monter vid Expodental Meeting i Rimini, Italien. Evenemanget kommer att äga rum den 18–20 maj 2023.

Den globala marknaden för tandimplantat växer kraftigt på grund av den ökande förekomsten av munsjukdomar, den åldrande befolkningen och den snabba utvecklingen av tandimplantat.

Enligt Federico Annoni, VD för Megagen Italien, växer marknaden för tandimplantat kraftigt även i Italien, på grund av den snabbt åldrande befolkningen och det faktum att många italienare försummar sin munhälsa.

God munhygien är avgörande för att bibehålla tandimplantatens hälsa. Noggrann munhygien i kombination med regelbunden användning av Lumoral kan vara en avgörande faktor för att förebygga parodontit och periimplantit.

Megagen Italia ser Koite Heath som en utmärkt samarbetspartner eftersom Lumoral-behandlingen är ett innovativt sätt att förbättra munhygienen och förebygga muninfektioner.

Annoni anser att Lumoral medför många fördelar för implantatpatienter: behandlingen bidrar till att upprätthålla mångfalden i den orala bakteriefloran samtidigt som den minskar mängden plackbakterier i munnen som orsakar tandköttssjukdomar. På samma gång behandlar och förebygger Lumoral effektivt parodontit och periimplantit.

- Vi anser att det skulle vara en utmärkt idé för tandläkare att erbjuda Lumoral till alla sina implantatpatienter. Detta skulle göra det möjligt för deras patienter att förbättra sin munhygien och på så sätt förebygga uppkomsten av periimplantit och bidra till att hålla sina implantat friska.

Enligt Annoni kommer Megagen Italia att delta i det kommande Expodental Meeting i Rimini, Italien, med två montrar.

- En av dessa kommer att vara tillägnad enbart Megagens produkter och den andra enbart Lumoral, där två av våra experter kommer att vara närvarande, säger Annoni.

Lumoral-enheten är lätt att använda regelbundet och metoden bidrar till att upprätthålla en bättre munhygien.

- Den är lämplig för patienter som lider av allvarliga infektioner som periimplantit och parodontit, men även för dem som inte har en allvarlig tandköttssjukdom men som vill upprätthålla och främja munhälsan.

- Vi tror att Lumoral kan vara nästa "stora grej" på marknaden för munhälsovård, vilket kommer att förbättra den italienska befolkningens munhälsa och samtidigt hjälpa till att spara kostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården.

***

FAKTA om implantat och implantatmarknaden 

  • Omkring 100 miljoner implantat har hittills installerats i patienters munnar över hela världen. Årligen installeras cirka 10 miljoner nya tandimplantat.
  • Periimplantitis är en allvarlig tandköttssjukdom som påverkar implantatens välmående och som obehandlad kan leda till implantatförlust. Även om framgångsfrekvensen för implantatbehandlingar i allmänhet är god, förloras ett implantat i genomsnitt var fjärde minut. Detta motsvarar ungefär 140 000 förlorade implantat per år.
  • Omkring 50 % av implantatpatienterna utvecklar periimplantit med tiden. Ungefär en tredjedel av alla implantatpatienter utvecklar kliniskt manifest periimplantit.
Testa i 30 dagar