Lumoral är särskild bra för patienter med tandimplantat och som drabbats av periimplantit

Lumoral är särskild bra för patienter med tandimplantat och som drabbats av periimplantit

Jan Lindqvist arbetar som tandläkare på Tandläkargruppen Praktikertjänst i Helsingborg, Sverige. Med särskilt intresse för tandimplantatbehandlingar har Jan med åren fått stor erfarenhet av denna behandlingsform. Jan berättar att en god munhälsa hos patienterna och ett tillräckligt bra hälsotillstånd av deras tandkött är förutsättningar för att tandimplantat ska kunna installeras och behållas i många år framöver. Därför rekommenderar Jan Lumorals antibakteriella tandrengöringsmetod till sina patienter med tandimplantat.

- Att arbeta med tandimplantat är utmanande men mycket givande. Efter en lyckad behandling är patienterna glada och tacksamma över sina nya tänder. Med ett friskt leende öppnar sig ett nytt liv för många. Till exempel blir restaurangbesök plötsligt en ny möjlighet, eftersom det inte längre är ett problem att äta, säger Jan Lindqvist.

Tandimplantologi är en av de snabbast växande vetenskaperna inom tandvården. I takt med att människor åldras ökar också behovet av implantat. Lindqvist påminner om att när man väl har ett implantat i munnen försvinner inte risken för att utveckla tandköttssjukdomar. Utan en korrekt daglig tandvård i hemmet kan du utveckla periimplantitis - en form av tandköttssjukdom som drabbar patienter med tandimplantat och orsakar komplikationer. Densamma gäller givetvis ens egna tänder, men då kallas inflammationen för parodontit

Periimplantit uppstår när bakterier ansamlas i munnen och påverkar tandköttsvävnaden som omger implantatet. Symtomen på periimplantit liknar gingivit, dvs blödning från tandkött och förvärras i takt med att infektionen fortskrider. Om inflammationen i den mjuka vävnaden som omger implantatet lämnas obehandlad kan inflammationen sprida sig till benet som stöder tandimplantatets rot. I detta skede kan implantatet förlora sitt fäste och symptomen vara svårare att omvända. Du kan även drabbas av periimplantit utan symptom. 

God tandhygien synnerligen viktig för personer med tandimplantat

För att hjälpa till att förebygga tandköttssjukdomar och undvika bakterieuppbyggnad i munnen rekommenderar Lindqvist Lumorals antibakteriella behandling till patienterna. 

- Lumoral-metoden är viktig för patienter som lider av periimplantit, berättar Lindqvist, och fortsätter: Jag använder två olika behandlingsformer, dels en klinikbehandling som förutsätter flera patientbesök på kliniken där jag borstar rent implantaten med en borste vid namn Labrida BioClean®. 

Den andra metoden innebär att patienten gör behandlingen själv i hemmet. Lumoral angriper de sjukdomsalstrande bakterierna på tänder och tandkött. Lumoral eliminerar bakterierna samt stoppar på ett effektivt sätt risken att bakterierna i munnen förökar sig. Lumoral arbetar där tandborsten inte lyckas. Det är den dagliga tandvården som har största betydelsen. Munsjukdomar orsakas på grund av bristande tandrengöring i hemmet, och det är här patienter behöver extra hjälp. 

- De resultat som setts hos patienter som använder Lumoral har varit förvånansvärt goda. Alldeles nyligen återkom en av mina implantatpatienter för kontroll efter att ha genomgått en Lumoral behandling i en situation där det fanns tydliga symptom av periimplantit. Vad vi såg var en förändring från diagnosticerad periimplantit till helt utläkt inflammation runt implantaten. Resultaten var imponerande, säger Lindqvist.

God munhälsa upprätthåller implantatens hälsa och kondition

Lindqvist berättar att det forskas mycket kring tandimplantat vilket ger tillförlitliga behandlingar men det behövs även metoder för den dagliga rengöringen eftersom periimplantit är ett verkligt problem inom tandvården.

- Tandimplantat är som att ha "egna" tänder i munnen. Det betyder i praktiken att det är precis lika viktigt att upprätthålla en god munhygien med tandimplantat som med egna tänder, betonar Lindqvist.  

Senaste siffrorna visar att ca 3 patienter av 10 drabbas av infektioner kring tandkött och tandimplantat. Det är kostsamt och plågsamt både för den drabbade och för samhället. 

- Här visar forskningen tydligt att dessa konventionella rengöringsmetoder inte är tillräckliga eller tillfredställande. Det är då jag tar till Lumoral, konstaterar Jan Lindqvist.

Lindqvist medger att det kan vara svårt att behandla parodontit eftersom sjukdomen inte alltid ger upphov till betydande symtom trots att inflammationen i den mjuka vävnaden runt tänderna fortskrider och senare påverkar benfästet runt tanden så att det lossnar. Till exempel kan sjukdomen parodontit fortfarande vara aktiv även om det inte finns några tydliga tecken som till exempel blödning av tandköttet. Det här gäller även tandimplantat. 

- Det unika med Lumoral-metoden är att patienten själv kan sköta behandlingen hemma, och att effekten har en starkt antibakteriell verkan, varenda dag. Detta hjälper till att regelbundet eliminera bakterier under den behandlingsperiod som rekommenderas av en professionell, säger Lindqvist. 

Lumoral förbättrar munhälsan

Tandläkare Jan Lindqvists första patient som genomförde Lumoral-behandlingen var en kvinna från Danmark. Tidpunkten var hösten 2021.

- Kvinnan är min patient sedan många år och behövde besöka en tandhygienist väldigt ofta för att behandla sin parodontit. Detta var en omöjlighet av många anledningar, bland annat på grund av utmaningar gällande tid och ekonomi, men även på grund av att gränsen mellan Danmark och Sverige var stängd till följd av pandemin.

När Covid-pandemin upphörde öppnades gränserna mellan Sverige och Danmark och Lindqvists patient återvände till kliniken för en kontroll. Nu med ännu sämre munhälsa och ytterligare djupare tandköttsfickor! 

- Vid det här laget insåg jag att vi borde prova Lumoral, berättar Lindqvist.

Lindqvists patient återvände hem till Danmark med ett Lumoral-startkit som innehöll 10 Lumorinse-tabletter, ett batterielement och en Lumoral-munskena. Patientens behandling påbörjades omgående.

Efter att ha patienten behandlats i tio dagar återvände patienten till Lindqvists klinik för att köpa fler Lumorinse-tabletter med avsikt att kunna fortsätta med sitt behandlingsprogram. Lindqvist passade på att kontrollera patientens munhälsa när hon var på besök på kliniken.

- Jag märkte att blödningen i tandköttet hade minskat drastiskt redan efter tio behandlingar. Patienten var också nöjd med behandlingsresultatet eftersom hon kände att hennes munhälsa hade förbättrats. Detta uppmuntrade henne att fortsätta med Lumoral-behandlingen, förklarar Lindqvist.

Lindqvist betonar att det är viktigt att påbörja Lumoral-behandlingen så snart som möjligt när problem i munnen uppstår. 

- Bakterier i munnen är mycket envisa, vilket kan orsaka problem när de väl har fått fäste. Det är därför viktigt att påbörja Lumoral-behandlingen tidigt när de första tecknen på inflammation uppstår för att undvika större problem.

Visste du det?

Parodontit är en av de vanligaste sjukdomarna i världen idag och orsakas av dålig munhygien.

En förbättrad munhälsa är nära kopplad till en friskare kropp över lag. Man har funnit en koppling mellan munsjukdomar och systemiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, demens och diabetes. 

Sjukdomar som diabetes ökar risken för parodontal sjukdom. Å andra sidan försämrar det kroniska inflammatoriska tillståndet i samband med parodontit regleringen av blodsockret. 

Eftersom parodontit är kopplad till många systemiska sjukdomar i kroppen är tidig upptäckt och behandling viktigt för patientens allmänna hälsa.

Även om borstning av tänderna och mellanrummen är det bästa sättet att rengöra tänderna, visar forskning att borstning lämnar upp till hälften av placket kvar på tandytan. Lumoral-behandlingen har utvecklats för att bekämpa det kvarvarande plack som orsakar munsjukdomar samt för att stödja god munhygien.

Jan Lindqvist arbetar som tandläkare på Tandläkargruppen Praktikertjänst i Helsingborg, Sverige.

 

Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!