Klinik tandvård nu för hemmabruk

Klinik tandvård nu för hemmabruk

Lumoral satsar på att starkt synliggöra budskapet om munhälsa under vecka 42. Under den veckolånga nationella marknadsföringskampanjen i Finland lyfts kopplingen mellan munhälsa och allmän hälsa tydligt fram i många mediekanaler, bland annat på tv.

Under veckan kommer Lumorals budskap också att framhävas på norra Europas största mässa inom hälsa, skönhet och välbefinnande. I love me-mässan arrangeras i Helsingfors mässcentrum den 21–23 oktober 2022 och väntas locka närmare 60 000 hälsomedvetna besökare från hela Finland.

– Kärnan i vår marknadsföringskampanj är insikten om hur välbekanta munproblem - karies och tandköttssjukdomar - är kopplade till allvarliga folksjukdomar som hjärtsjukdomar och diabetes, berättar Sakari Nikinmaa, MSc. inom bioinformationsteknologi och VD för Koite Health Oy.

Borstning och användning av tandtråd räcker inte - mer än hälften av alla personer med gingivit (tandköttsinflammation) uppnådde tandköttshälsa med hjälp av antibakteriell behandling efter bara tre månader.

Sakari Nikinmaas presentation påminner lyssnarna om att de metoder vi hittills använt för att förebygga bakteriella sjukdomar i munnen inte varit tillräckliga. Studier visar att även med den bästa elektriska tandborsten kan vi bara avlägsna kring 65 % av all plack. Vad händer med kvarvarande plack? Det blir kvar i munnen och utsätter kroppen för ständig låggradig inflammation och leder i värsta fall till och med till uppkomsten av kroniska sjukdomar.

Därför har finländska forskare utvecklat Lumoral, en metod med vilken man kan avlägsna 99,99 % av plackbakterierna från tandytan.

De preliminära resultaten av den största parodontitstudien i Europa visar också entydigt att tandborstning och användning av tandtråd bör kompletteras med en regelbunden eliminering av plackbakterier som en del av en regelbunden tandvård. 

– I motsats till vad många tror avlägsnas endast hälften av plackbeläggningen med en tandborste. Inte alls konstigt att karies och tandköttsinflammation hör till de vanligaste sjukdomarna i världen. Om vi vill förbättra behandlingsresultaten måste vi ta itu med det plack som lämnas kvar av tandborstningen", konstaterar Timo Sorsa, professor i mun- och käksjukdomar vid Helsingfors universitet.

"Rentav 10 % av befolkningen har svår parodontit i munnen".

En långvarig infektion i munnen, som parodontit, är en betydande riskfaktor för utveckling av låggradig inflammation i kroppen.  Tecken på parodontit är bland annat rött tandkött, blödande tandkött och dålig andedräkt.

– Låggradig inflammation är ett tillstånd där kroppen reagerar på irritation genom att utsöndra inflammatoriska mediatorer. Även om en "dämpad" inflammation i kroppen inte är en sjukdom i sig, blir inflammationen skadlig om den pågår länge, berättar Tommi Pätilä, forskare och hjärtkirurg vid HUS (Helsingfors universitetssjukhus) och en av utvecklarna av Lumoral.

Enligt forskning är munsjukdomar kopplade inte bara till hjärtsjukdomar utan även till bland annat lungsjukdomar, diabetes och metaboliska problem hos friska människor.

Enligt Pätilä har upp till 10 procent av befolkningen svår parodontit i munnen. I dessa fall kan det inflammerade området runt tandens fästvävnad vara lika stort som en handflata. I lindrigare fall finns det också en inflammerad "såryta", men den är mindre omfattande.

– Behandlingen av sådana infektioner i munnen minskar utan tvekan avsevärt risken för många kroniska sjukdomar, säger Pätilä, men medger att en liknande infektion på ett mer synligt ställe förmodligen skulle väcka mycket mer uppmärksamhet.

Lumoral verkar på kvarvarande bakterier i munnen

Mekanisk tandrengöring lämnar efter sig mikroskopisk plack osynlig för blotta ögat, men som kan synliggöras i munnen med olika färgämnen. Det är denna egenskap som används i Lumoral-metoden som utvecklats av finländska forskare.

Lumoral-apparaten, som bygger på dubbel ljusterapi, eliminerar skadliga bakterier från tänderna på ett målinriktat sätt och behandlar infektioner i munnen. Ingen annan apparat, munskölj, tandkräm eller tandborste kan göra detta.

Forskning visar att Lumorals antibakteriella aPDT-ljusterapi effektivt eliminerar skadliga bakterier i munnen och samtidigt behandlar avancerade tandköttssjukdomar. Liknande ljusaktiverade antibakteriella behandlingar har använts tidigare, till exempel på tandvårdskliniker. Problemet har dock varit de höga kostnaderna och att behandlingar behöver utföras tillräckligt ofta för att ge tillräcklig nytta.

– Nu har Koite Health hämtat en behandlingsmetod på kliniknivå till kunderna att själva använda, avslutar Pätilä.

Om du har en möjlighet att besöka I love me-mässan i Helsingfors är du hjärtligt välkommen till Lumoral-teamets monter 6m29. Välkommen att lära dig mer om de senaste forskningsresultaten och hälsofördelarna med Lumoral-behandling! Boka dina biljetter till evenemanget redan idag.

 

I love me-eventet kan du också lyssna på Koite Health Oy:s marknadsdirektör och Ironman triathlonidrottaren Pekka Ruuskas presentation "The impact of oral health on physical performance" (Munhälsans inverkan på den fysiska prestationen). Hur kan du förbättra din munhälsa som idrottare?  I Ruuskas presentation får du höra konkreta svar på denna fråga på lördagen den 22 oktober kl. 15-15.30 på Areena-scenen.

Du kan se Emilia Katajas presentation "En hälsosam mun, en hälsosam kropp" på klinikscenen på I love me-evenemanget lördagen den 22 oktober 2022 kl. 12.30-13.

Testa i 30 dagar