Munhälsan en viktig faktor för ditt mående

Munhälsan en viktig faktor för ditt mående

Sömn, kost och motion är hörnstenar som är viktiga för en god fysisk – och psykisk – hälsa. Men genom ny forskning kan vi lägga till ännu en viktig faktor: munhälsa. Tändernas status är nämligen precis lika avgörande för hur du mår.

Det allmänna hälsomedvetandet kan väl knappas beskrivas som annat än skyhögt, just nu. Vi vet allt om hur kost, stresshantering och magbakterier påverkar vårt fysiska och mentala välbefinnande och att vi bör mäta allt från minsta andetag för att kunna maxa våra insatser och leva friska så länge som möjligt.

Men en faktor i strävan efter en god hälsa är underligt förbisedd av de flesta – trots att den kan ha en mycket stor påverkan på hur du mår. 

– En balanserad munhälsa är otroligt viktig för både vår mentala och fysiska hälsa. Inflammerat tandkött eller tandlossning kan till exempel leda till att skadliga bakterier vandrar ut i blodet och orsakar en låggradig inflammation, säger Jukka Meurman, professor emeritus på Helsingfors Universitet.

Den låggradiga inflammationen påverkar i sin tur hur kroppens immunförsvar reagerar på olika sjukdomar. Bland de allvarligaste konsekvenserna finns en förhöjd risk för att råka ut för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, Alzheimers och till och med cancer. Det har också visats på samband mellan dålig munhälsa och depression.

– I professionella kretsar finns en stor medvetenhet om de här sambanden och hur viktig tandhälsan är för den allmänna hälsan. Men kunskapen bland allmänheten behöver fortfarande bli större, säger Jukka Meurman.

Går att förebygga

För den som lider av kroniska sjukdomar som diabetes, reumatism eller njursjukdomar kan en dålig tandhälsa vara extra skadlig. Detsamma gäller de som använder immunsuppressiva mediciner, det vill säga läkemedel som hämmar immunförsvarets aktivitet.

– De här medicinerna kan också i sig leda till bland annat muntorrhet, vilket i sin tur ytterligare ökar risken för tandsjukdomar, säger Jukka Meurman.

Den ökade kunskapen kring munhälsans betydelse för med sig många positiva effekter, inte minst vad det gäller möjligheten att förebygga sjukdomar. Genom att se till att vi har friska tänder och en god munhälsa minimeras risken för att skadliga bakterier ska orsaka allt från karies och tandköttsinflammation till tandlossning och i förlängningen även allvarligare sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och stroke.

Plack, som är den beläggning av bakterier som bildas på tänderna, orsakar 95 procent av alla munsjukdomar. Att hålla den borta är därför a och o för en god munhälsa. I grunden handlar det om att borsta tänderna två gånger om dagen och också använda tandtråd eller mellanrumsborste för att göra rent mellan tänderna.

Effektiv ljusbehandling

Att regelbundet besöka tandläkare eller tandhygienist är också viktigt, inte minst eftersom en del munsjukdomar i sitt tidiga stadium är symtomlösa och osynliga för ögat. Det gäller till exempel tandsten, som på sikt kan få allvarliga konsekvenser.

–  I tandstenens beläggning växer de orala bakterierna till sig ännu mer, de är nämligen anaeroba och skyddas av tandstenen. Om tandstenen inte tas bort kommer det på sikt att leda till parodontit, det vill säga tandlossning, säger Timo Sorsa, professor och övertandläkare i parodontologi vid  Helsingfors Universitet och senior forskare vid Karolinska Institutet.

Regelbunden tandborstning och besök hos tandläkare är alltså viktiga faktorer för en bra munhälsa. Men eftersom den mekaniska tandborstningen bara tar bort 65 procent av de skadliga bakterierna kan det ibland vara bra att komplettera med en behandling som till exempel Lumoral.

Lumoral är en ljusbehandling som med en kombination av två sorters ljus tar bort 99,99 procent av bakterierna i placken. Den är enkel att använda och gör det dessutom svårare för ny plack att fästa vid tänderna.

– Ljusbehandlingen är väldigt effektiv för de som redan har problem. Men den kan också användas i förebyggande syfte och ge stora vinster, inte bara för individen utan också för tandvården och den vanlig sjukvården, säger Ing-Marie Albinsson, tandhygienist på mottagningen Lilla Tandkronan i Arvika

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testa i 30 dagar