Stark koppling mellan tandlossning och inflammatorisk tarmsjukdom

Stark koppling mellan tandlossning och inflammatorisk tarmsjukdom

 

Inflammatorisk tarmsjukdom är kopplat till ökad risk för parodontit, det vill säga tandlossningssjukdom. Det visar nya publikationer från ett europeiskt forskningsprojekt som utforskat sambandet mellan de två sjukdomarna.

Hur påverkas egentligen munhälsan av en inflammatorisk tarmsjukdom? Och hur påverkar munnen vår tarm? Att parodontit kan kopplas till diabetes och hjärt- och kärlsjukdom är redan välkänt. Men sambandet mellan parodontit och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är inte lika väl utforskat i stor skala i en europeisk kontext.

Nu visar två publikationer från ett stort forskningsprojekt med danska patienter att det finns en stark koppling mellan sjukdomarna.

– Studien visar att patienter med IBD har mer parodontit och färre tänder jämfört med personer utan IBD. Vi ser också att patienter med både IBD och tandlossning får en förvärrad tarmsjukdom med en högre aktivitet än patienter med IBD som är friska i munnen, säger Andreas Stavropoulos, professor och övertandläkare vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet och en av forskarna bakom studien.

– Båda sjukdomarna kan beskrivas som en kraftig överreaktion av immunförsvaret mot en bakteriell trigger. Man kan säga att immunförsvaret angriper ens egen kropp.

Munhälsan mer påverkad hos patienter med Crohn's

I undersökningen har runt 1100 patienter svarat på frågor i en onlineenkät. Runt hälften av deltagarna hade Crohn’s sjukdom och den andra halvan hade ulcerös kolit. I studien deltog även cirka 3400 personer utan IBD, som var slumpvis utvalda men också matchade för vissa kriterier till patienterna med inflammatorisk tarmsjukdom.

– Undersökningen visade inte bara att patienter med tarmsjukdom hade sämre munhälsa än personer utan IBD, utan även att munhälsan hos patienter med Crohn’s sjukdom var mer påverkad. De tappade fler tänder än patienter med ulcerös kolit, berättar Kristina Bertl, universitetsadjunkt och tandläkare på Odontologiska fakulteten.

"Patienter med IBD borde följas upp bättre"

Genom kontakter med patientföreningen för Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit i Danmark, kunde forskarna hitta deltagare till undersökningen. Inom föreningen var det välkänt att många patienter hade återkommande problem med tänderna och infektioner och sår i munnen. Samtidigt upplevde de att detta inte riktigt adresserades vid kontakten med vården.

– Föreningen var därför mycket angelägen att hjälpa till. Enkätundersökningen bekräftar denna bild. Deltagarna uppgav att de inte fick någon information om det möjliga sambandet mellan de två sjukdomarna, och generellt att problemen med tänderna och munnen var underprioriterade, säger Andreas Stavropoulos.

Parodontit ger till en början relativt milda symptom, som att tandköttet blöder när man borstar tänderna, men kan leda till tandlossning om det inte behandlas i tid.

– Sammantaget visar studierna att munhälsan hos patienter med IBD borde följas upp bättre för att förhindra utvecklingen av parodontit och tandlossning hos den här patientgruppen, avslutar Kristina Bertl.

Fakta om studien:
Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (från engelskans Inflammatory Bowel Disease), är ett samlingsnamn för flera inflammatoriska sjukdomar i tarmen där Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit är vanligast. I undersökningen medverkade runt 1100 patienter med IBD och cirka 3400 slumpvis utvalda personer utan IBD. Den visar att patienter med IBD hade två till tre gånger högre risk för svår parodontit och dålig självupplevd munhälsa jämfört med kontrollgruppen. Patienter med Crohn’s sjukdom tappade fler tänder än patienter med ulcerös kolit. Forskningsprojektet har genomförts i samarbete med Region H och Köpenhamns Universitet och är delfinansierat av Eklund Foundation.

#### 

Periodontitis prevalence in patients with ulcerative colitis and Crohn's disease - PPCC: A case–control study: Kristina Bertl, Johan Burisch, Nikolaos Pandis, Corinna Bruckmann, Björn Klinge, Andreas Stavropoulos; First published: 04 July 2022; https://doi.org/10.1111/jcpe.13615

The Impact of Periodontitis on Inflammatory Bowel Disease Activity Get access Arrow; Gorm Roager Madsen, MD, Kristina Bertl, PhD, Nikolaos Pandis, DDS, MS, Andreas Stavropoulos, DDS, PhD, Johan Burisch, MD, PhD; Inflammatory Bowel Diseases, izac090, https://doi.org/10.1093/ibd/izac090

 

Testa i 30 dagar