Stort intresse för Lumoral bland svenska parodontologer och implantologer

Stort intresse för Lumoral bland svenska parodontologer och implantologer

Lumoral fick inbjudan till att deltaga som utställare vid Svensk förening för Parodontologi och Implantologis årliga tvådagarsseminarium den 19–20 januari 2023. Evenemanget fokuserade på aktuella ämnen inom parodontologi och implantologi.  Den antibakteriella Lumoral-behandlingen är högaktuell nyhet för olika behandlingar där specialisterna behöver nya behandlingsmetoder för att klara den utmaning de står inför, peri-implantit, dvs. bakteriell inflammation i vävnaden runt tandimplantat är ett ökande problem.

– Vi är tacksamma över att ha blivit inbjudna till årsmöte som anordnas av Svensk förening för Parodontologi och Implantologi. Det var tydligt att deltagarna har sett fram emot årets professionella evenemang, säger Helen Huttunen, produktchef på Koite Health Stockholmskontor.

– Koite Health´s produktlanseringen av Lumoral i Sverige har fått stor uppmärksamhet och har idag olika samarbeten med de främsta parodontologer och specialisttandläkare i landet. Lumoral kommer förändra tandvården positivt.

Lumoral är en unik produkt, eller som en av specialisttandläkarna uttryckte det: Detta är en revolution inom munhälsan!

Många välkända ansikten kom och hälsade på oss vid Lumoral utställningen. Bland dem fanns specialist och docent Ann-Marie Roos Jansåker.

Ann-Marie har påbörjat en studie där man ska se på fördelarna med ett tillägg av Lumoral som en naturlig del av ortodontonti behandling, dvs. tandreglering

Enligt Huttunen är Ann-Maries studie viktig eftersom god munhälsa är en förutsättning för att den ortodontiska behandlingen som helhet ska lyckas. Patientgruppen är en riskgrupp där utmaningen för en framgångsrik ortodontisk behandling inkluderar bra munhälsa. Med fast apparatur och där metallfästen och metalltrådar fästs på tänderna blir munhälsan mer utmanande och det ställs högre krav på patienter och deras dagliga tandvårdsrutiner i hemmet. Lumoral ger alla patienter en bättre munhälsa det vet vi, och nu ska Ann-Maries studie ta oss in i ortodontin för att se om dessa patienter kan få en tryggare behandling med bättre munhälsa. Lumorals antibakteriella metod, som minskar mängden skadligt plack runt tandställningen.

En åldrande befolkning, periimplantit ökar

Under evenemanget hölls också en föreläsning om periimplantit av professorn Stefan Renvert. Periimplantära sjukdomar är infektioner som orsakas av en bakteriell biofilm, eller plack, i vävnaderna runt tandimplantaten. Vid periimplantit har inflammationen spridit sig till käkbenet som omger implantatet och åtföljs av betydande benförlust runt implantatet, vilket försämrar implantatets stabilitet. I lindrigare former är inflammationen begränsad till mjukvävnad eller det kan finnas en mindre benförlust.

Periimplantit är en svårbehandlad infektion och antibiotika hjälper inte särskilt mycket för att kontrollera inflammationen. Obehandlad inflammation runt implantatet utgör också en risk för den allmänna hälsan, eftersom skadliga bakterier kan komma in i blodomloppet och andra delar av kroppen.

En annan utmaning är att periimplantära sjukdomar har ökat under flera år och det ser dessvärre inte ut att avstanna, det här belastar såklart tandvården och behovet av nya       behandlingsmetoder är stora. I takt med att befolkningen åldras i världen ökar även behovet av tandimplantat och andra protetiska ersättningar, vilket i sin tur ökar risken för periimplantära sjukdomar samt andra bakteriella munsjukdomar.  

Vid periimplantit hjälper noggrann mekanisk rengöring av både tänder och tandkött, ett tillägg av en regelbunden antibakteriell behandling med Lumoral kommer att kraftigt minska de skadliga bakterierna i plack och även bromsa den inflammatoriska processen i vävnaden som omger implantaten.

Lumoral är en antiinflammatorisk antibakteriell behandling som används efter tandborstning. Den ljusaktiverade behandlingen bevarar den normala munfloran samtidigt som den inaktiverar de bakterier som orsakar plack och inflammation. Effekten av regelbunden användning av Lumoral har också undersökts vid hembehandling av infektioner relaterade till tandimplantat. Resultaten har varit lovande: patienternas plackvolym och tandköttsblödning runt det inflammerade implantatet minskade avsevärt jämfört med utgångsläget.

Lumoral för tandläkare och patienter

Huttunen påpekar att den antibakteriella Lumoral-metoden erbjuder tandläkare ett nytt sätt påverka och förbättra patienters egenvård och samtidigt göra tandvårdsbehandlingarna mer framgångsrika. Lumoral är en effektiv rengöringsmetod när den används i kombination med tandborstning och interdental rengöring. Tandborsten borstar bort och Lumoral eliminerar sjukdomsalstrande bakterier i munnens mest svåråtkomliga utrymmen. 

- Genom Lumoral-samarbeten har tandläkarkliniker större möjligheter att snabbare agera och kunna erbjuda patienter den bästa möjliga behandling vilket är viktigt. Genom att göra Lumoral till en del av patienternas egenvård förenklas och effektiviseras egenvården. En frisk mun kan erbjudas många fler behövda behandlingar som tex. implantatbehandling eller andra protetiska lösningar, säger Huttunen.

 

 

 

 

 

Testa i 30 dagar