Svensk förening för parodontologi och implantologi anordnar   "Midvinterskurs" – ett möte för tandvårdens specialister

Svensk förening för parodontologi och implantologi anordnar   "Midvinterskurs" – ett möte för tandvårdens specialister

Svensk förening för parodontologi och implantologi bereder sitt årsmöte för medlemmar som sammanfaller med ett tvådagars seminarieevenemang den 19 – 20 januari 2023 i Göteborg, Sverige. Vid evenemanget kommer även det finska hälsoteknikföretaget Koite Health Oy att närvara och visa upp sin Lumoral-innovation som redan har revolutionerat den förebyggande tandvårdsmarknaden i Finland.

Vid evenemanget kommer aktuella ämnen med anknytning till parodontologi och implantologi att diskuteras för att ge nya insikter till såväl tandvårdspersonal inom bägge områdena som till allmänna tandläkare och tandhygienister. 

På evenemangets andra dag kommer Daniel Thoma, chef för avdelningen för rekonstruktiv tandvård vid Osteology Foundation i Zürich, Schweiz, att hålla en presentation: "Varför ben- och mjukvävnadsbevarande åtgärder (s.k. Ridge Preservation) förenklar implantatbehandling och minskar patientens sjuklighet". Samma dag kommer professor och doktor i tandkirurgisk medicin Sofia Aroca att hålla sin presentation "State of the art in soft tissue management around teeth".

Svensk förening för parodontologi och implantologi är medlem i European Federation of Periodontology (EFP) - en ideell organisation som arbetar för att främja medvetenheten om parodontal vetenskap och vikten av tandköttshälsa både bland yrkesverksamma inom munhälsa och allmänheten. EFP är en sammanslutning av 37 nationella parodontologiska föreningar som representerar mer än 16 000 parodontologer, tandläkare, forskare och munhälsovårdspersonal i Europa och runt om i världen.

Koite Health är ett finskt medicintekniskt företag med inriktning på oralhälsa samt sjukvård. Företagets revolutionerande produktlansering inom förebyggande tandvård kommer ha stor betydelse för människors orala hälsa runt om i världen. Produkten är även högpotentiell i bekämpningen av bakterieressistens inom tandvården.

Lumoral är den första produkten i världen att erbjuda aPDT antibakteriell tandvård i hemmet. Den unika rengöringsmetoden av tänder och tandkött visar enligt studier att 99,99 % av sjukdomsalstrande bakterier i munnen elimineras, vilket resulterar i att tänderna blir oerhört rena och fina.

Lumoral är en CE-märkt medicinteknisk produkt, vilket innebär att produkten fyller alla nödvändiga krav och har klarat alla relevanta inspektioner. Koite Healths medicintekniska produkter övervakas av Läkemedelsverket i Sverige.

 

Testa i 30 dagar