Ta kontroll över besvärlig tandsten

Ta kontroll över besvärlig tandsten

Tandsten är mineraliserad plack som bildas på tandytan, oftast till följd av dålig munhygien. Plack består av bakterier, matrester och salivproteiner. Om placket inte avlägsnas regelbundet genom tandborstning och rengöring mellan tänderna kan det hårdna och bli till tandsten. Tandsten är skrovlig och kan orsaka irritation i tandköttet, leda till tandköttsinflammation och bidra till utvecklingen av andra munhälsoproblem, t.ex. parodontit.

Hur vanligt är tandsten?

Tandsten är ett mycket vanligt munhälsoproblem. Nästan alla vuxna har tandsten någon gång i livet, och förekomsten ökar med åldern. Här är några viktiga fakta som hjälper dig att förstå hur vanligt det är med tandsten:

Vuxna: De flesta vuxna kommer att få tandsten någon gång. Risken ökar med åldern eftersom plack byggs upp med tiden, och eventuellt kan munhygienen också försämras, till exempel när finmotoriken i händerna försämras.

Ungdomar och barn: Även om tandsten är vanligare hos vuxna kan det också förekomma hos ungdomar och barn, särskilt om munhygienen är dålig.

Riskgrupper: Vissa grupper av människor är mer benägna att utveckla tandsten. Hit hör rökare, diabetiker, personer med muntorrhet och personer med vissa typer av matvanor (t.ex. hög konsumtion av sockerhaltiga och stärkelserika livsmedel).

Tandens placering: Det är vanligen mer sannolikt att plack bildas på underkäkens framtänder och på överkäkens kindtänder, eftersom salivkörtlarna är placerade nära dessa tänder och saliven kan bidra till plackmineraliseringen.

Hur kan jag förebygga uppkomsten av tandsten?

Regelbunden och noggrann munhygien är det bästa sättet att förebygga tandsten. Tandsten kan inte helt förhindras, men mängden och effekterna kan minskas avsevärt genom god daglig munhygien och professionella rengöringar.

Regelbunden tandborstning: borsta tänderna två gånger om dagen i minst två minuter åt gången med en fluortandkräm. Använd en mjuk tandborste och borsta noggrant på alla tandytor, inklusive tandköttskanten.

Använd tandtråd, borste eller annat interdentalt rengöringsverktyg dagligen för att avlägsna plack mellan tänderna där tandborsten inte kommer åt.

Hälsosam kost: undvik socker- och stärkelsehaltiga livsmedel och drycker som bidrar till plackbildning. Ät hälsosam mat, till exempel frukt och grönsaker, som främjar salivproduktionen och hjälper till att hålla munnen ren.

Regelbundna tandläkarbesök: gå regelbundet till din tandläkare för kontroll och rengöring. En tandhygienist kan ta bort tandsten som du inte kan ta bort själv hemma.

Tilläggsbehandling: regelbunden användning av den antibakteriella Lumoral-behandlingen minskar mängden bakterier i munnen och hjälper till att förhindra uppbyggnad av plack och tandsten.

Varför behöver man ta bort tandsten?

”När tandytan är skrovlig på grund av tandsten är det lätt för nya bakterier att få fäste. Dessa bakterier, tillsammans med tandsten, irriterar tandköttet och orsakar gingivit. Du kan inte ta bort tandsten själv hemma, men tandläkare och vi tandhygienister ger patienterna en antiinfektiös behandling för att ta bort tandsten och minska mängden bakterier i tandköttsfickan.” Viivi Soikkeli, tandhygienist på Hampaasi tandläkarklinik i Helsingfors, Finland, förklarar.

Antibakteriell Lumoral-behandling används som ett komplement till mekanisk tandrengöring.

”Lumoral-behandlingen bygger på att den effektivt minskar mängden plack i munnen, samtidigt som den minskar uppbyggnaden av plack och tandsten”, säger Soikkeli.

Studier har visat att regelbunden antibakteriell behandling som tillägg till konventionell icke-kirurgisk standardbehandling minskar inflammationen i tandköttet och förbättrar munhygienen och läkningen av fördjupade fickor vid kronisk parodontit jämfört med konventionell behandling.

Antibakteriell behandling har också visat sig förebygga och bidra till att få ned inflammationen i vävnaderna kring implantat. Behandlingen är lämplig för alla, men ljusaktiverad antibakteriell behandling anses vara mest effektiv för patienter som behöver förbättra sin munhygien.

Till skillnad från konventionella antibakteriella munvatten, som påverkar hela munnen och som även tar bort de bra bakterierna som vi behöver, riktar sig Lumoral-behandlingen endast mot plack, vilket minskar bakterie- och tandstensbildningen.

”Jag rekommenderar Lumoral särskilt till kunder som har mycket tandsten”, säger Soikkeli.

 

 

Testa i 30 dagar