Tandbakterier kan påverka uppkomsten av en hjärninfarkt

Tandbakterier kan påverka uppkomsten av en hjärninfarkt

Stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar är ledande dödsorsaker i världen. Förutom traditionella riskfaktorer verkar infektionssjukdomar spela en roll i bakgrunden till dessa sjukdomar, även om den exakta mekanismen förblir oklar. Olli Patrakka, medicine doktor, studerade tandbakteriers roll i utvecklingen av stroke i sin doktorsavhandling.

Årligen drabbas cirka 17 000 personer av stroke i Finland, av vilka en femtedel är i arbetsför ålder. Rollen av munbakterier i stroke har blivit ett växande intresse. Resultaten från den senaste studien ger nya perspektiv på förebyggande och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar och kan hjälpa till att utveckla effektivare förebyggande strategier i framtiden.

I sin avhandling undersökte Olli Patrakka rollen av munbakterier, särskilt viridans-streptokocker, i bildandet av stroke. Viridans-streptokocker är normala mikrober i munnen, men när de kommer in i blodomloppet kan de orsaka allvarliga sjukdomar, såsom inflammation i hjärtklaffarna.

"Vår studie visade att de flesta av blodpropparna innehöll viridans-streptokocker. En sådan upptäckt har inte tidigare rapporterats", säger Patrakka.

Studien visade också att det fanns betydligt fler viridans-streptokocker i trånga halspulsåderprov jämfört med friska prov. Sammansättningen av mikrobiella samhällen, så kallade bakteriebiofilmer, fanns i proverna. Liknande strukturer förekommer i tandplack.

Studieresultaten tyder på att inflammation orsakad av tandrelaterade bakterier kan spela en viktig roll i bildandet av stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Vid förebyggande av stroke bör regelbunden tandvård beaktas. Dessutom bör fortsatta studier undersöka den möjliga betydelsen av rätt tidpunkt för antimikrobiell behandling för patientens prognos och undersöka möjligheterna att utveckla bakterievaccin.

Disputationen äger rum fredagen den 8 mars kl 12 vid läkar- och hälsovetskapens fakultet vid Tammerfors universitet i Finland. Opponent är docent Petra Ijäs från Helsingfors universitet och handledare är professor Pekka Karhunen från Tammerfors universitet.

Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!