TandhygienistDagarna 2023 äger rum i soliga Karlstad den 23–25 april – Lumoral är på plats

TandhygienistDagarna 2023 äger rum i soliga Karlstad den 23–25 april – Lumoral är på plats

Mer än 700 registrerade tandhygienister har anmält sig till de årliga TandhygienistDagarna för att ta del av mångahanda nyheter inom dentalbranschen. Det vetenskapliga programmet består bland annat av åtskilliga intressanta föredragshållare och intresset för dessa är givetvis stort. Under evenemanget kommer även Lumoral-metoden att presenteras.

Lumoral är en av de viktigaste produktlanseringarna bland parodontala produkter på marknaden. 

- Vi vill nå ut till alla tandhygienister i vårt avlånga land. Intresset för Lumoral är oerhört stort, vi har fått många inbjudningar till tandhygienisternas egna regionala möten runt om i Sverige, berättar Market Manager Helen Huttunen, Koite Health Oy, Sverige.  

- TandhygienistDagarna är ett utmärkt tillfälle att träffa experter och kollegor inom området. Vi får mycket feedback från yrkesanvändare som kan delge fantastiska berättelser om hur deras patienter har återhämtat sig med Lumorals hjälp. Detta är väldigt uppmuntrande.

Huttunen påpekar att nuvarande tandvårdsprodukter inte är tillräckliga för daglig rengöring. 

Enligt studier tar även den bästa eltandborsten bort endast cirka 60 procent av de skadliga bakterierna i munnen.

- Plack kvarstår kring tandköttskanten, kronor och broar. Resterande plack är svårt att komma åt med en tandborste och en interdentalborste eller tandtråd, vilket skapar munhälsoproblem.

Tandhygienister har ett stort ansvar för patientens munhälsa, säger Huttunen.

- Patienterna har fullt förtroende för sin tandhygienist och dennes kunskaper om munhälsa, så det är viktigt att nya metoder som Lumoral når ut till alla inom yrket. 

Parodontal sjukdom är den sjätte vanligaste sjukdomen i världen. Mellan 20 och 30 % av alla implantatpatienter utvecklar periimplantit. 

- Det är enorma siffror. Vi blir allt äldre och med fler hundraåringar än någonsin tidigare ställer detta allt högre krav på tandvården. Lumoral som en egenvårdsprodukt kan verkligen hjälpa den äldre generationen som kanske har motoriska problem eller svårt att transportera sig till tandvården så ofta som det de facto skulle behövas.

Lumoral-metoden är enkel att använda.     

- Efter ett besök hos tandhygienisten är patientens mun ofta väldigt ren och snygg. Men den dag patienten återvänder till tandhygienisten för följande besök, är munhygienens status tillbaka till ursprungsläget. Det är nämligen hemma den viktigaste tandrengöringen sker och det är där det väldigt ofta brister hos patienten. Lumoral erbjuder en utmärkt lösning på detta problem.

 

Testa i 30 dagar