TandhygienistDagarna 2023 hölls den 23–25 april i Karlstad, Sverige

TandhygienistDagarna 2023 hölls den 23–25 april i Karlstad, Sverige

Mer än 800 registrerade tandhygienister deltog i de årliga TandhygienistDagarna för att ta del av mångahanda nyheter inom dentalbranschen. Temat för TandhygienistDagarna 2023 var "Hållbar munhälsa - hållbar tandhygienist".

TandhygienistDagarna inleddes av Fouzieh Eliassy, nyvald ordförande i Svenska Tandhygienistföreningen, STHF. Hon berörde några av de utmaningar som tandvården nu har, såsom bristen på kompetens inom tandvården och arbetsmiljön.

Fouzieh Eliassy delade även ut Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2023 till leg. tandhygienist Jessica Persson. Titel på det aktuella doktorandprojektet är ”Främjad munhälsa hos äldre och sköra personer genom digitala munvårdskort”.

Professor Kerstin Öhrns stipendium för utmärkt avhandling 2023 gick till leg. tandhygienist och medicine doktor Anida Fägerstad för hennes avhandling ”No-shows in dental care – perspectives on adolescents’ attendance pattern”.

Under evenemanget presenterades även Lumoral-metoden. Lumoral är en av de viktigaste produktlanseringarna bland parodontala produkter på marknaden. Enligt studier tar även den bästa eltandborsten bort endast cirka 60 procent av de skadliga bakterierna i munnen.

Tandhygienister har ett stort ansvar för patientens munhälsa, berättar Marknadsföringschef Helen Huttunen, Koite Health Oy, Sverige.

Huttunen påpekar att nuvarande tandvårdsprodukter inte är tillräckliga för daglig rengöring.

- Patienterna har fullt förtroende för sin tandhygienist och dennes kunskaper om munhälsa, så det är viktigt att nya metoder som Lumoral når ut till alla inom yrket.

Parodontal sjukdom är den sjätte vanligaste sjukdomen i världen. Mellan 20 och 30 % av alla implantatpatienter utvecklar periimplantit.

- Det är enorma siffror. Vi blir allt äldre och med fler hundraåringar än någonsin tidigare ställer detta allt högre krav på tandvården. Lumoral som en egenvårdsprodukt kan verkligen hjälpa den äldre generationen som kanske har motoriska problem eller har svårt att transportera sig till tandvården så ofta som det de facto skulle behövas.

Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!