TandhygienistDagarna 2024 i soliga Göteborg den 7–9 april – Lumoral väckte intresse

TandhygienistDagarna 2024 i soliga Göteborg den 7–9 april – Lumoral väckte intresse

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de mycket välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med föreläsningar, ett aktuellt vetenskapligt program, en dentalutställning och ett högklassigt socialt program. TandhygienistDagarna äger rum den 7–9 april 2024 på Svenska Mässan i Göteborg. Under evenemanget presenterades även Lumoral-metoden.

– Lumoral ställde ut på TandhygienistDagarna för första gången för tre år sedan. Produktkännedom om Lumoral och forskning inom området fotoaktiva metoder har utvecklats avsevärt under åren.

– I år har vi haft rekordantal tandhygienister vid montern som sökt information då deras patienter önskat veta vad Lumoral är, till att många tandhygienister kommit till montern och delat sina härliga historier om deras patienters olika resultat efter Lumoral-behandling, berättar Helen Huttunen, Marknadschef på Koite Health Oy i Sverige.

Lumoral har ett brett vetenskapligt program och resultaten från studier om parodontala sjukdomar har varit imponerande. Det bästa med evenemanget har varit att höra direkt från tandhygienister hur nöjda deras parodontala patienter har varit med Lumoral som ett komplement till egenvård. 

– Det är därför Lumoral växer snabbt på marknaden, ofta är resultaten tydliga redan efter 10 behandlingar och det ger patienter hopp om deras munhälsa, säger Huttunen.

Den nya Lumoral in Clinic, som är riktad för klinikbehandlingar, väcker uppmärksamhet och intresse inom professionen.

Med dagens brist på antibakteriella medel som är skonsamma mot munfloran och önskan om en behandling som inte stör den naturliga balansen, är Lumoral ett tryggt alternativ. Det säkerställer en effektiv behandling mot patogena bakterier och samtidigt ger en ren och fräsch känsla på kliniken.

Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!