Invitation to Swedental 2021

Vi ses på Swedental 2021!

Invitation

Lumoral- mässans bubblare!


Besök oss i monter A04:05.
Om du vill ha en personlig inbjudan till en fri entré, vänligen kontakta oss info@lumoral.com. Endast för fackbesökare.

Patienter med parodontala besvär kan med ny teknik behandlas i hemmet.
Det nya behandlingsmetoden uppmanar till en bättre prognos, då behandlingen kan ske regelbundlet.
Lumoral är ett utmärkt verktyg för patientens möjlighet at uppnå maximal rengöring.
Den antibakteriella behandlingen sker med fotodynamisk terapi. Lumoral  medverkar inte till bakterieresistens.
Flera studier har visat att fotodynamisk terapi förbättrar bakteriefloran och munhygieneni allmänhet. Lumoral-behandlingen är effektiv och sker i hemmet. Regelbunden användning minskar plackbildning och lindrar gingivit.

Lumoral är helt rätt i tiden; med de nya riktlinjerna att följa är metoden lämplig
för både yngre och äldre patienter, som behöver mer tillsyn.

Mässerbjudande och introduktionspriser för dig och kliniken!

Välkommen!
Koite Health AB – Lumoral-teamet


 

Testa i 30 dagar