God munhälsa är grunden till ett gott liv

Munhälsan har en enorm påverkan på människans allmänhälsa och välbefinnande. En frisk mun och välvårdade tänder vittnar om god livskvalitet och stöder en sund självkänsla.

Bristfällig munhälsa har sammankopplats med ett flertal sjukdomar. Skadliga bakterier i munnen kan orsaka stor skada om de sprids till övriga delar av kroppen. I värsta fall kan tandsjukdomar leda till hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, reumatism och diabetes. Forskning som gjorts tyder på att problem i tänder och mun kan, om de inte behandlas, resultera i hela 200 olika kroniska sjukdomar. 

Att aktivt förebygga och vårda problem i tänder och mun är av stor betydelse. Ju tidigare problemen upptäcks, desto lättare – och förmånligare – är de att åtgärdas.

Visste du att nästan hälften av världens befolkning lider av någon typ av sjukdom relaterad till munhälsa?

(Källa: WHO 2016)

Karies och parodontit är de största hoten

Det största hotet mot god munhälsa utgörs av karies (även känt som hål i tänderna) och parodontit (infektionssjukdomar i tandens stödjevävnader). Dessa är allmänt förekommande bakteriella sjukdomar som ofta också är symtomfria under en lång tid.

Problem med munhälsa orsakas också av tandköttsinflammationer (gingivit), tandstensbildning och dålig andedräkt. Speciellt inflammationer i munnen är överraskande vanliga och i många fall svåra eller näst intill omöjliga att själv diagnostisera.

I och med att en stor del av problemen kan vara symtomfria under en lång tid sätts stor vikt på regelbundna besök hos tandvården. Därtill är hälsosamma levnadsvanor samt en väl planerad och genomförd egenvård minst lika viktiga.

Tandköttsinflammation

Tandsten

Karies

Parodontit

Illaluktande andedräkt

Rengöring av tänder och mun

Sunda levnadsvanor, god munhygien och regelbundna besök hos tandvården förebygger munsjukdomar. En effektiv egenvård grundar sig på att göra rent tänderna med tandborste och tandkräm varje morgon och kväll samt att dagligen rengöra mellanrummen med tandtråd eller mellanrumsborste. Lumoralbehandlingen är ett effektivt komplement till detta.

Läs mer

Källförteckning

De Freitas. L.F.; Hamblin, M.R. Proposed Mechanisms of Photobiomodulation or Low-Level Light Therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron, 2016, vol. 22, no. 3. https://doi.org/10.1109/JSTQE.2016.2561201 

Eden, E. (2016). Evidence-Based Caries Prevention. pp. 1–10.

Hammaslääkäriliitto (2022). Suun terveys. Available from: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys, Accessed February, 2022.

Hentilä, J.; Laakamaa, N.; Sorsa, T.; Meurman, J.; Välimaa, H.; Nikinmaa, S.; Kankuri, E.; Tauriainen, T.; Pätilä, T. Dual-Light Photodynamic Therapy Effectively Eliminates Streptococcus Oralis Biofilms: Dual-light therapy, Photodynamic therapy, Streptococcus oralis, soft-tissue infections, alternative antimicrobial therapy. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, 2021, vol. 24, pp. 484–487. https://doi.org/10.18433/jpps32084

Nikinmaa, S.; Alapulli, H.; Auvinen, P.; Vaara, M.; Rantala, J.; Kankuri, E.; Sorsa, T.; Meurman, J.; Pätilä, T. Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation. bioRxiv, 2020.01.09.899963. https://doi.org/10.1101/2020.01.09.899963  

Nikinmaa, S.; Moilanen, N.; Sorsa, T.; Rantala, J.; Alapulli, H.; Kotiranta, A.; Auvinen, P.; Kankuri, E.; Meurman, J.; Pätilä, T. Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental Plaque. Dentistry Journal, 2021, vol. 9, no. 5: 52. https://doi.org/10.3390/dj9050052 

Nikinmaa, S.; Podonyi, A.; Raivio, P.; Meurman, J.; Sorsa, T.; Rantala, J.; Kankuri, E.; Tauriainen, T.; Pätilä, T. Daily Administered Dual-Light Photodynamic Therapy Provides a Sustained Antibacterial Effect on Staphylococcus aureus. Antibiotics, 2021, no. 10: 1240. https://doi.org/10.3390/antibiotics10101240 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (2019). Käypä hoito -suositus: Parodontiitti. Available from: https://www.kaypahoito.fi/hoi50086. Accessed February, 2022.

World Health Organization (2020). Oral Health. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health. Accessed February, 2022.

Yassaei, S.; Fekrazad, R.; Shahraki, N.; Shahraki, N. Effect of Low Level Laser Therapy on Orthodontic Tooth Movement: A Review Article. Journal of Dentistry (Tehran, Iran), 2013, vol 10. www.jdt.tums.ac.ir. Accessed June, 2019.