"Den största uppfinning inom tandvården sedan tandborsten."

"Den största uppfinning inom tandvården sedan tandborsten."

Omfattande forskning visar att tand- och munbakterier är kopplade till hjärtsjukdomar. Oralsjukdomar är också kopplade till bland annat lungsjukdomar, diabetes och metaboliska problem hos friska människor.

Tommi Pätilä (bilden), forskare och hjärtkirurg vid HUS, upptäckte detta konkret i sitt eget arbete för cirka 10 år sedan och bestämde sig för att han aldrig mer ville se plack i samband med hjärtprover.

Denna insikt var utgångspunkten för det finska företaget Koite Healths resa för att utveckla en innovation inom munhälsa. Koite Health är ett finskt företag inom hälsoteknik. Dess Lumoral-utrustning för dubbel ljusterapi eliminerar skadliga bakterier från tänderna på ett målinriktat sätt. Ingen annan apparat, munvatten, tandkräm eller tandborste kan göra detta.

Mikroskopisk plack som innehåller bakterier finns alltid kvar på tänderna, även efter tandborstning. Till exempel har till och med de bästa elektriska tandborstarna på marknaden endast avlägsnat 64 % av placket. Med Lumoral kan 99,99 % av plackbakterierna avlägsnas från tandytan. Denna innovation kan vara "den största inom tandvården sedan tandborsten uppfanns", som en finsk tandläkare konstaterade om Lumoral. Lumoral rekommenderas också ofta av munhygienister. Försäljningen av Lumoral har också precis börjat i Sverige, där Lumoral har fått en flygande start.

Foto. När man tittar närmare med infrarött ljus är det tydligt att det fortfarande finns mycket plack kvar på tänderna.

Nästan alla har hål i tänderna någon gång i livet, och cirka 70 procent av alla människor har olika grader av tandköttsinflammation. Dessutom drabbas mer än hälften av finländare över 30 år av parodontit, en sjukdom som påverkar tandfästet. Bakterier från tandplack orsakar cirka 95 % av alla sjukdomar i munnen och Lumoral är den enda apparat som, när den används regelbundet, tar bort plack och förhindrar att ny plack bildas.

Orala problem är ofta symtomfria och kan gå obemärkta förbi. Oupptäckta kroniska infektioner i munnen kan bidra till utvecklingen av allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och lungcancer och öka risken för tidig födsel hos blivande mödrar.

Lumoral är en antibakterisk behandling som används utöver vanlig tandborstning. Plack, som består av levande bakterieceller, är normalt klibbigt och svårt att helt avlägsna från tandytan med enbart en borste. Efter användning av Lumoral blir plackstrukturen lättare att borsta bort. Skillnaden är märkbar redan efter första användningen: tänderna känns glatta, släta och riktigt rena.

Lumoral passar alla, men är särskilt viktigt för dem som har karies eller gingivit. Lumoral har utvecklats vetenskapligt och dess antibakteriella effekt är väl bevisad. Lumoral är en medicinteknisk produkt av klass II och CE-godkänd som redan har sålts i över 8 000 exemplar i Finland.

www.lumoral.se

 

 

Aggarwal N, Gupta S, Grover R, Sadana G, Bansal K. Plaque Removal Efficacy of Different Toothbrushes: A Comparative Study. Int J Clin Pediatr Dent. 2019 Sep-Oct;12(5):385-390. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1669. PMID: 32440042; PMCID: PMC7229370.

Nikinmaa S, Alapulli H, Auvinen P, et al. Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation. PLOS ONE. 2020:2020.01.09.899963. DOI: 10.1371/journal.pone.0232775

Nikinmaa S, Moilanen N, Sorsa T, Rantala J, Alapulli H, Kotiranta A, Auvinen P, Kankuri E, Meurman JH, Pätilä T. Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental Plaque. Dent J (Basel). 2021 May 3;9(5):52. doi: 10.3390/dj9050052. PMID:
34063662; PMCID: PMC8147628

 

Testa i 30 dagar