Diabetes och munsjukdomar samverkar och försvårar vården

Diabetes och munsjukdomar samverkar och försvårar vården

Forskning visar att vanliga kroniska sjukdomar och munhälsoproblem inverkar skadligt och långsiktigt på varandra. Patientens allmänna hälsa och orala hälsa bör beaktas som en helhet för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. 

I en studie vid Helsingfors universitet undersöktes munhälsans prediktiva värde för utvecklingen av olika kroniska sjukdomar under en tioårig uppföljning. Ett viktigt resultat av studien var sambandet mellan parodontal sjukdom (parodontit) och diabetes.  

– Det är känt från tidigare studier att parodontal sjukdom är förknippad med många kroniska sjukdomar. Våra exceptionella longitudinella data gjorde det möjligt för oss att bedöma kausala och dubbelriktade effekter mellan dessa faktorer, säger Pia Heikkilä, professor vid universitetet. 

– Studiens ovanligt stora urval på 70 000 personer bidrar till studiens tillförlitlighet och relevans, tillägger hon.   

Resultaten av studien visar att parodontit, som är en vanlig munsjukdom i Finland, och apikal parodontit, dvs. inflammation i tandens rotända, är förknippade med vanliga metabola sjukdomar, såsom behandlingskrävande metaboliskt syndrom, typ 1- och 2-diabetes och graviditetsdiabetes.  

Inget lika starkt samband med andra vanliga kroniska sjukdomar som bindvävssjukdomar, reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdom eller allvarlig psykisk sjukdom hittades. 

Resultaten av studien har publicerats i Frontiers in Oral Health. 

Dubbelriktad verkan 

Diabetes och andra metaboliska sjukdomar och parodontal sjukdom har visat sig ha en dubbelriktad verkan. Diabetes påskyndar utvecklingen av parodontal sjukdom och gör det svårare att diagnostisera och behandla den, särskilt om diabetes är odiagnostiserad eller inte är välbalanserad.  

På samma sätt förvärrar parodontal sjukdom, oavsett om den är begynnande eller latent, diabetesens kronicitet och gör det svårare att diagnostisera, balansera och upprätthålla, 

Samspelet mellan dessa sjukdomar leder också till ökade kostnader. Följderna är betydande både när det gäller folkhälsan och den nationella ekonomin.   

– Våra resultat tyder på att en framgångsrik behandling av parodontit har en positiv inverkan på diabetesresultaten och minskar vårdkostnaderna. På samma sätt saktar framgångsrik behandling av diabetes ner utvecklingen av parodontal sjukdom, samtidigt som behandlingskostnaderna minskar, säger professor Timo Sorsa

Hälsa är summan av många faktorer 

Forskarna förutspår att fler sådana dubbelriktade effekter mellan sjukdomar sannolikt kommer att identifieras i framtiden. 

– Sjukvården bör ta hänsyn till patienternas allmänna och orala hälsa som en helhet, eftersom vår forskning visar att även latenta sjukdomar har en skadlig och långvarig inverkan på varandra, betonar Sorsa. 

– Förhoppningsvis kommer utbildningen av yrkesverksamma inom vården och organisationen för hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för reformen av socialvården att möjliggöra det nödvändiga samarbetet. Det ligger i patienternas och skattebetalarnas intresse, fortsätter han.  

Heikkilä Pia, Niskanen Leo, But Anna, Sorsa Timo, Haukka Jari, Oral health associated with incident diabetes but not other chronic diseases: A register-based cohort study. Frontiers in Oral Health 3/2022. DOI:10.3389/froh.2022.956072.

 

 

Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!