Europeiska förbundet för parodontologi (EFP): “Förebyggande munvård leder till besparingar för samhället.”

Europeiska förbundet för parodontologi (EFP): “Förebyggande munvård leder till besparingar för samhället.”

Enligt en rapport beställd av Europeiska förbundet för parodontologi (EFP) används 4,9 procent av globala sjukvårdskostnader för att behandla förebyggbara munrelaterade sjukdomar såsom tandköttsinflammation, karies och tandförlust. En förebyggande approach till munhälsan kan medföra betydande besparingar för samhället, särskilt när åtgärder riktas mot ekonomiskt sårbara befolkningsgrupper.

Rapporten "Time to put your money where your mouth is: addressing inequalities in oral health" av Economist Impact avslöjar att den samlade förekomsten av karies och allvarlig tandköttsinflammation, parodontit, redan har överträffat den samlade globala förekomsten av icke-smittsamma sjukdomar (NCD) som mental hälsa, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, kroniska luftvägssjukdomar och cancer.

Förebyggande munvård sparar kostnader

Rapporten introducerar en ny kostnadsberäkningsmodell för förebyggande och behandling av mun relaterade sjukdomar och uppskattar att förebyggbara munrelaterade sjukdomar årligen kostar ungefär 357 miljarder dollar från globala sjukvårdsbudgeten.

Förebyggbara munrelaterade sjukdomar påverkar alltför många människor globalt sett. Karies påverkar över två miljarder individer globalt, medan allvarlig tandköttsinflammation påverkar över en miljard människor. Därför understryker EFP-rapporten det akuta behovet av att förbättra den globala munhälsan.

Att minska riskfaktorer som hotar munhälsan, såsom sockerrika kostvanor, tobak och alkoholkonsumtion, rekommenderas inte bara för att minska munrelaterade sjukdomar utan också för att förbättra den övergripande hälsan och förebygga icke-smittsamma sjukdomar.

Den vetenskapliga evidensen som kopplar samman muninfektioner med övergripande hälsa ökar kontinuerligt och betonar vikten av att använda denna kunskap mer omfattande bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Till exempel avslöjar en nyligen genomförd doktorsavhandling från Åbo universitet i Finland att dålig munhygien ökar risken för allvarliga infektioner i huvud och nacke som kräver sjukhusvård. Studiens resultat antyder att investeringar i munhälsa och tandvård kan minska kostnaderna för infektioner, komplikationer och till och med dödlighet.

EFP betonar den tydliga länken mellan mun- och övergripande hälsa och betonar vikten av att prioritera munhälsa i hälso- och sjukvårdsbudgeten och policys.

Rapporten introducerar också en ram som detaljerat beskriver kariesprogression från friska tänder till allvarligt kariesskadade tänder och presenterar förebyggande åtgärder såsom att bibehålla munhygien med fluortandkräm och genomföra lokal fluoridbehandling för att förebygga eller sakta ner kariesutvecklingen.

Lumoral: Stöd för mekanisk borstning

Precis munvård är avgörande för att förebygga och behandla karies och tandköttsinflammation. Men med stigande ålder kan det bli utmanande att bibehålla munhygienen på grund av minskande syn, minne eller motorik.

Lumoral-metoden fungerar som en målinriktad lösning mot mikroskopisk plack i munnen och förbättrar effekten av mekanisk tandborstning och rengöring mellan tänderna. Lumoral-behandlingen eliminerar Streptococcus mutans-bakterier som är ansvariga för karies och bakterier som orsakar tandköttsinflammation. (1)

Rekommenderad av tandläkare och Tandhygienistföreningen i Finland är Lumoral lämplig för att bibehålla munhälsan samt för behandling och förebyggande av munrelaterade sjukdomar hemma. Lumoral fördröjer plackbildning och minskar signifikant mängden bakterier som orsakar parodontit på tandytorna och längs tandköttet. (1,2).

Befintliga studier stöder Lumorals effektivitet och visar att medan även de mest effektiva eltandborstarna tar bort endast cirka 65% av skadliga bakterier från tänderna, eliminerar Lumoral över 99% av biofilmens bakterier. (1, 2, 3, 4)

 

  1. Pakarinen S, Saarela RKT, Välimaa H, et al. Home-applied dual-light photodynamic therapy in the treatment of stable chronic periodontitis (HOPE-CP)—three-month interim results. Dent J (Basel). 2022;10(11):206. doi:10.3390/dj10110206
  2. https://www.suuhygienistiliitto.fi/suomen-suuhygienistiliitto-suosittelee-lumoralia/
  3. Aggarwal N, Gupta S, Grover R, Sadana G, Bansal K. Plaque removal efficacy of different toothbrushes: a comparative study. Int J Clin Pediatr Dent. 2019;12(5):385-390. doi:10.5005/jp-journals-10005-1669 
  4. https://www.efp.org/publications/special-publications/the-burden-of-caries-and-periodontitis/

 

 

Testa i 30 dagar