Iste och den trendiga drycken kombucha som nya riskfaktorer för tanderosion

Iste och den trendiga drycken kombucha som nya riskfaktorer för tanderosion

Iste och kombucha är populära läskedrycker som uppfattas som hälsoprodukter. I tidigare studier har man redan konstaterat att iste är eroderande, men effekten av kombucha på tandemaljen har inte undersökts tidigare.

Tanderosion kan orsakas av att sura ämnen kommer i kontakt med tandemaljen eller tandbenet. Utvecklingen av erosion påverkas också av mängden saliv och dess egenskaper. I en torr mun stannar den sura produkten länge kvar på tandytorna, vilket gör tänderna mer mottagliga för skador.

Tanderosion kan orsakas av mat och dryck med ett pH-värde under 5,5. Om ett surt livsmedel innehåller kalcium, som till exempel kärnmjölk eller yoghurt, uppstår ingen erosion eftersom kalciumet fungerar som en buffert mot syraangrepp.

I en nyligen genomförd studie undersöktes den eroderande effekten på tänderna av 25 olika typer av iste och kombucha. Dryckerna mättes med avseende på pH och fluoridhalt samt deras förmåga att frigöra kalcium från hydroxylapatit, som simulerar tandemalj. Effekten av de fyra dryckerna på emaljen visualiserades genom svepelektronmikroskopi (SEM). Destillerat vatten, Coca-Cola och Pepsi användes som jämförelser.

Studien visade att alla de testade dryckerna bröt ner hydroxylapatit-strukturen och frigjorde kalcium, och 22 drycker frigjorde till och med mer kalcium än coladryckerna. Koncentrationen av frigjort kalcium varierade mellan 16,1 och 917 mg/l.

Kombucha är en dryck som tillagas av sockrat te. Kombucha marknadsförs som en hälsodryck eftersom den innehåller probiotika.

Kombucha-dryckerna hade lägre pH-värden (2,82–3,66) än iste-dryckerna (2,94–4,86). Ju lägre pH-värde drycken hade, desto större var mängden kalcium som frigjordes (rs= -0,406, p=0,032), fann studien. Fluoridkoncentrationerna i kombucha varierade från 0,02 till 0,075 ppm och i för iste från 0,050 till 0,455 ppm. Alla studerade drycker orsakade synligt angrepp på tandemaljytan i SEM-bilderna.

- Färdiga tedrycker kan betraktas som riskfaktorer för tanderosion. I synnerhet verkar kombucha orsaka ännu mer eroderande slitage än coladrycker, säger forskarna i ett pressmeddelande.

Källa:

Lind E, Mähönen H, Latonen R-M, Lassila L, Pöllänen M, Loimaranta V, Laine M. Erosion av emaljen av kommersiella iste-drycker och kombucha in vitro.

https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/ajankohtaista/ajassa/tiedote-hampaita-kuluttava-eroosio-yleistyy-miten-sita-voi-estaa#.Y6wdMXZBw2x

 

 

 

Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!