Lumoral hjälpte vid parodontit

Lumoral hjälpte vid parodontit

En försämrad finmotorik och minnesstörningar hos äldre personer kan göra det svårt att upprätthålla en god munhygien. Lumorals antibakteriella aPDT‑fototerapi eliminerar effektivt skadliga bakterier i munnen och behandlar även avancerad parodontit.

I en rapport i Dentistry Journal beskrivs en 78-årig svensk man med vaskulär demens som har svårt att sköta sina tänder på egen hand. Hjälp av en familjemedlem har varit avgörande för att han ska kunna upprätthålla en daglig tandvårdsrutin.

Studien visade att mannen hade avancerad parodontit, och hade förlorat sju tänder när studieperioden inleddes i april 2021 (figur 1).

Figur 1: Patientens tillstånd den 26 april 2021, innan behandlingen med Lumoral påbörjades. Den vita linjen representerar tändernas kliniska fästenivå och den blå färgen representerar den infekterade parodontala fickan. De röda punkterna är blödning från tandköttet under tandrengöring.

Lumoral ger bra stöd

Patienten remitterades till tandhygienist, men bristande egenvård gjorde att insatsen endast gav tillfällig förbättring. I December 2021 rekommenderade tandläkaren patienten att börja använda Lumoral som stödbehandling. Patienten fick antibakteriell aPDT-ljusterapi i 6–7 månader med Lumoral varannan dag.

Behandlingen förbättrade patientens förmåga att hålla rent, samtidigt som antalet djupa tandköttsfickor minskade från 43 till en. Tändernas kliniska fästenivå förbättrades också avsevärt.

Lumorinse kan användas regelbundet

Lumorinse munskölj, en del av Lumoral, är ett starkt plackbindande munskölj som inte påverkar den normala munfloran, till skillnad från medicinska munskölj som innehåller till exempel klorhexidin. Den antibakteriella effekten av Lumoral uppnås genom interaction mellan ljus och färgämne lokalt på placket.

Återhämtningen från den instabila parodontala sjukdomen i stadium IV under den 13 månader långa uppföljningsperioden var utmärkt. Munhygienen förbättrades markant och antalet infekterade fickor minskade avsevärt. Dessutom förbättrades den kliniska fästenivån. Endast en infekterad parodontal ficka fanns kvar, och detta kan åtminstone delvis bero på ocklusalt trauma, påpekar forskarna (figur 2).

Figur 2: Patientens tillstånd efter uppföljningsperioden den 25 maj 2022.

Referenser:

  1. Trujiilo m fl: ”Repeated Daily Use of Dual-Light Antibacterial Photodynamic Therapy in Periodontal Disease—A Case Report”. Dentistry Journal, 2022. https://doi.org/10.3390/dj10090163
  2. Nikinmaa m fl: ”Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental Plaque.” Dentistry Journal, 2021. https://doi.org/10.3390/dj9050052

 

 

Testa i 30 dagar