Lumoral hjälper till att bekämpa svår tandköttssjukdom

Lumoral hjälper till att bekämpa svår tandköttssjukdom

Tandläkaren Katherina Trujillo på Aqua Dental tandvårdsklinik i Stockholm använder Lumoral för att erbjuda sina patienter den bästa optimala munhälsan. Lumorals antibakteriella metod eliminerar effektivt skadliga bakterier i munnen och behandlar även de avancerade stadiet av tandköttssjukdom och förebygger karies.

Även om Lumoral ger utmärkta resultat hos alla patienter överraskade ett fall till och med Katherina - en mycket erfaren tandläkare med över 25 års erfarenhet av att arbeta inom området. Resultaten var så betydande att de publicerades som en fallrapport i vetenskaplig tidskrift, Dentistry Journal.

Katherinas patient i studien är en 78-årig svensk man med vaskulär demens. Patienten har svårt att ta hand om sina tänder på egen hand och hjälp från en familjemedlem är därför nödvändig för att han ska kunna upprätthålla en daglig tandvårdsrutin.

Studien visade att mannen hade svår parodontit, vilket ledde till att han förlorade sju tänder när studieperioden inleddes i april 2021 (Figur 1).

 

Figur 1: Patientens tillstånd den 26 april 2021, innan behandlingen med Lumoral påbörjades. Den vita linjen representerar tändernas kliniska fästenivå och den blå färgen representerar den infekterade parodontala fickan. De röda punkterna är blödning från tandköttet under tandrengöring.

Lumoral stöder och förbättrar patienternas munhälsa

Patienten i studien hänvisades till en tandhygienist, men bristande egenvård efter behandlingstillfället resulterade endast i en tillfällig förbättring. I december 2021 rekommenderade Katherina användningen av Lumoral som en stödjande behandling till sin patient. Patienten fick Lumoral antibakteriell aPDT-ljusterapi under en period av 5 månader varje dag.

Lumorals hembehandlingsmetod förbättrade patientens munhygien vilket resulterade i en dramatisk förbättring av hans munhälsa.  Antalet djupa tandköttsfickor minskade från 43 till en. Tändernas kliniska fästnivå förbättrades också avsevärt.

Återhämtningen från den instabila parodontala sjukdomen i stadium IV under den 13 månader långa uppföljningsperioden var utmärkt. Munhygienen förbättrades markant och antalet infekterade fickor minskade avsevärt. Dessutom förbättrades den kliniska fästenivån. Endast en infekterad parodontal ficka fanns kvar, och detta kan åtminstone delvis bero på ocklusalt trauma, påpekar forskarna (Figur 2).

Figur 2: Patientens tillstånd efter uppföljningsperioden den 25 maj 2022.

Lumorinse kan användas regelbundet

Lumoral-metoden består av två komponenter: en munskölj (Lumorinse) och ett munstycke (Lumoral). Munsköljmedlet fäster på tandplack och blir antibakteriellt när det aktiveras med ljus.

Den antibakteriella verkan är inriktad på bakterier på tändernas ytor och tandköttskanten och behandlar och förebygger munsjukdomar utan att negativt påverka den normala bakteriefloran i munnen.

Resultaten visar tydligt att Lumoral är ett utmärkt komplement till en normal munhygienrutin för behandling av kronisk tandköttssjukdom och gingivit. Det hjälper också till att förebygga karies och dålig andedräkt eller halitosis.

Om du själv upptäcker blödningar från tandköttet, rodnad och/eller svullnad i tandköttet, eller du känner dålig smak eller lukt i munnen, rekommenderas användning av Lumoral av tandläkare som Katerina Trujillo på Aqua Dental. 

Tandläkare Katherina Trujillo i Stockholm.

Läs mer: https://lumoral.se/blogs/nyheter/det-ar-aldrig-for-sent-att-forbattra-sin-munhalsa

 

Referenser:

  1. Trujiilo m fl: ”Repeated Daily Use of Dual-Light Antibacterial Photodynamic Therapy in Periodontal Disease—A Case Report”. Dentistry Journal, 2022. https://doi.org/10.3390/dj10090163
  2. Nikinmaa m fl: ”Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental Plaque.” Dentistry Journal, 2021. https://doi.org/10.3390/dj9050052

 

 

Testa i 30 dagar