Rökning är en risk för munhälsan - alla former av tobak är lika skadliga för hälsan

Rökning är en risk för munhälsan - alla former av tobak är lika skadliga för hälsan

Rökning är ett av de största hoten mot folkhälsan och dödar mer än 8 miljoner människor varje år. Tobaksnikotin är också en stor risk för munhälsan och gör det svårt att behandla och tidigt upptäcka till exempel tandlossningssjukdomar. 

Alla former av tobak är lika skadliga för hälsan, säger Marja Juselius, en tandhygienist som i många år har arbetat med unga patienter i Finland. World No Tobacco Day, som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) och firas varje år den 31 maj, är en påminnelse om detta.

– Nikotinberoende är en viktig orsak till att människor fortsätter att använda nikotinprodukter. Då är också munhälsan i ständigt alarmberedskap och risken för tandköttsinflammation, förändringar i slemhinnan och karies ökar.

Juselius påpekar att rökning och snusning, särskilt bland ungdomar, är kopplat till grupptryck: många börjar röka och snusa "för att deras vänner gör det". Å andra sidan kan motivationen att sluta också komma från vänner som vill sluta röka.

Det är allmänt känt att nikotinprodukter förvärrar sjukdomar i munnen och kroppen, men rökare tittar sällan in i munnen och lägger därför inte märke till de förändringar som sker där.

– Förändringar i munnen sker gradvis och "känns" inte nödvändigtvis som någonting. Därför är det viktigt att gå på regelbundna tandläkarkontroller, uppmuntrar Juselius.

Nikotin försvagar kroppens försvar

Tobak, cigarrer, pipor, e-tobak och snus försvagar kroppens motstånd, vilket innebär att sår - till exempel efter tandutdragning, tandstensborttagning och tandköttskirurgi - läker långsammare. Snus orsakar också knottror på slemhinnorna där munbakterier lätt anhopas och orsakar allvarliga infektioner. Alla tobaksprodukter ökar risken för cancer i munhålan och minskar effekten av cancerbehandlingar.

Nikotin kan också orsaka svampinfektioner och andra förändringar i munslemhinnan, vilket i värsta fall kan vara förstadier till cancer i munhålan.

– Rökning i kombination med alkohol innebär en särskilt hög risk för att utveckla cancer i munhålan.

Personer som använder tobaksprodukter löper stor risk att utveckla cancer i munhålan. Om man använder nikotinprodukter och inte sköter sin munhygien kan det leda till en allvarlig tandköttssjukdom, parodontit, och i värsta fall till och med tandlossning. Enligt Juselius är det därför många rökare saknar tänder.

Smygande progressiv parodontit

Det främsta symtomet på gingivit är blödande tandkött, men hos rökare kan det lätt gå obemärkt förbi. Nikotinet i tobak försämrar blodtillförseln till tandköttet, varför gingivit inte nödvändigtvis upptäcks i tid. Det här gör att tandköttssjukdomen obemärkt kan utvecklas till parodontit.

Vid parodontit är tandköttsförändringarna permanenta. Noggrann munhygien och professionell behandling kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen utvecklas, men det finns inget riktigt botemedel.

Tandköttssjukdom kan leda till att tandköttet dras tillbaka och blottar tandpulpan, som kan bli missfärgad och lätt drabbas av karies. Om en rökare får ett tandimplantat för att ersätta en saknad tand, bromsas läkningsprocessen också av nikotininducerad gingivit och risken för komplikationer ökar.

Alla former av tobak är lika skadliga och det finns ingen säker nivå av exponering för tobak. Cigarrettrökning är den vanligaste formen av tobaksanvändning i världen. I Finland har snusning blivit vanligare, särskilt bland unga, men rökningen har stadigt minskat under 2000-talet. Juselius betonar att rökavvänjning bör uppmuntras aktivt.

– Att snusa i stället för att röka är inte ett alternativ till att sluta röka. Snus innehåller upp till 20 gånger mer nikotin, som omedelbart absorberas genom slemhinnorna in i blodomloppet. Snus orsakar också många slemhinneförändringar, och genom att svälja snus överförs ämnena i hela kroppen via matsmältningskanalen och tarmarna, säger Juselius.

Nikotinanvändare säger ofta att nikotinprodukter är stimulerande, men känslan beror på att de lindrar abstinensbesvär. Idrottare använder ofta snus i stället för att röka. 

– Snus är lätt att använda och känns uppiggande under en idrottsprestation. Studier har dock visat att snusare har ca 20% lägre idrottsprestationer än de som inte snusar. Det beror på att cirkulationssystemet inte klarar av att transportera syre till musklerna, vilket minskar syretillförseln till musklerna och försämrar idrottsprestationen, säger Juselius.

Marja Juselius medger att det kan vara svårt att sluta använda tobaksprodukter. 

– Men man ska inte bli avskräckt av misslyckanden, utan försöka igen. Det finns en mängd olika nikotinersättningsbehandlingar på marknaden som kan vara lämpliga för just dig. Det är viktigt att du läser instruktionerna noggrant så att du kan använda produkterna på rätt sätt. Hälso- och sjukvårdspersonal hjälper dig att sluta om det behövs och de uppmuntrar dig också att hitta sätt att sluta använda nikotin.

Det är viktigt att gå på regelbundna tandkontroller minst en gång om året, då eventuella förändringar i tandkött och tänder fortfarande är små och kan åtgärdas för att förhindra att problemen blir större och mer svårbehandlade. 

– Förändringar i tänder och slemhinnor kanske inte märks, men de kan skada munhälsan och kroppen som helhet.

Vissa läkemedel, som till exempel inhalationsmedicin som används för att behandla lungskador orsakade av rökning, kan också öka risken för munsjukdomar, tillägger Juselius. 

– Läkemedlet sänker pH-värdet i munnen, vilket minskar salivutsöndringen och därmed ökar bakteriemassan som orsakar gingivit och karies. Kortisonet i läkemedlet kan orsaka svampinfektion i slemhinnorna. Det är därför viktigt att upprätthålla god munhygien och söka råd från hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Tandhygienist Marja Juselius.

Varför sluta röka? Råd från en tandhygienist:

  • Tobaksprodukter missfärgar tänder, tandhålor och proteser. Fläckarna kan vara missfärgningar av emaljen och går inte tas bort genom rengöring. Även om fläckarna kan rengöras blir de lätt missfärgade igen vid fortsatt användning av nikotinprodukter. 
  • Smaksinnet i munnen kan vara nedsatt, men kommer att återhämta sig efter att man slutat med tobaksprodukter. Många suger på olika sugtabletter för att fräscha upp andedräkten, men sugtabletterna innehåller ofta socker som kan orsaka karies. Sugtabletternas smak blandas med andedräktens lukt, så att andedräkten inte fräschas upp utan tvärtom blir sämre.
  • Cigarrer och pipor röks under lång tid, vilket innebär att giftiga kemikalier inandas under en längre tid och effekterna av dessa ämnen varar längre i munnen. Cigarrer innehåller också mer nikotin, tjära och kolmonoxid än cigaretter. Piptobak innehåller mer nikotin än andra former av tobak. Passiv rökning orsakar också allvarliga hälsoproblem som luftvägsinfektioner och astma, som kan kräva inhalerade läkemedel med konsekvenser för munhälsan.
  • E-cigaretter innehåller nikotin, propylenoxid och andra kemikalier som bland annat är cancerframkallande och bör därför inte användas för tobaksavvänjning. Användningen av e-cigaretter bidrar till och upprätthåller nikotinberoende. E-tobak minskar också salivutsöndringen, vilket leder till att det bildas stora mängder bakterieplack som ansamlas på tandytan och orsakar gingivit, tandsten och karies. Smaksatta vätskor innehåller mycket socker, vilket bidrar till karies. 
Testa i 30 dagar