Tandhygienisten: Därför ska du inte slarva med din munhälsa

Tandhygienisten: Därför ska du inte slarva med din munhälsa

Karies är visserligen världens vanligaste sjukdom – och en konsekvens av att inte sköta sina tänder. Men en dålig munhälsa kan leda till mycket värre sjukdomar än så, som till exempel tandlossning och hjärtinfarkt. Så här gör du för att sköta din munhälsa! –

– Om du slarvar med tandborstningen får du hål i tänderna”. Vem har inte hört den frasen från det att man var liten? Och det stämmer såklart – att inte göra rent sina tänder kan leda till karies.

Men det kan också få långt allvarligare konsekvenser än så.

– Vår mun är full av både bra och dåliga bakterier. De dåliga behöver vi ta bort genom bland annat borstning, annars kan de ställa till en massa problem, säger Ing-Marie Albinsson, tandhygienist på mottagningen Lilla Tandkronan i Arvika.

De skadliga bakterierna trivs extra bra i syrefattig miljö, vilket gör att de gärna växer till sig i området mellan tand och tandkött och mellan tänderna.

– Där är det svårare att komma åt vilket gör att vi ofta missar att få bort bakterierna. Men om de får växa till sig kan de orsaka gingivit, det vill säga en inflammation i tandköttet, och i förlängningen också parodontit, som är när tänderna helt enkelt lossnar från sitt fäste, säger Ing-Marie Albinsson.

Ljusbehandling är effektiv

De skadliga bakterier som orsakar de här inflammationerna kan också vandra vidare i kroppen – och ställa till med riktigt svåra problem.

– Bakterierna kan ta sig vidare genom tandköttet och ut i blodet och på så vis orsaka allt från lunginflammation till  inflammation i hjärta och kärl. Man har också sett i studier att de kan öka risken för att få diabetes och stroke, säger Ing-Marie Albinsson.

Så – att få karies är aldrig trevligt. Men skälen att ta hand om sin munhälsa är fler än vad många av oss kanske har vetat om.

– Det mest grundläggande för en god munhälsa är rengöring. Genom att borsta tänderna gör du rent på ytorna, det vill säga framsida, baksida och tuggytor. Men för att få rent mellan tänderna behöver du också använda tandtråd eller mellanrumsborste, säger Ing-Marie Albinsson.

Den mekaniska rengöringen avlägsnar dock bara 65 procent av alla bakterier, visar studier. Den som vill få bort mer än så behöver använda kompletterande metoder. Ett alternativ är Lumoral, som genom patenterad ljusbehandling tar bort 99,9 procent av de skadliga bakterierna i munhålan. Metoden utvecklades av Tommi Pätilä, finsk hjärtkirurg.

– Han såg just hur de skadliga bakterierna i munhålan orsakade stora problem hos hans patienter och insåg att något måste göras. Och jag ser hos mina patienter att Lumoral gör en otroligt stor skillnad, inte minst för de som har långt gången gingivit, säger Ing-Marie Albinsson.

Lumoral har hjälpt patienterna att få tillbaka ett friskt tandkött och också minskat tandfickor med 2-3 millimeter, vilket är ett väldigt bra resultat.

– Ljusbehandlingen är väldigt effektiv för de som redan har problem. Men den kan också användas i förebyggande syfte och ge stora vinster, inte bara för individen utan också för tandvården och den vanlig sjukvården, säger Ing-Marie Albinsson.

 

 

Testa i 30 dagar